"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Losowe zdjęcie z galerii

Z życia parafii w Konopiskach

tezy dla bierzmowanych

Egzamin do Sakramentu Bierzmowania – 2014
1. Ojcze nasz....
2. Zdrowaś Maryjo...
3. Wyznanie wiary...
4. Dziesięć przykazań bożych...
5. Główne prawdy wiary
6. Przykazania kościelne
7. Wymień sakramenty święte
8. Wymień grzechy główne
9. Warunki dobrej spowiedzi
10. Tajemnice i części różańca świętego
11. Co to jest Bierzmowanie
12. Co to jest Pismo Święte i jego podział
13. Co to jest grzech
14. Części Mszy świętej
15. Co to jest Msza święta
16. Symbole Ducha Świętego
17. Kto to jest Duch Święty
18. Krótka historia parafii
19. Formuła: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.
20. Krótkie informacje o sakramentach. Kto je ustanowił, kto udziela danego sakramentu, kto może go przyjąć.

04.06.2014 100-lecie konsekracji kościoła

2014 06 04 01W środę 4 czerwca 2014r. nasza parafia przeżywała niecodzienny jubileusz 100-lecia konsekracji kościoła w Konopiskach. Wierni przygotowali się do tej uroczystości dużo wcześniej. Wystawa fotograficzna uczennic z gimnazjum w Konopiskach "Nasz kościół w obiektywie" oraz wystawa prac plastycznych dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli naszej parafii "Nasz kościół" mówiły i zaangażowaniu dzieci i młodzieży w obchody 100-lecia i dumie z naszej świątyni. O duchowe przeżycie jubileuszu zadbał ks. proboszcz S. Kaczmarek, wzywając wiernych do modlitw przed każdą niedzielną Mszą św. oraz organizując rekolekcje 1 czerwca prowadzone przez ks. Piotra Zaborskiego.

Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się w środę o godz. 18:00. Odświętnie udekorowany kościół wypełniony był po brzegi wiernymi z Konopisk i okolicznych parafii.

Mszę św. koncelebrowali: abp W. Depo, ks. A. Walaszczyk-dziekan dekanatu blachowieńskiego, proboszcz parafii Konopiska - ks. S. Kaczmarek oraz księża obchodzący 30-lecie kapłaństwa. W pamięci wiernych szczególnie zapadły słowa ks. abp, który zwracał uwagę na to, że Kościół należy do Chrystusa. To On nas dzisiaj tutaj wezwał, On do nas przemawia w sakramentach i w tej wspólnocie parafialnej, którą stanowimy.

2014 06 03 03Ks. proboszcz natomiast zwrócił uwagę na fakt, iż ta podniosła uroczystość przypada w przeddzień Zesłania Ducha Świętego. Przypomniał słowa Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi". Te znamienne słowa były niejako prośbą skierowaną do Ducha Świętego w trosce o przyszłość i wiarę w naszej parafii.

Na zakończenie ks. proboszcz S. Kaczmarek dokonał Uroczystego Aktu Zawierzenia Bogu i Matce Najświętszej całej parafii, jej przyszłości, a w szczególności dzieci i młodzieży.

Ten wyjątkowy jubileusz był historycznym wydarzeniem dla wszystkich parafian, dziękczynieniem Bogu za wiarę, hołdem złożonym przodkom za dzieło, jakiego dokonali, nam potomnym zadaniem, aby to dzieło kontynuować.


Na uwagą zasługuje wystąpienie parafianina Pana Henryka Żydka, który przepięknie recytował swój wiersz napisany specjalnie na tę okoliczność.


Maria Szymanek

O KOŚCIELE W KONOPISKACH

Ten kościół zaczęto budować
Gdy w księgach pisano cyrylicą,
W nim wszystkie najmniejsze cegiełki
Okrągłe sto lat sobie liczą.

Ta wieża, strzelista do nieba,
Krzyczała zaborcy ze wschodu,
Krzyczała z kościelnej ambony;
- Nie złamiesz polskiego narodu!

- Nie zniszczysz kultury i wiary!
- Nie zniszczysz języka polskiego.
Bo tylko w języku praojców
Mówimy do Pana Naszego.

...Dziś wchodzisz do pięknej świątyni,
Pobożnie uginasz kolana,
Spoglądasz na ołtarz wiekowy
I składasz swe prośby do Pana.

A gdy Ci zostanie choć chwila,
Bo nikt Cię nie wzywa, nie woła,
To pomódl się w ciszy, za dusze
DARCZYŃCÓW TWOJEGO KOŚCIOŁA!

20.06.2014 nowe galerie

Dołożyliśmy nowe galerie do naszej strony. Miłego oglądania!

Spotkanie młodych w Lednicy:

2014 06 07 Spotkanie w Lednicy

Uroczystość Bożego Ciała w Konopiskach:

2014 06 19 Boże Ciało w Konopiskach

2014.04 nowe galerie

Dołożyliśmy do strony nowe galerie zdjęć - życzymy miłego oglądania:

z uroczystości odpustowej z 16.02.2014

Uroczystość odpustowa św.Walentego w Konopiskach

oraz z Drogi Krzyżowej z dnia 11.04.2014

Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii - Konopiska

 

Kraków 2014

Wizyta w Krakowie w 2014 roku grupy młodzieży z księdzem Łukaszem Sakowskim.

Film wykonany przez uczestników.