BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Losowe zdjęcie z galerii

Z życia parafii w Konopiskach

13.03.2016 Droga Krzyżowa

„Prawdziwe bowiem świadectwo o życiodajnej mocy krzyża daje ten, kto w jego imię pokonuje w sobie grzech, egoizm i wszelkie zło, i pragnie naśladować miłość Chrystusa do końca."


Jan Paweł II ( Siedlce 10 VI 1999r)

2016 03 13 19

Dla naszej parafii był to szczególnie ważny dzień.
W niedzielę 13 marca 2016 roku, po Mszy św. ulice Konopisk zamieniły się w plenarną Drogę Krzyżową, a mieszkańcy mogli wziąć udział w Misterium Męki Pańskiej, które zapoczątkowało tegoroczne przygotowania do Świąt Wielkanocnych.

Misterium Męki Pańskiej to doświadczenie wiary, osobistego zbliżenia się do Chrystusa, tworzenie wspólnoty modlitwy i serc.
Młodzież Grupy Oazowej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wcieliła się w rolę rzymskich legionistów, żydowskich arcykapłanów, mieszkańców Jerozolimy, a więc Jezusa, Maryję, Szymona z Cyreny, Weronikę, Płaczące Niewiasty.

Na ulicach Konopisk zostały odegrane sceny związane z Drogą Krzyżowa Jezusa i jego męczeńską śmiercią. Wśród uczestniczących rozwijała się duchowość pasyjna, której emocji dostarczały także pieśni pasyjne. Wierni w skupieniu i modlitwie przeżywali poszczególne stacje.
Uwieńczenie uroczystości miało miejsce na Placu przy Pomniku Poświęconym Poległym za Ojczyznę, który zamienił się w Golgotę.

Przeżycie Misterium było pięknym doświadczeniem wielkopostnej modlitwy i refleksji, poprzez którą wierni mieli możliwość uczestniczenia w ostatnich godzinach życia Jezusa Chrystusa, mieli możliwość rozwijania duchowości pasyjnej, pieśni pasyjnej, tradycji Męki Pańskiej. Duchowość pasyjna to oddawanie czci Panu Jezusowi, to droga serca i woli związana z przeżywaniem swego życia.

Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi Sławomirowi Kaczmarkowi, ks. Łukaszowi Sakowskiemu, młodzieży, Grupie Oazowej, Panu Organiście, grupie muzycznej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, bardzo licznie zgromadzonym parafianom, za wielkie duchowe i artystyczne przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy.

Było to wydarzenie, które pomaga nam parafianom w przygotowaniu nas na przyjęcie prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa i przygotowaniu do Triduum Paschalnego.
W naszej Parafii św. Walentego w Konopiskach jest już tradycją, że coroczne przeżycia Misterium są doświadczeniem wielkopostnej modlitwy i refleksji.

Teresa Walentek