"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Losowe zdjęcie z galerii

Wypominki Roczne

Parafia św. Walentego KM w Konopiskach
Wypominki Roczne godz. 8.00


Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych z naszych rodzin: Helenę, Stanisława KUŚMIERSKICH, Leona SZADKOWSKIEGO, Stefana SZYMANKA, Weronikę, Teofila NALEWAJKA, Marię, Stanisława MATYSZCZAK, Jana UCHACZ, Stanisława KRUK, Zygmunta KOŁACZYKA, Aleksandrę i Henryka ŻELAZKÓW, Andrzeja KOŁACZYKA, Jana, Mariannę KOŁACZYK, Helenę, Józefa WYSOCKICH, Lucynę, Stanisława BŁASZCZYK, Bronisława SZCZERBAK, Mirosława KROMOŁOWSKIEGO, Halinę MAZANEK, c. r. PYRKOSZÓW, KĘDZIÓW, JANIKÓW, KUDAJCZYKÓW, Antoninę, Aleksandra, Adama KROMOŁOWSKICH, Adama, Tadeusza SZYMANKÓW, Jana, Amelię PYRKOSZÓW, Czesława KULAWIAKA, Rozalię KOŁODZIEJCZYK, Józefa KOŁODZIEJCZYKA, Tadeusza PIJET, Annę, Władysława PYRKOSZÓW, Genowefę i Konstantego LEŚNICZKÓW, c. r. PYRKOSZÓW i LEŚNICZKÓW, Stefana JOŃCZYKA, Jana SZYMONIKA, Grażynę GORZELAK, Adama DĄBROWSKIEGO, Bronisława SITEK, Edwarda CIERPIAŁ, Władysława i Józefę CIERPIAŁ, Marię i Ludwika KUŚMIERSKICH, Franciszka, Józefę OLSZEWSKICH, Alicję STACHURA, Annę, Edmunda GZIK, c. r. GAJÓW i PACHÓW, Mariannę, Władysława CIERPIAŁ, c. r. CIERPIAŁÓW, Władysława SOWE, Eugeniusza KROMOŁOWSKIEGO, Walerię, Franciszka, Romana PYRKOSZÓW, Janinę FORNALIK, zmarłych z rodziny: FORNALIK, CIEKOT, KLEĆ, Helenę, Teodora OCHLA, Walentynę, Antoniego LEŚNICZEK, Daniela, Jerzego, Edmunda JAKUBOWSKICH, całą rodzinę: URBAŃSKICH, JAKUBOWSKICH, GAJCZYKÓW, Władysława, Janinę, Helenę KĘDZIORÓW, Janusza WOJCIECHOWSKIEGO, Zofię, Józefa, Kazimierza, Jana i c. r. PYRKOSZÓW, Genowefę, Jana JANIK, Andrzeja WYSOCKIEGO, Jadwigę, Józefa BARTŁOMIEJCZYK, Józefa STRACH, Zofię, Tadeusza WARWAS, Józefę, Stefana, Ryszarda WIECZOREK, Bronisławę, Jana GRZYB, Zofię, Eugeniusza, Janusza KACZMARSKICH, Kazimierza MORZYK, Stanisławę, Romana, Zygmunta KOŁODZIEJCZYKÓW, Józefa JĘDRYKĘ, Franciszka i Franciszkę SABAT, zm. z rodziny KOSMALÓW, Antoniego, Józefę, Zdzisława JĘDRYKA, Stanisława i Antoninę LEŚNICZEK, Wiesława i Bronisławę PIĄTKOWSKICH (1/2 roku), Jakuba, Walerię PACZKOWSKICH, Antoniego i Cecylię KUŚMIERSKICH, Stanisława KISTELA, Józefa KROMOŁOWSKIEGO, Antoniego SZADKOWSKIEG, Stefana, Domicelę, Franciszka GÓRALÓW, Kazimierę, Jana WÓJTOWICZÓW, Łukasza KOŚCIELNIAKA, Mariannę SZADKOWSKĄ, Mieczysława ZYCH, Annę, Stefana Romana, KLABISZ, Bogdana CIUK, Hieronima, Mariannę, Zbigniewa KOŚCIELNIAK, Janinę, Władysława SOLARZ, Helenę, Waleriana, Włodzimierza SZYMANEK, Zdzisława Kościelniaka, Urszulę, Józefa JĘDRYKA, Stanisława SZYMANEK, Helenę i Jana BANASIAK, Henryka GORZELAKA, Romana JANUSZKA, Józefę, Antoniego KOWAL, Stanisławę, Stefana CIUK, Henryka, Włodzimierza KLECHA, Bożenę KUKUŁA, c. r. PAKUŁÓW i KUKUŁA, Kazimierę, Floriana, Bogdana LIPIŃSKICH, Martę, Mariana PASEK, zm. z rodziny SIWEK, Jana, Mariannę GAJZNER, Kazimierę, Mirosława ŚWIERCZ i c. r. ŚWIERCZÓW, Henryka KWASA i c. r. KWASÓW i NALEWAJKÓW, Janinę, Józefa BRONDEL, Adama GIDZIELĘ, Jadwigę, Mieczysława WAGNER, Władysławę, Bolesława KRUPIŃSKICH, Halinę, Lecha, Stefana, Stanisławę ŻUREK, Elżbietę, Antoniego, Marię, Antoniego CHMIELEWSKICH, Genowefę, Władysława, Grzegorza, Mariannę SZYMCZYK, Janinę, Piotra KROMOŁOWSKICH, Henryka KRASSUSKIEGO, Sabinę, Walentego MUŚ, Józefa BRYCHT, Helenę i Stanisława LISOWSKICH, Jana, Janinę CIURA, Irenę BEDNAREK, Grzegorza SZYMCZYK, Agnieszkę, Wacława PACZYŃSKICH, Natalię, Bolesława, Natalię NOWICKICH, Emilię, Bronisława SOCHA, Ryszarda MUC, Władysława, Zofię, Romana JAROSZ, Ewarysta, Mariannę, Krzysztofa MUSIK, Zdzisławę GLEN, Zofię, Stanisławę, Władysława c. r. GAJZNERÓW, Kazimierza ŻUREK, Władysławę, Józefa FURMANEK, Kazimierza, Adelę IDZIAK, Leonardę, Romana KOCHAŃSKICH, Jana KRAKOWIANA, Kazimierza CUGLEWSKIEGO, Eleonorę, Jana PYRKOSZ, Janinę, Władysława WŁODARCZYK, Włodzimierza KONOPA, c. r. CIURÓW, Tadeusza, Bronisławę, Tadeusza KURZAK, Edwarda, Mariannę MASINA, zm. z rodziny: MASINÓW i KURZAKÓW, Stanisława, Alfredę, Stanisława MORZYKÓW, Stanisława CISOWSKIEGO, Zofię, Józefa, Izabelę, Józefa GORZELAKÓW, Piotra, Ludwika, Wiktorię, Wiesława, Krzysztofa PIELKÓW, Józefa, Mariannę KOZA, Annę, Walentego CIUK, Stanisławę, Pawła BLUKACZ, Helenę, Tadeusza LEWANDOWSKICH, Katarzynę FUTOMA, Stanisławę, Ireneusza GONDRO, Mariannę, Joachima JELONEK, Ryszarda PYRKOSZ, Danutę, Jana KLAMA, zm. z rodziny: SZTADLER, Czesława, Czesławę SKALIK, Janinę, Edwarda, Walerię, Wincentego, Stefana PYTEL, Włodzimierza KLECHĘ, zm. z rodziny: PYTEL, WILK, Władysława, Helenę JANIKÓW, Olgę, Zygmunta FRANIA, Józefę, Jana SUSZA, Bronisławę, Władysława, Piotra KOWAL, Franciszka KOWALSKIEGO, zm. z rodziny: KOWAL, SOCHA, KOWALSKICH, Stanisławę, Dorotę, Zofię, Józefa KAŃSKICH, Stefanię, Franciszka RADZIEJEWSKICH, Pawła, Bronisławę, Pawła KITÓW,

Parafia św. Walentego KM w Konopiskach
Wypominki Roczne godz. 10.00


Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii, zmarłych chórzystów i organistów, zmarłe członkinie Żywego Różańca, Andrzeja WOLNIAKA, Helenę, Ludwika JEZIORSKICH, c. r. KACZOROWSKICH Kazimierza, Janinę, Zdzisława i c. r. BAORÓW, Czesława i c. r. PYRKOSZÓW, Zofię, Franciszka BIEDRUNKA, Zofię, Józefa GRABKA, Anastazję, Antoniego MOŃKA, Kazimierę, Bolesława, Leszka, Jerzego ŻUKOW, Krzysztofa, Annę, Władysława PYRKOSZ, Jerzego FORNALIK, Monikę, Stefana KAMIŃSKICH, Kazimierza JANUSIAKA, Julię MACHCIŃSKĄ, Zygmunta CIEKOT, Euzebię, Jana KOCOT, Mariannę, Teofila KOŁODZIEJCZYK, Mariannę, Mariana GRUSZCZYŃSKICH, Adama SOWA, Piotra, Józefę MYŚLIKOWSKICH, Stefana SZYMONIKA, Stanisława SZYMANEK, Stanisława, Mariannę URBAŃSKICH, Stanisława KOWALIKA, Rafała, Izabelę, Jana, Michała RĘDZINIAK, Zofię MACHOŚ, Stanisława PIWOWARCZUK, Edwarda, Kazimierę SKALIK, Waldemara MYŚLIWIEC i zm. z rodziny: SKALIKÓW i JANIKÓW, Alfredę, Antoniego MORZYK, Mariannę i Henryka GÓRNIAK, Przemysława, Krystynę MROWIEC, Kazimierza MROWCA, Antoninę, Ignacego DZIUBIŃSKICH, Stanisławę, Ireneusza WACHELKA, Walentego PYRKOSZ, Genowefę, Lucjana BANASIAK, Ewę DZIUBIŃSKĄ, Tadeusza, Annę KOSARGE, Janinę i Wiktora JĘDRYKA, Edwarda TAMBOREK, Zygmunta CHMIELEWSKIEGO i c. r. STOPARKÓW, Włodzimierza KORBELA, Joannę ERING, Waldemara CABAN, Helenę, Stanisława ŚWIATŁYCH, Damiana, Józefa, Pawła ŚLUSARCZYK, Józefę, Kazimierza CHMIELEWSKICH, Czesławę, Jana, Janinę, Witolda, Jerzego HAUERÓW, Janinę, Jana JAROSZÓW, Bronisławę PYRKOSZ, Henrykę, Marka PIETRZYK, Roberta SIERADZKIEGO, Stanisława JANIK, Wojciecha, Zofię POLAK, Zofię KRAKOWIAN, Bogdana JELONEK, Tadeusza BRĄCEL, c. r. POLAKÓW, JOŃCZYKÓW, BRĄCLÓW, Zygmunta, Bogdana MAKLES, WALENTY, WŁADYSŁAWA CEGLAREK i c. r., Wiktora KOMENDER, Apolonię, Bronisławę WALENTEK, Mieczysławę MAJ, Mieczysława i c. r. CIERPIAŁÓW, JANIKÓW, Zdzisławę, Tadeusza SOSNOWSKICH, Mieczysława KOWALIKA, Helenę, Piotra WOLNYCH, Helenę, Jana KULEJ, Stanisławę, Jana SITOWSKICH, Helenę KOWAL, Władysławę, Jerzego FORNALIK, Jana, Edwina, Jerzego i zm. z rodz. PYRKOSZÓW, OSADNIKÓW i KOWALIKÓW, Przemysława CHAŁADAJ, Henryka, Andrzeja JANIK, Wawrzyńca, Mariannę KOŚCIELNIAK, Kazimierę, Szczepana KRUK, Krystynę, Józefa SZYMONIK, Halinę, Zenona BEJM, Józefa, Franciszka, Mariannę BENDUCH, Józefę, Franciszka i c. r. MUSIAŁÓW, Henryka, Tomasza SOBCZYK i c. r. CIERPIAŁ, Mieczysława PYRKOSZA, Krystynę KOSIOROWSKĄ, Romana KOŚCIELNIAKA, Bronisławę, Waleriana GONDRO, Annę TRZEPIZUR, Bronisławę, Jana KOZIEŁ, Bronisławę, Danutę, Michała WYSOCKICH, Antoninę, Alfonsa PERŁOWSKICH, Andrzeja KOZIK, Władysławę, Jana PIJET, Mateusza, Romana FRYDRYCH, Cecylię, Stefana CIEKOT, Helenę, Edmunda, Tadeusza KUŚMIERSKICH, Waldemara KOSOWSKIEGO, Andrzeja SZCZERBAKA, Zygmunta JANISZEWSKIEGO, Marina, Bronisławę MODŁOWSKICH, Tadeusza KANIEWSKIEGO, Zofię, Bronisławę KOWALIK, Stanisława, Bronisława, Mateusza KADŁUBEK, Michała BRONCEL, Annę, Zygmunta KLECHA, Stanisława PURGAL, Pelagię MICHAŁCZYK, Kazimierza, Tadeusza, Jarosława i c. r. GÓRNIAKÓW i CIERPIAŁÓW, Marka, Danutę, Emila TRZEPIZUR, Weronikę, Zofię, Bolesława KRUPIŃSKICH, Halinę MICHALIK, Zbigniewa FIGZAŁ, Kazimierza i c. r. ŁOBACZÓW i WĘZKÓW, Henryka, Grzegorza GAJDA, Kazimierę, Ignacego DRÓŻDŻ, Piotra TUNKIEWICZA, Teofilę, Kazimierza DUDEK, Rozalię, Władysława, Lecha POLANOWICZ, Antoninę, Jana KLAMÓW, Zofię, Jana KOWACKICH, Stefanię, Zygfryda ZAREMBÓW, Mariana SKRZYPEK, Ryszarda, Józefa, Antoninę KROMOŁOWSKICH, Władysława, Weronikę JANIKÓW, Mieczysławę, Czesława CIERPIAŁ, Waldemara KAMIŃSKIEGO, Krystynę, Józefa, Krzysztofa PYRKOSZ, Mariannę, Stanisława SZWACZKA, Mariana SZOPA, Józefa BOGUSZ, Annę KROMOŁOWSKĄ, Antoniego, Czesławę, Ryszarda i c. r. LEŚNICZEK, Helenę, Kazimierza, Henrykę i c. r. SZNEJDER, Stanisława, Henryka, Jolantę WYSOCKICH, Helenę, Antoniego JANIKÓW, Zofię, Władysława DROŚ, Zbigniewa KOŚCIELNIAKA, Wandę i Czesława URBAŃSKICH, Ryszarda JASIŃSKIEGO i zm. z rodziny: JANIKÓW i BISAGÓW, Marka, Tomasza, Edmunda, Walerię, Stanisława KRUKÓW, Annę, Władysława CHALEMBSKICH, Aleksandrę i c. r. PYRKOSZÓW, Janinę Fornalik, Janinę i Józefa SZYJA, zm. z rodziny: SZYJÓW i HALEMSKICH, Antonię, Wincentego KUŚMIERSKICH, Jana i Władysławę KOZIOŁ, Martę, Józefa WAWRO, Katarzynę, Irenę, Czesława, Lecha SOBIERSKICH, Józefa JAROSZA, Mieczysława, Władysława, Mariannę BEDNAREK, Weronikę z rodziny CHMIELEWSKICH, zmarłych rodziców MAŁCZAKÓW i GĘBUSIÓW, Romana, Helenę i zm. z rodziny PYRKOSZÓW, TRZEPIZURÓW, LEWANDOWSKICH, Antoniego NOWAKA, Eugeniusza WRÓŻ, Zofię, Edwarda MATUSZCZAK, Anetę PILAWKA, Mariana, Annę, Stanisława ŁOSIN, Józefa MAJER, Mariannę i Jana KAPITAN, Mariannę i Zygmunta GORZELAK, Annę, Józefa, Adelę, Józefa NIEDZIELA, Eugeniusza, Walerię, Jana SOWA, Bronisławę i Czesława PAKUŁA, Zofię, Gabriela Kościelniaków, Edmunda GÓRECKIEGO, Władysława KIJASA, Krzysztofa, Czesława PIWOWARSKICH, Zofię, Stanisława KAMIŃSKICH, Pelagię, Władysława Dziubińskich, Zenonę, Zygmunta PIJET, Marię, Kazimierza PAULIŃSKICH, Janinę, Franciszka DYNER, Mariana WOŹNIAK, Lucjan BRYŁA, Helenę, Jana PLISZKE, Dominikę SZYMONIK, Jerzego BIEL, Tadeusza SOSNOWSKIEGO, Weronikę, Jana KOSARGÓW, Wiesława, Jana, Ryszarda, Kazimierę PYRKOSZÓW, Marię, Andrzeja, Krzysztofa TRZOS, Jana, Mariannę, Aleksandra WIERZBICKICH, Janinę, Kazimierza JANUSIAK, Mariannę i Jana SOSNOWSKICH, Mariannę i Jana BANASIAK, Alfredę i Zdzisława SZKOP, Reginę KUZIOR, Marka KOŚCIELNIAKA, Mariannę, Leszka BRĘDZEL, Henryka KOŚCIELNIAKA, Antoninę, Wincentego KUŚMIERSKICH

Parafia św. Walentego KM w Konopiskach
Wypominki Roczne godz. 11.30


Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych papieży, biskupów kapłanów, szczególnie pracujących w naszej parafii: Ks. Stanisława PYTLAWSKIEGO, Rajmunda FRYDRYCHA, Ks. Władysława KIEŁBASIŃSKIEGO, zmarłych Druhów Strażaków, Antoninę, Franciszka BRASZCZYŃSKICH, Pelagię, Romana SZCZYGŁOWSKICH, Jadwigę, Ludwika PINDUS, Zofię, Ignacego, Łuksza, Adama GROMADZKICH, Magdalenę, Romana BERNAT, Zofię, Mariana BRASZCZYŃSKICH, ks. Mirosława SUCHOSZA, ks. Rajmunda FRYDRYCHA, Alfreda PARANDYK, Janinę, Władysława BELEĆ, Katarzynę, Józefa JANUSIAK, Jana, Władysława KOZIOŁ, Antoniego, Józefę, Sławomira BAZAN, Andrzeja ANDRYSZCZAK, Walentego i c. r. KOZIEŁ, CIUK, Emilię, (N) LEŚNICZEK, Helenę, Bronisława OLSZEWSKICH, Grzegorza KOŁODZIEJCZYK, Alojzego, Leokadię ŚLÓSAREK, Józefa, Adama i zm. z rodz. MAŃKA Hermana, Mariana i c. r. TRZEPIZURÓW, BEDNARKÓW, Zygmunta, Tadeusza KOSAKOWSKICH, Stefana, Bronisławę i c. r. CIUKÓW i GORZELAKÓW, Mariana KOŚCIELNIAKA, Artura PISULĘ, Stanisława FIAŁKOWSKIEGO, Apolonię, Antoniego JAGUSIAKÓW, Mariannę, Andrzeja STRÓZIK, Bogdana SIKORĘ, Annę, Konstantego JAGUSIAK, Cecylię, Józefa BADORA, Helenę, Tadeusza ANTONIAK, Barbarę, Bronisława BEDNARSKICH, Weronikę, Zygmunta RAKOWSKICH, Teresę KIJO, Kazimierza MUSIKA, Romana, Władysławę KRUPIŃSKICH, Stanisławę, Józefa SMYŁA, Annę, Stefana NORYŃSKICH, Helenę i Stanisława STĘPNIAK, Stanisławę KLAMA, Wandę WĘGLIŃSKĄ, Tadeusza PYRKOSZA, zm. z rodz. KOŚCIELNIAKÓW, PYRKOSZÓW, GORZELAKÓW, Lucjana FOLTYNIEWICZ, Mariannę i Włodzimierza JANICKICH, Helenę i Józefa CIEKOT, Mirosława MIEDZIŃSKIEGO, Anastazję, Jana PYRKOSZ, zm. z rodz. GORZELAKÓW, Jerzego KNEFLA i jego rodziców, Bogusława KOŁODZIEJCZYKA i jego rodziców, Mariannę, Władysława WINEK, Walerię, Jana SZCZEPAŃSKICH, Stefanię, Henryka, Zbigniewa JAGUSIAK, Mariannę, Władysława ZIORA, Leokadię, Władysława CIURA, Mariannę, Stanisława KUREK, Weronikę i Jana GODELA, Janusza GONDRO, Edwarda SZYMANEK, Barbarę, Waldemara, Andrzeja JOŃCZYK, Helenę, Jana PRZYBYŁ, Stanisława POLACZKIEWICZA, Helenę, Jana, Ryszarda SOBCZYK, Alfreda, Józefę, Andrzeja, Jana KAMIŃSKICH, Sabinę CIURA, Marię, Józefa, Romana LISZCZYK, Genowefę, Władysława SZYMANEK, Weronikę, Piotra WARWAS, Kamila, Edytę, Eugeniusza BUDZIK, Helenę, Konstantego GIEŁZAK, Józefa, Stanisławę PŁANETA, Antoninę, Franciszka MORZYK, Emila BENDUCH, zm. z rodziny: NOWAKÓW i GORZELAKÓW, Stefanię, Leona TRZEPIZUR, zm. z rodz. MARCZEWSKICH, Halinę SOŚNIAK, Zbigniewa, Józefa MATYSZCZAKA, Władysława WDOWIAK, Wiesława, Feliksa PYRKOSZÓW, Helenę, Stanisława ROKICKICH, Jerzego, Bronisława, Walerię GÓRNIAKÓW, Piotra, Walerię JĄCZYK, Henryka SOSNOWSKIEGO, Józefa KLAMA, Annę, Wacława BUKOWSKICH, Zofię, Katarzynę i zm. z rodziny: MARCINIAKÓW, LICHOSIKÓW, Ryszardę, Marina i zm. z rodziny: KUBACIKÓW, PIASECKICH, Janusza, Stefana ELJASIŃSKICH, c. r. ŻURKÓW i BULÓW, Helenę, Stanisława URBAŃSKICH, Mariana BANASIAK, Władysława, Stanisławę SZYMANEK, Cezarego KLABISZ, Helenę, Mariana ADAMUS, Zofię, Józefa DZIUBIŃSKICH, Bronisława, Eugeniusza KOŚCIELANIAK, Leonarda RAKOWSKIEGO, Krystynę, Jana JOŃCZYK (1/2 roku) Mariannę, Władysława WINEK, Władysławę, Jana SZYMANEK, Józefy KLAJNOWSKIEJ, Bronisławę, Bolesława WOLNYCH, Jana, Helenę BIAŁAS, Anielę, Mateusza i c. r. KACZMARKÓW, Piotra, Mariannę i c. r. CIEŚLÓW i KWAŚNYCH, Anastazję, Franciszka i c. r. PATYKÓW, Franciszkę, Stanisława PAWELEC, Michała i c. r. GÓRECKICH I SAROWSKICH