"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne 18.11 - 24.11. 2019r.

Intencje Mszalne 18. 11. - 24. 11. 2019r.

Poniedziałek 18.11.2019              wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

700

1700 † Danutę Ciura od pracowników firmy „Sangaz”

Wtorek 19.11.2019                                  

                          

700

1700 † Władysławę Pyrkosz od Janiny i Edwarda Ślusarczyk z rodziną z Kroczyc

Środa 20.11.2019                            wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

                                 

700   †

1700 † Władysława Musiała od rodziny Wysockich

       † Zofię Skalik od córki Barbary z rodziną

       † Wojciecha Żukow od społeczności SP w Jamkach-Korzonku

       † Wacława Jarosza od sąsiadów Janików

       † Zdzisława Knapczyka od Teresy i Jacka Cierpiał

       † Danutę Ciura od F.U.H. Dziedzicki

       † Renatę Centkowską od rodziny Ślęzaków

       † Grzegorza Gajzner od brata Leszka z rodziną

       † Edwarda Anisimo od Barbary Herba

       †

Czwartek 21.11.2019             wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny    

700    

1700 Elżbietę Jędrasik od Gabryelów

Piątek 22.11.2019                                    wspomnienie św. Cecylii      

                             

700

1700 Władysława Musiała od Krzysztofa Kubare – drukarnia „Garmond”

Sobota 23.11.2019       

700


1700 † Annę 1 r. śm., Tadeusza 26 r. śm., Kosargów i zmarłych z całej rodziny Kosargów i Bukowskich

 

 

Niedziela 24.11.2019r.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

800     † Ryszarda 3 r. śm., Helenę, Bronisława Ciuk

 

 

 

1000 † Piotra Hurasa 15 r. śm., Danutę Kus, Stanisławę, Walentego Widła

         † Kazimierza Pijet od syna z żoną

         † Halinę 9. r. śm., Lecha Żurek, Mariannę i Jana Pawlik

         † Czesława Szymonika 14 r. śm., Bogusława Herby 25 r. śm., Wiktorii Mercik 57 r. śm.

         † Tomasza Dziubińskiego od Janusza i Arkadiusza Posmyk z rodzinami

         † Władysława Musiała od sąsiadów Krakowianów

         † Zofię Skalik od sąsiadów z Wygody

         † Halinę Świetlicką - Mrozek od koleżanki Zosi z Częstochowy    

         † Wojciecha Żukowa od swatów Pluskotów

         † Wacława Jarosza od Jadwigi Kościelniak z rodziną

         † Danutę Ciurę od chrześniaka od Andrzeja z rodziną

         † Władysławę Halemską od kuzynek Natalii Gromowicz i Marianny Mrozik

         † Władysławę Pyrkosz od siostry Janiny z rodziną

         † Kazimierza Kołaczyka od taty Tadeusza i brata Zygmunta z żoną Małgorzatą

         † Renatę Centkowską od Dorotki Paruzel z rodziną

    † Stanisławę, Jana, Józefę Nowickich, Stanisława, Jana, Zofię, Leszka Kowalskich, Mariannę, Antoniego, Władysława Pyrkosz

         † Andrzeja Kamińskiego od kuzynostwa Kazi, Mirka, Marysi

         † Lucynę Krupińską 1 r. śm., od córek Mirosławy, Jolanty i Grażyny z rodziną

         † Bogusławy Zatoń od pracowników Politechniki w Częstochowie

         † Leona 10 r. śm., Władysławę Blukacz

        † Jadwigę 10 r. śm., Władysława, Mariannę Nowickich, Władysława, Apolonię Kołaczyków, Roberta Halemskiego 

 

 

 

1130* Za parafian

      

 

 

 

1600 † Władysławę Błaszczyk 3 r. śm., Zenona Gzik 20 r. śm., Walerię, Antoniego Mastalerz

 

 

 

 

 

 

900