"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Search

15.01.2010r. odszedł do Pana Ks. Kanonik STANISŁAW PIOTR PYTLAWSKI.
17.01.2010r. została odprawiona msza pogrzebowa w Kościele w Konopiskach, natomiast 18.01 odbył sie pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Konopiskach.
Obie Msze święte oraz ceremonię pogrzebową uwiecznił dla nas pan Grzegorz Nalewajka.


17.01.2010

17.01.2010

17.01.2010

17.01.2010

17.01.2010

17.01.2010

17.01.2010

17.01.2010

17.01.2010