"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Search

28.06.2005

28.06.2005

28.06.2005

28.06.2005

28.06.2005