BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Search

28.06.2005

28.06.2005

28.06.2005

28.06.2005

28.06.2005