"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

20.11.2005

20.11.2005

20.11.2005

20.11.2005

20.11.2005

20.11.2005

20.11.2005