"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Kościół parafialny w Konopiskach

k_12e.jpg

Description

Uciszenie burzy - płaskorzeźba na ambonie