BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Kościół parafialny w Konopiskach

k_12e.jpg

Description

Uciszenie burzy - płaskorzeźba na ambonie