BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Kościół parafialny w Konopiskach

k_12f.jpg

Description

Dobry pasterz - figura wieńcząca ambonę