BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Search

Obrazy zachowane ze starego kościoła.


Matka Boża Bolesna

Chrystus i jawnogrzesznica

Święta Anna

Wizja św.Antoniego z Padwy

Św.Bonawentura z przedstawieniem św.Tomasza z Akwi

Święci Walenty i Wawrzyniec

Św.Paweł Pustelnik

Trójca Święta

Św.Maria Magdalena