BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Św.Bonawentura z przedstawieniem św.Tomasza z Akwi

o_05.jpg

Description

Św.Bonawentura z przedstawieniem św.Tomasza z Akwinu. Obraz z II poł. XVIIIw.