"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie."

(J 11,25)

Św.Paweł Pustelnik

o_07.jpg

Description

Św.Paweł Pustelnik. Obraz z II poł. XVIIw. malowany na desce, pierwotnie używany jako zasuwa ołtarza głównego.