BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

1.11.2009 cmentarz w Konopiskach wieczorem...

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (1).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (2).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (3).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (4).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (5).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (6).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (7).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (8).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (9).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (10).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (11).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (12).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (13).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (14).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (15).

Wszystkich Świętych 2009

1.11.2009 Cmentarz w Konopiskach wieczorem (16).