"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Search

Obchody z okazji Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w parafialnym kościele w Konopiskach.

Krótka relacja fotograficzna w tej galerii została umieszczona.


11.11.2011 - obchody Święta Niepodległości

11.11.2011 - obchody Święta Niepodległości

11.11.2011 - obchody Święta Niepodległości

11.11.2011 - obchody Święta Niepodległości

11.11.2011 - obchody Święta Niepodległości

11.11.2011 - obchody Święta Niepodległości

11.11.2011 - obchody Święta Niepodległości

11.11.2011 - obchody Święta Niepodległości

11.11.2011 - obchody Święta Niepodległości