"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Search

Dekoracja ołtarza na I niedziele adwentu 2011.


I niedziela adwentu

I niedziela adwentu

I niedziela adwentu