"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Search

Wszystkie staje Drogi Krzyżowej w naszym kościele.


Droga Krzyżowa stacja 1

Droga Krzyżowa stacja 2

Droga Krzyżowa stacja 3

Droga Krzyżowa stacja 4

Droga Krzyżowa stacja 5

Droga Krzyżowa stacja 6

Droga Krzyżowa stacja 7

Droga Krzyżowa stacja 8

Droga Krzyżowa stacja 9