"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Droga Krzyżowa stacja 5

dk_st_05.jpg

Description

Stacja V Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi