"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Search

Wszystkie staje Drogi Krzyżowej w naszym kościele.


Droga Krzyżowa stacja 10

Droga Krzyżowa stacja 11

Droga Krzyżowa stacja 12

Droga Krzyżowa stacja 13

Droga Krzyżowa stacja 14