BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Search

Wystrój ciemnicy oraz grobu Jezusa w naszym Kościele.


Pan Jezus w ciemnicy

Pan Jezus w ciemnicy

Pan Jezus w ciemnicy

Pan Jezus złożony do grobu

Pan Jezus złożony do grobu

Pan Jezus złożony do grobu

Pan Jezus złożony do grobu

Pan Jezus złożony do grobu