"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Search

I Komunia Święta dla 74 dzieci w Konopiskach. Zdjęcia otrzymane od pana Grzegorza Nalewajki oraz od parafian.


12.05.2013 I Komunia Święta w Konopiskach

12.05.2013 I Komunia Święta w Konopiskach

12.05.2013 I Komunia Święta w Konopiskach

12.05.2013 I Komunia Święta w Konopiskach

12.05.2013 I Komunia Święta w Konopiskach

12.05.2013 I Komunia Święta w Konopiskach

12.05.2013 I Komunia Święta w Konopiskach

12.05.2013 I Komunia Święta w Konopiskach

12.05.2013 I Komunia Święta w Konopiskach