"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Matka Boża Bolesna

o_01.jpg

Description

Matka Boża Bolesna obraz autorstwa malarza włoskiego z przełomu XVIII i XIXw.