"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Wizja św.Antoniego z Padwy

o_04.jpg

Description

Wizja św.Antoniego z Padwy. Obraz z I poł. XIXw. Autor nieznany.