BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Wizja św.Antoniego z Padwy

o_04.jpg

Description

Wizja św.Antoniego z Padwy. Obraz z I poł. XIXw. Autor nieznany.