"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Św.Bonawentura z przedstawieniem św.Tomasza z Akwi

o_05.jpg

Description

Św.Bonawentura z przedstawieniem św.Tomasza z Akwinu. Obraz z II poł. XVIIIw.