BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Święci Walenty i Wawrzyniec

o_06.jpg

Description

Święci Walenty i Wawrzyniec. Obraz z II poł. XVIIw. z dawnego ołtarza głównego.