"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Święci Walenty i Wawrzyniec

o_06.jpg

Description

Święci Walenty i Wawrzyniec. Obraz z II poł. XVIIw. z dawnego ołtarza głównego.