BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Św.Paweł Pustelnik

o_07.jpg

Description

Św.Paweł Pustelnik. Obraz z II poł. XVIIw. malowany na desce, pierwotnie używany jako zasuwa ołtarza głównego.