"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Św.Paweł Pustelnik

o_07.jpg

Description

Św.Paweł Pustelnik. Obraz z II poł. XVIIw. malowany na desce, pierwotnie używany jako zasuwa ołtarza głównego.