"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Kościół parafialny w Konopiskach

k_06a.jpg

Description

Ołtarz główny, w centrum figury zasłonięte przez obraz św.Wawrzyńca. Obraz zakładany w uroczystość św.Wawrzyńca.