"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Kościół parafialny w Konopiskach

k_10a.jpg

Description

Ołtarz boczny - św.Barbary - zasłonięty podobizną św.Józefa - z okazji imienin Józefa