"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Kościół parafialny w Konopiskach

k_14.jpg

Description

Chrzcielnica rokokowa z II poł. XVIIIw., przeniesiona ze starego kościoła