"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

intencje mszalne 14.05.2018 - 20.05.2018

Intencje Mszalne
14.05.2018-20.05.2018r
Poniedziałek 14.05.2018
7.00 + Kazimierza Wilk ( 14 )
18.00 + Ks. Macieja Poniewiery

Wtorek 15.05.2018
7.00
1.) + Zofii Marciniak, Zofii Domańskiej
2.) + Kazimierza Wilk ( 15 )
18.00 - Za parafian

Środa 16.05.2018 – Święto św. Andrzeja Boboli
7.00
1.) + Grzegorza Dziubczyk od ZP Oaza
2.) + Kazimierza Wilk ( 16 )
18.00
+ Janiny Sosnowskiej od Krzysztofa Wolskiego z rodziną
+ Marka Caban od Jacka Kwietniowskiego z żoną
+ Bogdana Sikory od rodziny Kulisiewiczów
+ Zofii Żabińskiej z racji imienin, Zofii Makieła

Czwartek 17.05.2018
7.00
1.) + Kazimierza Wilk ( 17 )
2.) + Janiny Różańskiej od ZP Cocncordia
18.00 + Alfredy Kwiatkowskiej od męża Ryszarda

Piątek 18.05.2018
7.00 + Kazimierza Wilk ( 18 )
18.00 - Msza św. o Bożym Miłosierdziu
+ Stefana Polak od rodziny Oczkowskich
+ Danuty Trzepizur od chrześnicy Danuty
+ Bogdana Lipińskiego od Tomasza, Damiana i Marcina Węgierek
+ Ryszarda Dróżdż 19 r. śm., od żony Barbary z dziećmi
+ Józefa Kromołowskiego

Sobota 19.05.2018
7.00
1.) + Kazimierza Wilk ( 19 )
2.) + Moniki Ciuk od ZP Cieśla z Konopisk
18.00 + Rafała Małolepszego od wychowawczyni i kolegów Błażeja z klasy I z technikum

Niedziela 20.05.2018
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

8.00 + Franciszka 13 r. śm., Marianny, Władysława, Jana Kowalskich

10.00
+ Marka 26 r. śm., Danuty, Emila Trzepizur
+ Zofii, Gabriela Kowalików, Edmunda Góreckiego, Władysława Kijasa
+ Włodzimierza Konopy 2 r. śm., od żony Elżbiety i synów z rodzinami
+ Stefana Polak od brata Józefa z rodziną
+ Grzegorza Dziubczyk od rodziny Tusińskich
+ Elżbiety, Antoniego Chmielewskich, Heleny, Stanisława, Ryszarda,
Władysława, Leona Cierpiał
+ Janusza Święcickiego z okazji 40 urodzin od rodziców i siostry z rodziną
+ Bogdana Sikory od teściowej Alfredy i szwagra Bogusława
+ Danuty Trzepizur od wnuczki Otylii z mężem i dziećmi
+ Moniki 3 r. śm., Kazimierza Ciurów
+ Anny, Antoniego, cr. Nalewajków i sukienników
+ Jana Wierzbickiego 19 r.śm., Janiny 7 r. śm., Kazimierza Janusiaków
+

11.30 - z okazji urodzin syna Sławka i wnuka Macieja od rodziców i dziadków

16.00
+ Jerzego Kromołowskiego 7 r. śm.,
+ Jerzego Hewig od teściowej, Stanisława Szymczyk z racji imienin od żony
+ Eli, Tomka Nowaków, zm. z r. Nowaków i Gorzelaków
+ Bogdana Lipińskiego od siostry Małgorzaty z rodziną
+ Alfredy Kwiatkowskiej od od córki Marioli z mężem
+

9.00 ( Kopalnia ) + Stefana Mleczko 1 r. śm., od żony z dziećmi

intencje mszalne 07.05.2018-13.05.2018

Intencje Mszalne
07.05.2018-13.05.2018r
Poniedziałek 07.05.2018
7.00 + Kazimierza Wilk ( 7 )
18.00 - Msza św. za zmarłych ( intencja uczestników pogrzebów )
+ Witolda Kowal, Rafała Małolepszego, Grzegorza Dziubczyk, Walerii Opiłka, Marka
Caban, Krzysztofa Konopy, Jana Załogi, Anny Kromołowskiej, Bogdana Sikory, Janiny
Różańskiej, Danuty Trzepizur, Moniki Ciuk, Bogdana Lipińskiego

Wtorek 08.05.2018 – Uroczystość św. Stanisława
7.00
1.) + Rafała Małolepszego od ZP Oaza
2.) + Kazimierza Wilk ( 8 )
18.00 + Józefa, Antoniny, Tomasza Bogusz, Józefa, Krystyny, Krzysztofa Pyrkosz, Mariana
Szopy, zm. z r. Boguszów i Pyrkoszów

Środa 09.05.2018
7.00
1.) + Marka Caban od ZP Oaza
2.) + Kazimierza Wilk ( 9 )
18.00
+ Grzegorza Dziubczyk od Anny Brzozowskiej
+ Janiny Różańskiej od chrześnicy Agnieszki z rodziną
+ Danuty Trzepizur od rodziny Makulskich
+ Moniki Ciuk od syna Mariusza z rodziną

Czwartek 10.05.2018
7.00 + Kazimierza Wilk ( 10 )
18.00 + Stefana Polak od rodziny Sobalów z Aleksandrii

Piątek 11.05.2018
7.00 + Kazimierza Wilk ( 11 )
18.00 + Bogdana Lipińskiego od rodziny Blukacz i Jończyk

Sobota 12.05.2018
7.00 + Kazimierza Wilk ( 12 )
18.00 + Grzegorza Dziubczyk od chrzestnego z żoną

Niedziela 13.05.2018
Wniebowstąpienie Pańskie

8.00 + Mieczysława, Weroniki, Władysława Zychów, Walerii, Jana Zych

10.00
+ Stanisława Janik od wnuka Kamila z rodzicami
+ Heleny, Stanisława, Ryszarda, Wiesława Lipków
+ Rafała Małolepszego od siostry Marty z mężem
+ Marka Caban od Barbary Skalik
+ Zofii, Edwarda Matuszczak, Anety Pilawka
+ Janiny Różańskiej od koleżanki Wiesi
+ Bogdana Sikory od pracowników TRW
+ Danuty Trzepizur od wnuczki Roksany z mężem i dziećmi
+ Zenona Szymonik 5 r. śm., od żony z rodziną
+ Moniki Ciuk od Zofii Szymanek
+ Zofii Trzepizur
+ Jana Godeli z racji urodzin od syna z rodziną
+ Leokadii 1 r.śm., Piotra Ciuk
+ Stanisława, Zofii Mercik od córki Ireny z rodziną
+ Bogdana Lipińskiego od siostry Lili z rodziną
+
+

11.30 - o zdrowie i boże błogosławieństwo dla Michaliny Gorzelak z okazji 1 urodzin
-o zdrowie i boże łaski dla ks. Łukasza z okazji 10 rocznicy święceń oraz urodzin

16.00 - Msza św . z Nabożeństwem Fatimskim

9.00 ( Kopalnia ) + Stefana Polak od wnuczki Ewy z rodziną

intencje mszalne 30.04.2018-06.05.2018

Intencje Mszalne
30.04.2018-06.05.2018r

Poniedziałek 30.04.2018
7.00 + Walerii Opiłka od Urszuli Dawid
18.00 + Moniki Ciuk od męża Mieczysława
Wtorek 01.05.2018
7.00
18.00 + Rafała Małolepszego od sąsiadów z Wygody
Środa 02.05.2018
7.00
18.00
+ Stefana Polak od siostry Ireny z rodziną
+ Bogdana Sikory od chrześniaka Adama i rodziny Sadowskich
+ Janiny Różańskiej od rodziny Goszczyńskich

Czwartek 03.05.2018 - Uroczystość NMP Królowej Polski
8.00 - Za parafian
10.00
+ Eugeniusza Kromołowskiego 8 r. śm.,
+ Rafała Małolepszego od rodziny Kulesy
+ Grzegorza Dziubczyk od Renaty i Grzegorza Siuda
+ Marka Caban od kolegi Remigiusza Janika
+ Anny Kromołowskiej od zięcia Henryka
+ Krystyny 2 r. śm., Przemysława 4 r. śm., Mrowiec od Sebastiana z rodziną
+ Bogdana Sikory od Agnieszki i Irka z rodziną
+ Janiny Różańskiej od Karoliny i Krystiana Kiedos
+ Danuty Trzepizur od syna Jana z żoną Kazimierą

11.30 – o zdrowie, boże błogosławieństwo i opiekę św. Floriana dla strażaków

16.00 + Przemysława Chaładaj 6 r. śm., od rodziców i brata

9.00 ( Kopalnia ) + Stefana Polak od szwagra Bronisława

Piątek 04.05.2018 – wspomnienie św. Floriana
7.00
18.00 + Danuty Trzepizur od sąsiadów Lochów

Sobota 05.05.2018
7.00
13.00 – Msza św. ślubna Pauliny i Dominika Kołaczyk
18.00 – Za parafian

Niedziela 06.05.2018
6 Niedziela Wielkanocna

8.00 + Stanisławy, Ireneusza Gondro

10.00
+ Stanisławy Wąsala z racji imienin
+ Stefana Polak od siostry Teresy z rodziną
+ Lecha 4 r. śm., Haliny Żurek, Stanisławy, Stefana Żurek
+ Stanisława Janik z racji imienin od żony z dziećmi
+ Aliny 5 r. śm., Władysława, Stanisława, Marii, Cecylii, Lucjana, Tadeusza
Kosargów
+ Antoniego, Stanisławy, Kazimierza, Antoniego Pyrkoszów, Wiesława
Kamińskiego
+ Moniki Kamińskiej z racji imienin od syna Macieja
+ Janiny Różańskiej od rodziny Dziedzickich
+ Jana Ziory 1 r. śm., od żony Genowefy, dzieci, wnuków i prawnuków
+ Krystyny, Przemysława, Kazimierza Mrowiec
+
+

11.30 - o zdrowie i boże błogosławieństwo dla Adrianny Skalik z okazji 1 urodzin,
Alicji Błaszczyk z okazji 7 urodzin

16.00
+ Grzegorza Dziubczyk od Piotra Chłąd z żoną Katarzyną i Marysią
+ Marka Caban od cioci Alfredy Cierpiał z rodziną
+ Kamila, Edyty, Eugeniusza Budzik, Konstantego, Heleny Giełzak, Józefa,
Stanisławy Płaneta
+ Ryszarda Święcickiego 16 r. śm.,
+

9.00 ( Kopalnia ) + Krzysztofa Konopy od rodziny Flachów i Nalewajków