BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

Intencje mszalne 15.10 - 21.10. 2018 r.

Intencje Mszalne 15. 10- 20. 10. 20018r.

Poniedziałek 15.10.2018       św. Teresy od Jezusa

7.00 †
18.00 * O szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy Trybulec
         † Leokadię 4 r. śm., Zdzisława Chmielewskich

Wtorek 16.10.2018               św. Jadwigi Śląskiej

7.00 † Mieczysława Sosnowskiego od zakładu pogrzebowego „Oaza"
18.00 †

Środa 17.10.2018                     św. Ignacego Antiocheńskiego

7.00 †
18.00 † Małgorzatę Adamus z okazji imienin od koleżanek z Konopisk
         † Roberta Halemskiego od rodziny Kaczmarków i Zbyszka Nowickiego
         † Artura Pisulę od Wiesławy i Krzysztofa Kijas z rodziną
         † Stefana Musiał od brata Józefa z żoną i rodziną
         † Janinę Hauer od sąsiadów Komender i Rohde
         † Kazimierę Janik od Elżbiety i Zdzisława Górniak
         † Henryka Gorzelaka od siostry Krystyny Cierniak
         † Mariannę Janicką od rodziny Kornasiów

Czwartek 18.10.2018                        św. Łukasza, ewangelisty

7.00 †
18.00 † O boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Ks. Łukasza Sakowskiego z racji imienin

Piątek 19.10.2018                                  Boże Miłosierdzie

7.00 †
18.00 † Mariana Woźniaka, Jacka, Marię Gruca
         † Józefa Kromołowskiego od żony
         † Jadwigę Sobierską od Jadwigi Jarosz i Mari Kromołowskiej

Sobota 20.10.2018                              św. Jana Kantego
7.00 * O boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Urszuli Dawid w 60 r. urodzin i z racji imienin od koleżanek
18.00 * Janinę Kijas i całą rodzinę Kijasów, Gadomskich i Kościelniaków


Niedziela 21.10.20018r.
29 Niedziela zwykła

8.00 † Emila 19 r. śm., Danuty, Marka Trzepizur

10.00 † Antoniego 6 r. śm., Alfredę 1 r. śm. Morzyk od córki Zenony z rodziną
         † Kazimierza Wilk 1 r. śm., Bronisławę, Bolesława, Tadeusza, Mirosławę Wilk
         † Roberta Halemskiego od pracowników „Wigolen" zmiana C i D
         † Wiesława Sosnowskiego od Szczepana i Renaty Rybaków z rodziną
         † Artura Pisulę od sąsiada Dudek z rodziną
         † Adelę Niedzielę od swatki Wiesławy
         † Stefana Musiała od siostry Heleny i rodz. Szymczyk
         † Urszulę Haładaj od męża Wacława
         † Mieczysława Kubana od żony i dzieci
         † Mariannę Janicką od syna Zbigniewa
         † Stanisława Polaczkiewicza 1 r. śm., od żony z dziećmi

11.30 * O boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Hani Szwengiel z racji 1 rocznicy urodzin

16.00 † Alfreda Kamińskiego od Tadeusza Kamińskiego z rodziną
         † Jerzego Biel od szwagra Wojciecha Gidziela z rodziną
         † Kazimierę Janik od bratowej Marii Sosnowskiej z rodziną
         † Henryka Gorzelaka od rodziny Ludwików i cioci Starkowej z Wręczycy

9.00 † (Kopalnia)

Intencje mszalne 08.10 - 14.10. 2018 r.

 

Poniedziałek 08.10.2018

7.00 † Kazimierę Janik od zakładu pogrzebowego „Arymateja"
18.00 † Henryka Gorzelaka od żony

Wtorek 09.10.2018                  bł. Wincentego Kadłubka

7.00 † Jerzego Hauer 18 r. śm.
18.00 † Jerzego Biel od Celiny Szymanek

Środa 10.10.2018

7.00 †
18.00 † Roberta Halemskiego od Waldemara Szyja z rodziną
† Artura Pisulę od Władka i Sławka z Urzędu Skarbowego
† Urszulę Haładaj od sąsiadów Jabłońskich i Olszewskich
† Stefana Musiał od Jadzi i Manfreda Stadler
† Kazimierę Janik od syna Mieczysława
† Henryka Gorzelaka od siostry Marianny z mężem
† Mariannę Janicką od sąsiadów Jagusiaków

Czwartek 11.10.2018                      św. Jana XXIII

7.00 † Mariannę Janicką od zakładu pogrzebowego „Oaza"
18.00 †

Piątek 12.10.2018

7.00 † Henryka Gorzelaka od zakładu pogrzebowego „Cieśla" z Konopisk
18.00 † O boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Mirosławy Benduch z racji 70tych urodzin od córek z mężami i dziećmi

Sobota 13.10.2018                                   MB Fatimskiej
7.00 †
17.00 † Msza Święta i nabożeństwo fatimskie
18.30 * Msza Święta jubileuszowa 35 lecie PZHGP odział w Konopiskach

Niedziela 14.10.20018r.
28 Niedziela zwykła

8.00 † Edwarda Cierpiał od córki Moniki z rodziną

10.00 † Henryka, Andrzeja Janik, Wawrzyńca, Mariannę Kościelniak
† Łukasza Kościelniaka od mamy
† Roberta Halemskiego od rodziny Iwanickich i Górniaków
† Emilię Idziak 1 r. śm., Włodzimierza, Helenę, Mariana Idziak i całą rodzinę Pyrkoszów
† Wiesława Sosnowskiego od sąsiadów z ul. Małej
† Artura Pisulę od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej
† Adelę Niedzielę od swatów Pyrkoszów
† Stefana Musiał od Stefani i Władysława Musiał
† Jerzego Biel od synowej Marleny
† Urszulę Haładaj od kuzynki Barbary z rodziną
† Janinę Hauer od Marysi i Antosia Chmielewskich z rodziną
† Jana, Mariannę 2 r. śm. Cierpiał od wnuka Artura z rodziną
† Antoniego Sączek 24 r. śm. od syna Andrzeja z rodziną
† Magdalenę Kowalską 20 r. śm. od brata Andrzeja z rodziną
† Igę Pasieka w 7 r. śm. od rodziny
† Kazimierę Janik od syna Grzegorza z żoną
† Henryka Gorzelaka od kuzynki Joli z rodziną
† Mariannę Musiał w r. śm.
11.30 * O boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Elizy Mszyca z racji 1ej rocznicy urodzin od rodziny
* O boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Emma Bakke z racji chrztu świętego
*

16.00 † Antoninę 4 r. śm., Franciszka, Kazimierza Morzyk. Emila Benduch, Jana i Annę Badora, Stanisławę Widła od córki z rodziną

9.00 Joannę Beleć 8 r. śm. (Kopalnia)

Intencje mszalne 01.10 - 07.10. 2018 r.1

 

Poniedziałek 01.10.2018                św. Teresy od Dzieciątka Jezus

7.00 † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
18.00 † Roberta Halemskiego, Artura Pisulę, Alfreda Kamińskiego, Wiesława Sławika, Stanisława Szymanka, Barbarę Mazik-Jędrzejczyk, Janinę Hauer, Adelę Niedzielę, Jerzego Biel, Urszulę Haładaj, Kazimierę Janik, Henryka Gorzelaka od uczestników pogrzebu


Wtorek 02.10.2018                                   św. Aniołów Stróżów

7.00 † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
18.00 † Za parafian

Środa 03.10.2018

7.00 † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
18.00 † Roberta Halemskiego od Dzianoków i Paruzelów z rodziną
         † Artura Pisulę od Krystyny Jarosz
         † Alfreda Kamińskiego od sąsiadów
         † Janinę Hauer od Renaty i Mirosława Bukowskich z córką
         † Stefana Musiała od rodziny Kołtun, Koza i Kotowicz
         † Urszulę Haładaj od rodziny Werner

Czwartek 04.1.2018                   I Czwartek m-ca                  św. Franciszka z Asyżu

7.00 * W intencji Bogu wiadomej oraz o wszelkie potrzebne łaski dla Bartusia
          O nowe powołania kapłańskie.
18.00 † Jerzego Biel od sąsiadów Kowalików

Piątek 05.10.2018            I Piątek m-ca                                    św. Faustyny Kowalskiej

7.00 * Msza Święta wynagradzająca.

18.00 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Lesława Podolskiego z racji urodzin

Sobota 06.10.2018              I Sobota m-ca                                św. Brunona

7.00 * Msza Święta wynagradzająca.
18.00 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Mari i Wacława z racji 40 rocznicy sakramentu małżeństwa

Niedziela 07.10.20018r.
27 Niedziela zwykła


8.00 † Edwarda 24 r. śm., Janinę, Walerię, Wincentego, Stefana, Pytek, Włodzimierza Klechę

10.00 † Weronikę, Zofię, Bolesława Krupińskich
         † Roberta Halemskiego od rodziny Dusiów
         † Wiesława Sosnowskiego od brata Mieczysława Sosnowskiego z rodziną
         † Artura Pisulę od Elwiry z rodziną
         † Adelę Niedzielę od rodziny Dziubińskich i Biernatów
         † Urszulę Haładaj od Kaczmarków i Gorzelaków
         † Zofię, Jana Słodek 20 r. śm.
         † Janinę Hauer rodziny Kornasiów
         † Jana, Jerzego, Edwina i zm. z rodz. Pyrkoszów, Osadników i Kowalików
         † Arkadiusza Kupca 2 r. śm. od żony Beaty i córek Pauliny i Natalii
         † Adama Dąbrowskiego 5 r. śm. Annę, Władysława Pyrkosz, Genowefę, Konstantego Leśniaków†

11.30 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Kazimiery i Zenona z okazji 50 rocznicy sakramentu małżeństwa
         * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Natalii Lamch 5 r. urodzin

16.00 † Alfreda Kamińskiego od chrześnicy Ewy z synem
         † Stefana Musiała od Małgorzaty i Remigiusza Rędziniak
         † Jerzego Biel od córki Edyty z mężem i dziećmi
         † Jana 2 r. śm. Weronikę Godela od syna z rodziną

9.00 Za parafian (Kopalnia)

Intencje mszalne 24.09 - 30.09. 2018 r.

Poniedziałek 24.09.2018

7.00   † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
18.00 † Jerzego Biel od Urszuli Kosowskiej z rodziną

Wtorek 25.09.2018      bł. Władysława z Gielniowa

7.00    † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
18.00  †

Środa 26.09.2018  św. męczenników Kosmy i Damiana

7.00 † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
18.00 † Roberta Halemskiego od Barbary i Ryszarda Cierpiał z rodziną
         † Artura Pisulę od pracowników firmy „Browar Wąsosz"
         † Stanisława Szymanka od bratowej Bronisławy z rodziną
         † Adelę Niedzielę od rodziny Kołodziejczyków z Konopisk
         † Janinę Hauer od Stefanii Kołaczyk z rodziną Pisulów i Siudejów
         † Stefana Musiała od Józefa i Anny Musiał z rodziną
         † Sabinę Figurę od wnuków Marcina i Agnieszki z rodzinami
         † Jacka Stęchłego od kuzynki Krystyny z rodziną

Czwartek 27.09.2018             św. Wincentego à Paulo

7.00   † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
18.00 † Bronisława Pijet 20 r. śm.

Piątek 28.09.2018          św. Wacława

7.00   † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
18.00 †

Sobota 29.09.2018                 święto - Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

7.00 † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
        † Dorotę Lachowską od męża

14.00 * Ślub: Adrian Głazowski i Magdalena Adamska
18.00 † Michała, Bronisławę, Danutę Wysockich, Andrzeja Kozik, Antoninę, Alfonsa Perłowskich, Władysławę, Jana Pijet

Niedziela 30.09.20018r.
26 Niedziela zwykła


8.00 † Henryka Klecha 7 r. śm.

10.00 † Roberta Halemskiego od Ryszarda Pyrkosza z rodziną i Grażyny Banasiak z rodziną
         † Wiesława Sosnowskiego od wnuczki Agnieszki z rodziną
         † Artura Pisulę od Oli i Przemka Kowalik z rodziną
         † Stanisława Szymanka od rodziny Jabłońskich
         † Adelę Niedzielę od Masłoniów
         † Urszulę Haładaj od chrzestnej
         † Stefana Musiała od Władysława i Stefanii Musiał
         † Janinę Hauer od Lidii i Grzegorza Kowalczyk z Synem
         † Bogdana Sikorę od Mariusza i Agnieszki Pijet
         † Wacława Turos 5 r. śm., Jana, Janinę Turos, Piotra, Helenę, Piotra, Gertrudę Chęcińskich

11.30 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Adriana Mróz z racji 18tych urodzin
        * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Grażyny i Stanisława z racji 30 rocznicy ślubu.
        * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Antoniego Kłębowskiego z racji Chrztu Świętego
        * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej, Dary Ducha Świętego dla Ks. Rafała z racji z imienin 

16.00 † Bronisławę Kościelniak z d. Golanowską
         † Jerzego Biel od syna Norberta z żoną i córką
         † Zbigniewa Banasiaka 5 r. śm. od żony z dziećmi

9.00 Za parafian (Kopalnia)

Intencje mszalne 17.09 - 23.09. 2018 r.

 

Poniedziałek 17.09.2018

7.00 † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
18.00 * O nawrócenie i potrzebne łaski dla Andrzeja

Wtorek 18.09.2018              św. Stanisława Kostki – święto

7.00 † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
18.00 * Za dzieci i młodzież naszej parafii

Środa 19.09.2018

7.00 † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
18.00 † Roberta Halemskiego od sąsiada Mariusza z rodziną
         † Artura Pisulę od Stefanowskich, Wiesława Banasiaka i Mirosławy Szymanek
         † Stanisława Szymanka od Kocików i Bryłów
         † Adelę Niedzielę od Zenony Pyrkosz z rodzina
         † Urszulę Haładaj od Stanisławy i Remigiusza Haładaj
         † Stefana Musiała od Uli Baur z rodziną
         † Jerzego Biel od rodziny Urbańskich i Churasów

Czwartek 20.09.2018

7.00 † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
18.00 † Wiesława Sławika od pracowników kuźni „Pałysz"

Piątek 21.09.2018            św. Matusza, apostoła i ewangelisty

7.00 † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
18.00 † Janinę Hauer od sąsiadki Kromołowskiej
         † Józefa Kromołowskiego od żony

Sobota 22.09.2018

7.00 † Jana Załogę – Msza Święta gregoriańska
14.00 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Bartosza Pilarskiego i Pauliny Krok z racji Chrztu Świętego

Niedziela 23.09.20018r.
25 Niedziela zwykła
8.00 † Kazimierza Morzyk w .... r. śm.

10.00 † Beatę Jończyk, Janinę, Józefa Leśniczków, Annę, Piotra Kosowskich, Stanisława Jończyka
         † Roberta Halemskiego od Eljasińskiej z rodziną
         † Wiesława Sosnowskiego od Jarosława Jaworskiego z rodziną
         † Artura Pisulę od rodziców chrzestnych
         † Stanisława Szymanka od Szymanków Ziajów
         † Urszulę Haładaj od swatów Anny i Stefana Banasiaków
         † Stefana Musiała od Jadwigi Klama z rodziną
         † Jerzego Biel od synowej Marleny
         † Stanisławę 24 r. śm. i Stanisława, Ryszarda 17 r. śm. Pyrkoszów
         † Alfreda 18 r. śm. Marię Handrich
         † Edmunda 15 r. śm., Tomasza, Marka Kruk
         † Michała Brącel od rodziców i siostry z rodziną
         † Władysławę Wiśniewską 7 r. śm.
         † Kazimierza Cierpiała 16 r. śm.
         † Janinę Hauer od siostry Krystyny Bukowskiej
         † Józię Bula 5 r. śm.
         † Annę i Władysława Pyrkosz, Genowefę i Konstantego Leśniaków, Adama Dąbrowskiego
       

11.30 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Mateusza Kościelniaka z racji 18tych urodzin
         * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Mateusza Stoparka z racji 18tych urodzin
         * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Adama Baora z okazji 70tych urodzin od synów Jacka i Dariusza z rodzinami

16.00 † Jerzego Kowalika 26 r. śm., Natalię, Stanisława Kowalik, Stanisławę, Ireneusza Wachelka

9.00 Za parafian (Kopalnia)