bn_2011

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

Intencje Mszalne 25. 02. - 02. 03. 2019r.

Intencje Mszalne 25. 02. - 02. 03. 2019r.

Poniedziałek 25.02.2019              

700   * Dziękczynna za przeżyte 80 lat i z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

1700 Annę Kosarga od Bogdana i Oli Rzeszowskich z rodziną

         † Annę Kosarga od Kazi Stafir z rodziną

Wtorek 26.02.2019          

700   †

1700 † Anielę Jędryka od sąsiadów z Wygody

Środa 27.02.2019      

700    

1700 Annę Kosarga od Jadzi i Zbyszka Kosargów z rodziną

         † Lucynę Krupińską od rodziny Sadowskich

         † Zofię Korzonek od Janka i Ilony Plutów

         † Tadeusza Jończyka od szwagierki Józefy Gazjzner z mężem

         † Barbarę Tamborek od rodziny Kluźniaków i Długoszów

         † Stefana Eljasińskiego od rodziny Pleń

         † Mariana Kłębowskiego od Ireneusza Ciebiady z żoną

         † Anastazję Nalewajka od syna Ryszarda z żoną Bożeną i wnuków Adriana i Artura z rodzinami

        † Janinę Haładyn od Krystyny i Juliusza Trzepizur z Robertem

         † Zdzisława Kruk od synów z żonami

         † Annę Kozieł od wnuka Michała z narzeczoną i prawnuczką

         † Weronikę Caban od siostry Alfredy Cierpiał z rodziną

Czwartek 28.02.2019                      

700  †

1700 † Anielę Jędryka od rodziny Szymczyków i Walentków z Łyśca

Piątek 01.03.2019               I Piątek m-ca                                  

700

1700 † Annę Kosarga od ks. Łukasza i Joli Jarosz

        

Sobota 02.03.2019               I Sobota m-ca                          

700

1500 Ślub: Anita Gorzelak i Michał Magiera

1700

Niedziela 03.03.2019r.

8 Niedziela Zwykła

800    † Antoninę, Wincentego Kuśmierskich

1000 † Kazimierza Cuglewskiego z racji imienin

         † Annę Kosarga od Danuty Klama z rodziną

         † Lucynę, Jana Krupińskich, Władysława, Anielę Ciurów

         † Zofię Korzonek od Teresy Sobczyk z rodziną

         † Rafała Rędziniaka, Helenę i Antoniego Janik

         † Annę Sitek od rodziny Gorzelak

         † Bronisławę, Stanisława, Czesława, Bronisławę, Zygmunta Szymoników

         † Stefana Eljasińskiego od kuzynki Barbary z Karolem i Ewą

         † Stanisławę Kulej od rodziny Grzybów i Kidawów

         † Mariana Kłębowskiego od chrześniaka Macieja z rodziną

         † Anastazję Nalewajka od brata Jana Szwyngla z żoną Mieczysławą

         † Janinę Haładyn od rodziny Lewandowskich

         † Andrzejk Pilarz 9 r. śm. od żony, syna i córki z rodziną

       † Lucynę Marszał od córki Marioli

         † Annę Klecha 4 r. śm. od córki z rodziną

         † Kazimierza, Krystynę, Przemysława Mrowiec i całą rodzinę Urbańskich i Mrowców

         †

         †

         †

1130    * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Filipa Chmielewskiego z racji 18tych urodzin

* O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Ryszarda Ciuk z racji 1 r. urodzin

1600 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla p. Wiesławy Skrzypek z racji 60 r. urodzin

      

       † Kazimierza Cieślę z racji imienin i całą rodzinę Cieślów

       † Zofię Gzik od Teresy i Mirosława Kowalczyk

       † Tadeusza Jończyka od swatów Jaworskich z rodziną

       † Zdzisława Kruk od wnuczek, wnuków i prawnucząt

       † Annę Kozieł od wnuczki Magdaleny z mężem i prawnukami

       † Weronikę Caban od siostry Heleny Donderskiej z córką Jadwigą wraz z dziećmi i wnukami

900 † Mieczysławę, Kazimierza Trzyna, Helenę, Walentego Dziubczyk

Intencje mszalne 18.02 - 24.02. 2019r.

Intencje Mszalne 18. 02. - 23. 02. 2019r.

Poniedziałek 18.02.2019              

700   †

1700 Anielę Jędrka od Jadwigi Szymanek z rodziną

1730 † Cecylię Pełka od wnuczka Dariusza z żoną

Wtorek 19.02.2019          

700   † Annę Kozieł od zakładu pogrzebowego „Oaza”

1700 † Grzegorza Nalewajka od sąsiadów Zadrozów

Środa 20.02.2019      

700    

1700 Lucynę Krupińską od rodziny Górniaków i Fajer

         † Zofię Korzonek od bratowej Łucji z córką Olą

         † Tadeusza Jończyka od Jolanty Dobrowolskiej z mężem

         † Barbarę Tamborek od swatów Cierpiałów

         † Stanisławę Kulej od rodziny Muc i Mesjasz

         † Anastazję Nalewajka od syna Antoniego z żoną Elżbietą i wnuka Sebastiana z rodziną

         † Zdzisława Kruk od żony Wiktorii

         †

        †

         †

Czwartek 21.02.2019                      

700  † O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Róży Szmuc z racji urodzin

1700 † Stefana Eljasińskiego od chrześniaka Patryka z rodzicami i bratem

Piątek 22.02.2019                         Święto Katedry św. Piotra Apostoła                 

700

1700 † Annę Sitek od syna Waldemara z rodziną

        

Sobota 23.02.2019               Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika

700 † Stefana Eljasińskiego od koleżanek i kolegów z firmy „Goliard”

1700 † Anielę Jędryka od rodziny Matyszczak

Niedziela 24.02.2019r.

7 Niedziela Zwykła

800    † Helenę, Zdzisława Chojnackich, Edmunda Sosnowskiego

1000 † Stefana Styczeń 2 r. śm., od żony z dziećmi

         † Zbigniewa Matyszczak od żony i syna z żoną

         † Annę Kosarga od Ewy i Eugeniusza Czerwików z rodziną

         † Lucynę Krupińską od Agaty i Pawła Kleć z rodziną

         † Zofię Korzonek od siostry Haliny z rodziną

         † Tadeusza Jończyka od siostry Danieli Polak

         † Annę Sitek od wnuka Jacka z rodziną

         † Zofię Kuśmierską 7 r. śm., od męża Zdzisława i syna Mariusza

         † Edwardę 19 r. śm., Lucjana Pyrkoszów

         † Stefana Eljasińskiego od chrzestnej Zosi z mężem

         † Józefa, Janinę Kościelniaków

         † Mariana Kłębowskiego od Celiny Polaczkiewicz i rodziny Kuśmierskich

         † Czesława Pakuła 5 r. śm.

       † Danutę 3 r. śm., Andrzeja Szymczyk

         † Zygmunta Ciekot 14 r. śm., Julię Machcińską, Euzebię, Jana Kocot

         † Zbigniewa Jagusiaka 9 r. śm.

         †Janinę Haładyn od męża Jerzego

         † Janinę 2 r. śm., Tadeusza 40 r. śm. Żurek, Helenę, Stefana Cuglewskich

         †

         †

1130    * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Nikoli Kościelniak z racji 1 rocznicy urodzin

1600 † Annę Kozieł od córki Lilli z mężem i wnuczką Julią

900

Intencje mszalne 11.02 - 17.02. 2019 r.

Intencje Mszalne 11. 02. - 17. 02. 2019r.

Poniedziałek 11.02.2019               wspomnienie Matki Bożej z Lourdes

700   † Janinę Haładyn od zakładu pogrzebowego „Oaza”

1700 Zofię Korzonek od kuzynki Haliny z Aleksandrii

1730 † Cecylię Pełka od wnuczki Justyny z mężem i dziećmi

Wtorek 12.02.2019          

1700 † Anielę Jędryka od córki Władysławy Kościelniak

Środa 13.02.2019      

700     † Lucynę Marszał od zakładu pogrzebowego „Oaza”

1700 Annę Kosarga od sąsiadów Musiałów

         † Lucynę Krupińską od swata Piotra Kukuły i Zygmunta z rodziną

         † Zofię Korzonek od Haliny Turos

         † Tadeusza Jończyka od wnuczek Edyty, Sylwii, Anity z rodzinami

         † Barbarę Tamborek od chrześnicy Renaty z rodziną

         † Stefana Eljasińskiego od teściów Zdzisławy i Mariana Sznobrów

         † Stanisławę Kulej od Mirka Nowickiego z rodziną

         † Mariana Kłębowskiego od rodziny Służałków

        † Anastazję Nalewajka od córki Wiesławy

         † Janinę Haładyn od rodziny Górniaków i Sadowskich

Czwartek 14.02.2019                      św. Walentego                      

900  † Za parafian

1700 † Za parafian

Piątek 15.02.2019                            Boże Miłosierdzie                  

700 † Anastazję Nalewajka od zakładu pogrzebowego „Oaza”

1700 † Józefa Kromołowskiego, Franciszkę, Franciszka Jagieniaków

         †

         †

Sobota 16.02.2019        

700 † Zdzisława Kruk od zakładu pogrzebowego „Cieśla” z Konopisk

1700 † Stefana Eljasińskiego od szwagierki Justyny z dziećmi

Niedziela 17.02.2019r.

6 Niedziela Zwykła


Odpust Świętego Walentego KM

800    † Józefa 36 r. śm., Jadwigę Bartłomiejczyk

1000 † Władysława Szymanka 19 r. śm., Bronisławę Szymanek 4 r. śm.

         † Mateusza Frydrycha 5 r. śm., od rodziców

         † Romana Frydrycha, Stefana, Cecylię Ciekot

         † Annę Kosarga od Wiesi Chmielewskiej z rodziną

         † Lucynę Krupińską od rodziny Pietryków

         † Zofię Korzonek od Marianny Pluty z rodziną

         † Jolantę, Henryka, Stanisława Wysockich

         † Witolda Kowala 1 r. śm. od żony i córki z rodziną

         † Józefa Majer, Mariannę, Jana Kapitan

         † Mariana Smyła 3 r. śm. i jego rodziców Jana i Władysławę

         † Henryka Klecha 1 r. śm. i całą rodzinę Jończyk i Klecha

         † Lucjana Trzepizur 11 r. śm. od dzieci

         †

       †

         †

         †

1200    * Za parafian

1600 † Stanisławę 11 r. śm., Ireneusza Wachelków, Jerzego Kowalika

       † Zofię Gzik od wnuków Bartosza i Marcina z żoną Magdaleną

       † Zofię Gzik od Teresy Kosiak

       † Henryka Klecha 1 r. śm. i całą rodzinę Jończyk i Klecha

       †

       †

       †

900 † Zbigniewa Piwowarskiego r. śm.

       * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Adriana Piwowarskiego z racji 9 rocznicy urodzin

Intencje mszalne 04.01 - 10.02. 2019 r.

Intencje Mszalne 04. 02. - 10. 02. 2019r.

Poniedziałek 04.02.2019        

700   †

1700 † Mirosława Świercz, Zofię Gzik, Annę Kosarga, Teresę Kuśmierską, Lucynę Krupińską, Kazimierza Szymanek, Zofię Korzonek, Tadeusza Jończyka, Barbarę Tamborek, Anielę Jędryka, Jerzego Zyska, Grzegorza Nalewajka, Annę Sitek, Stefana Eljasińskiego, Stanisławę Kulej, Mariana Kłębowskiego, Anastazję Nalewajka, Janinę Haładyn od uczestników pogrzebu

Wtorek 05.02.2019           Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy         

700    

1700 † Dominikę Szymonik od chrześniaka Władysława z rodziną

Środa 06.02.2019       Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, Męczenników.

700     † Stanisławę Kulej od zarządu i pracowników przychodni lekarskiej „Piastowska-Med.”

1700 Lucynę Krupińską od sąsiadki Henryki Cierpiał

         † Kazimierza Szymanek od Wiesławy Czarneckiej

         † Zofię Korzonek od swatów Blukaczy

         † Tadeusza Jończyka od wnuka Damiana z narzeczoną

         † Barbarę Tamborek od siostry Leokadii

         † Stefana Eljasińskiego od bratowej Jagody Eljasińskiej

         † Mariana Kłębowskiego od syna z żoną i wnukiem

         †

  

Czwartek 07.02.2019             Pierwszy Czwartek Miesiąca          

700  * O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

1700 † Annę Sitek od syna Krzysztofa z rodziną

Piątek 08.02.2019                                 

700

1700 † Annę Urbańską 2 r. śm. od męża i dzieci

Sobota 09.02.2019        

700 † Stefana Eljasińskiego od kolegów i koleżanek z firmy „Goliard”

1700 † Zofię Korzonek od córki Iwony z wnuczką Martyną

Niedziela 10.02.20019r.

5 Niedziela Zwykła

800    † Bogdana Ciuk 8 r. śm.

1000 † Annę Kosarga od Mari Szymanek z rodziną

         † Dominikę Szymonik od rodziny Boguszów

         † Lucynę Krupińską od sąsiadki Zofii Cierpiał z rodziną

         † Tadeusza Jończyka od wnuczki Patrycji z mężem i córeczką

         † Anielę Jędryka od wnuka Marka z żoną i wnuczką Anitą

         † Grzegorza Nalewajka od koleżanek żony

         † Annę Sitek wnuka Marcina z rodziną

         † Stefana Eljasińskiego od chrześniaka Pawła z narzeczoną

         † Stanisławę Kulej od chrześnicy Marysi z rodziną

         † Mariana Kłębowskiego od teściowej

         † Marię, Kazimierza Knapczyk, Krystynę i Wiesława Haryłek

         † Jerzego Cichonia 2 r. śm., Zygmunta, Anastazję, Stefana, Stanisławę, Henryka Jagusiaków

         †

         †

         †

         †

         †

1130    * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Marii i Stanisława Nalewajków z racji 50 rocznicy ślubu od synów z rodzinami

* O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Filipa Kucharskiego z racji 8 rocznicy urodzin

* O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Marcina Lamch z racji 4 rocznicy urodzin

1600 † Franciszka Morzyka 29 r. śm., od córki z rodziną, Antoninę, Kazimierza, Szczepana, Józefę Morzyk, Emila Benduch, Stanisławę, Walentego Widła

  

900 * Józefę, Stanisławę Leśniczek, Walentego, Władysławę, Roberta, Zdzisława Skrońskich

Intencje mszalne 21.01 - 27.01. 2019 r.

Intencje Mszalne 21. 01. - 27. 01. 2019r.

Poniedziałek 21.01.2019             św. Agnieszki / Dzień Babci

          

700   †

Wtorek 22.01.2019                                    Dzień Dziadka

                  

700    

Środa 23.01.2019              

                    

700    

1700 †Mirosława Świercz od szwagra Waldemara z rodziną

         † Dominikę Szymonik od kolegów z pracy syna Marka z firmy „Leksbud”

         † Lucynę Krupińską od rodziny Szyjów

         † Kazimierza Szymanek od wnuka Dominika

         † Zofię Korzonek od rodziny Kulejewskich

         † Tadeusza Jończyka od córki Haliny z rodziną

         † Barbarę Tamborek od siostry Bożeny z mężem

         † Grzegorza Nalewajka od Haliny Dróżdż

         † Annę Sitek od rodziny Kędziów i Lewandowskich

         † Stefana Eljasińskiego od mamy Emilii Eljasińskiej

         † Stanisławę Kulej od córki Małgorzaty

Czwartek 24.01.2019        Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

700  †

Piątek 25.01.2019                       Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła

                                      

700 † Stanisławę Kulej od zakładu pogrzebowego „Oaza”

Sobota 26.01.2019                        Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

                                    

700

1400 Ślub: Aleksandra Broncel i Tomasz Kudła

Niedziela 27.01.20019r.

3 Niedziela Zwykła

800    † Antoninę, Wincentego Kuśmierskich, Janinę i Antoniego Jagusiaków

1000Kazimierza Cuglewskiego 2 r. śm.

         † Mirosława Świercz od Elżbiety i Andrzeja Grzyb z rodziną

         † Annę Kosarga od Zenona Dróżdża z rodziną

         † Dominikę Szymonik od Bogdana Janik z żoną

         † Lucynę Krupińską od Zbigniewa Kity z rodziną

         † Kazimierza Szymanek od sąsiadów Teresy i Stefana Kromołowskich

         † Zofię Korzonek od rodziny Lewandowskich

         † Kazimierza Janusiaka 15 r. śm.

         † Jerzego Jagielskiego 1 r. śm., Stanisławę, Stanisława Soluchów, Apolonię i Józefa Kuców

         † Henryka, Andrzeja Janik, Wawrzyńca, Mariannę Kościelniak

         † Anielę Jędryka od wnuka Dariusza żoną, Mateuszem i Anitą

         † Grzegorza Nalewajka od żony, syna, córki z rodzinami

         † Annę Sitek od syna Marka z rodziną

         † Janusza Gondro od chrześniaka Marcela z rodziną

         † Jana Nalewajka 20 r. śm.

       † Henryka 11 r. śm., Franciszka Kulej, Władysława Wójcickiego

         † Stefana Eljasińskiego od żony Ani z synami Damianem i Kamilem

         †

* O boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla p. Edwarda Kwietniowskiego z racji 80tych urodzin od żony

    

1130 * Za parafian

1600 † Stanisława Jurczak 8 r. śm.

900Zenona Respondek 1 r. śm. od żony i syna