"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

intencje mszalne 25.06.2018-01.07.2018

Intencje Mszalne
25.06.2018-01.07.2018r

Poniedziałek 25.06.2018
7.00
18.00 + Ryszarda Kromołowskiego od żony Władysławy

Wtorek 26.06.2018
7.00 + Alfredy Kwiatkowskiej od pracowników SPC – MED z Częstochowy
18.00 + Ryszarda Wieczorek od kuzynek Elżbiety i Wiesławy z rodzinami

Środa 27.06.2018
7.00 + Dariusza Cierpiał od ZP Arymateja
18.00
+ Stefana Polak od Krzysztofa Jończyk z rodziną
+ Grzegorza Dziubczyk od rodziny Knaś

Czwartek 28.06.2018 – wspomnienie św. Ireneusza
7.00 - dziękczynna za życie i wszelkie łaski z racji imienin
18.00 - Za parafian

Piątek 29.06.2018 – Uroczystość świętych Piotra i Pawła
9.00 – Za parafian
18.00 + Stanisławy Klama od Marii Klama z rodziną

Sobota 30.06.2018
7.00
14.00 – Msza św. ślubna Katarzyny Budzik i Kamila Strączyńskiego
15.00 – Msza św. ślubna Darii Kołodziejczyk i Marcina Bogus
16.00 – Msza św. ślubna Moniki Fonfara i Dawida Musiał
18.00 + Bożeny Nowak 10 r. śm., od męża

Niedziela 01.07.2018
13 Niedziela zwykła

8.00 - Za parafian

10.00
+ Tadeusza 1 r. śm., od żony z rodziną, Antoniego, Marianny Sosnowskich
+ Piotra Tunkiewicz
+ Stefana Polak od rodziny Mateja z Wyrazowa
+ Grzegorza Dziubczyk od rodziny Raszczyków z Napoleona
+ Danuty Trzepizur od bratowej Elżbiety z synem Kamilem
+ Eli, Tomka Nowaków, zm. z r. Nowaków, Gorzelaków, Marianny, Henryka Górniak
+ Alfredy Kwiatkowskiej od sąsiadki Ireny Gajdy z rodziną
+ Haliny Pijet 3 r. śm., oraz z racji imienin
+ Heleny, Bronisława Chwist, Zofii, Aleksandra, Ludwika, Jana Bukowskich
+
+

11.30 - o zdrowie i boże błogosławieństwo dla jubilatów:
- Błażeja Cierpiał z okazji 1 urodzin
- Pauliny Mrowiec z okazji 18 urodzin od rodziców i siostry

16.00
+ Stanisława Szymanka 19 r. śm.,
+ Stanisławy Klama od Jadzi Klama z rodziną z Łaźca
+ Ryszarda Kromołowskiego od córki Krystyny z rodziną
+ Ryszarda Wieczorek od siostry Janiny z mężem
+
+

intencje mszalne 18.06.2018-24.06.2018

Intencje Mszalne
18.06.2018-24.06.2018r

Poniedziałek 18.06.2018
7.00
18.00 + Michała Podolskiego, zm. z rodziny Podolskich i Dąbrowskich

Wtorek 19.06.2018
7.00
18.00 + Dariusza Cierpiał od Wiesława Kuszewskiego i rodziny Jasińskich

Środa 20.06.2018
7.00
18.00
+ Grzegorza Dziubczyk od rodziny Troczków z Napoleona
+ Danuty Trzepizur od Lucyny Krupińskiej z rodziną
+ Alfredy Kwiatkowskiej od Ani i Mirka Mastalerz z rodziną
+ Zofii Werner od bratowej Janiny i Józefa Wernerów
+ Ireneusza Korzonek w r. śm.,

Czwartek 21.06.2018 – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi
7.00
18.00 + Danuty 8 r. śm., Bronisławy, Michała Wysockich, Andrzeja Kozik, Antoniny, Alfonsa
Perłowskich

Piątek 22.06.2018
7.00
18.00 - o zdrowie, boże łaski i błogosławieństwo dla Marysi z okazji 25 urodzin

Sobota 23.06.2018
7.00

Niedziela 24.06.2018
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

8.00 + Piotra, Bronisławy, Władysława Kowal
10.00
+ Marka Wypchlaka 5 r.śm., Stanisława Węgierka od kolegów
+ Henryka, Andrzeja Janik, Wawrzyńca, Marianny Kościelniak
+ Jana Krakowian z racji imienin
+ Eugeniusza Sowy 16 r. śm., Łukasza Kościelniaka od mamy
+ Bronisławy 19 r. śm., Józefa 41 r.śm., Laszczyk
+ Jana Frąszczaka z racji imienin od żony Grażyny, synów Adriana, Michała
i Tomasza z rodzinami
+ Stefana Polak od siostry Joli
+ Józefa, Stefana Jonczyk, zm. z r. Wernerów i Jonczyków
+ Ignacego Sosnowskiego 2 r. śm., i z okazji Dnia Ojca od syna z rodziną
+ Bogdana Sikory od rodziny Sobczyków
+ Jana Szajkowskiego z racji imienin
+ Władysława, Walerii, Władysława Kościelniaków
+ Janiny, Alojzego Mzyk
+ Andrzeja Warwasa 10 r. śm., od mamy, żony i dzieci
+ Stefana Ciuk 1 r.śm., od córki Bogusi z rodziną
+ Jana, Jerzego, Edwina, cr. Pyrkoszów, Osadników i Kowalików
+ Stanisława, Jana Cierpiał, Jana, Janiny Ciura, Zofii, Leszka Sowińskich
+ Jana, Władysławy Kozioł, Antoniego, Józefy, Sławomira Bazan
+ Genowefy, Władysława Szymanek, Stanisławy Pyrkosz
+ Jana, Władysławy, Tadeusza Pyrkoszów od rodziny
+ Andrzeja Płatkowskiego 6 r. śm., od żony Adeli i dzieci, Krystyny, Ryszarda
Gephard od synów z rodziną
+ Ryszarda Pyrkosza z okazji Dnia Ojca, od córki Agnieszki z rodziną,
Longina, Sabiny, Ryszarda, Jana Wróbel, Władysławy, Apolonii Błaszak,
Genowefy Makuch, , Jana, Tekli, Bolesława, Felicji Skalik
+
+
11.30 - o zdrowie i boże błogosławieństwo dla Julii Klecha z okazji 18 urodzin
od rodziców i brata
16.00
+ Stanisława Jurczaka, Stanisława i cr. Gzików
+ Janiny, Jana z racji imienin i w r. śmierci i cr. Kukułów i Pakułów
+ Kazimierza, Janiny, Zdzisława, Marcina, Anny Baorów, Franciszka, Walerii,
Czesława, Heleny Pyrkoszów
+ Jana z racji imienin, Weroniki Godelów
+ Tadeusza 1 r. śm., Janiny Kleszcz, Agnieszki, Karola, Zygmunta Szymanków,
Henryka Czwojdy
+ Stefana 20 r.śm., Ireny Pyrkosz, Danuty Palacz
+ Rafała Skoczylasa 15 r. śm., cr. Sikorów
+
+

9.00 ( Kopalnia ) + Romualdy 33 r. śm., Krystyny Kromołowskie

intencje 11.06.2018-17.06.2018

Intencje Mszalne
11.06.2018-17.06.2018r

Poniedziałek 11.06.2018 - wspomnienie św. Barnaby
7.00
18.00 + Małgorzaty Migodzińskiej 3 r. śm., cr. Golanowskich

Wtorek 12.06.2018
7.00
18.00 + Zofii Werner od syna Zdzisława z rodziną

Środa 13.06.2018 - wspomnienie św. Antoniego z Padwy
7.00 + Grzegorza Dziubczyk od rodziny Spałów
18.00 – Msza św. połączona z Nabożeństwem Fatimskim

Czwartek 14.06.2018 – wspomnienie św. Michała Kozala
7.00
17.00 + Sabiny Figura od córki Krystyny z rodziną

Piątek 15.06.2018 - wspomnienie bł. Jolanty
7.00
18.00 - Msza św. o Bożym Miłosierdziu
+ Stefana Polak od rodziny Grad
+ Bogdana Sikory od Zofii i Franciszka Puszczewicz oraz Agaty i Veronik Bereszko
+ Janiny Różańskiej od Zaleskich i Raków
+ Alfredy Kwiatkowskiej od rodziny Świerczów
+ Dariusza Cierpiał od cioci Heleny Kowal z rodziną

Sobota 16.06.2018
7.00
15.00 – Msza św. ślubna Magdaleny Gzik i Daniela Dziubińskiego

Niedziela 17.06.2018
11 Niedziela Zwykła

8.00 + Danuty, Jana Klamów

10.00
+ Stefana Polak od rodziny Zajkowskich
+ Grzegorza Dziubczyk od Małgorzaty i Piotra Ledwoń
+ Józefa Ślusarczyk 1 r. śm., od żony Grażyny i syna Pawła
+ Danuty Trzepizur od rodziny Górniaków i Wiesławy Cierpiał
+ Dariusza Cierpiał od sąsiadów Siadlak
+ Karoliny Słowik od rodziny Afera
+ Walentego Kozieł, Leokadii, Mariana Boczkowskich
+ Zofii Werner od szwagierki Zofii z dziećmi i ich rodzinami
+ Tadeusza, Zofii Glanc, Zygmunta, Marianny Gorzelak
+ Mariusza 15 r.śm., Kazimiery, Antoniego Walentek
+ Jana 25 r. śm., Marianny Cierpiał od wnuka Artura z rodziną
+
+

11.30 - Msza św. o zdrowie i boże błogosławieństwo dla nowożeńców:
- Anny i Damiana Szymanek Agaty i Damiana Pyrkosz
- Sylwii i Adama Włodarczyk Marzeny i Marcina Misiak
- o zdrowie i boże błogosławieństwo dla Czesławy Ciuk z okazji 93 urodzin

16.00
+ Bogdana Sikory od pracowników TRW
+ Alfredy Kwiatkowskiej od Agnieszki i Joli z rodzinami
+ Stefana, Anieli 31 r. śm., Kościelniaków od córki z rodziną
+ Moniki Ciuk od przyjaciółek Wiesi i Ani

9.00 ( Kopalnia ) + Zenona Respondek od siostry Anny z rodziną

intencje mszalne 04.06.2018-10.06.2018

Intencje Mszalne
04.06.2018-10.06.2018r

Poniedziałek 04.06.2018 – Doba Eucharystyczna
7.00 - Za parafian
18.00 - Msza św. za zmarłych ( intencja uczestników pogrzebu )
+ Grzegorza Dziubczyk, Marka Caban, Jana Załogi, Bogdana Sikory, Danuty Trzepizur,
Bogdana Lipińskiego, Alfredy Kwiatkowskiej, Stanisławy Pluta, Dariusza Cierpiał,
Zofii Werner

Wtorek 05.06.2018
7.00
18.00 - Msza św. w intencji młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania

Środa 06.06.2018
7.00
18.00
+ Grzegorza Dziubczyk od Aliny Kula
+ Janiny Różańskiej od rodziny Kulejów i Wójcickich
+ Danuty Trzepizur od bratowej Ireny
+ Zofii, Stanisława Kamińskich od córki Stefanii z rodziną

Czwartek 07.06.2018
7.00 + Bogdana Sikory od ZP Cieśla z Konopisk
17.00 + Dariusza Cierpiał od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej z Konopisk

Piątek 08.06.2018 - Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa
7.00
18.00 + Zofii Werner od syna Zdzisława z rodziną

Sobota 09.06.2018 - wspomnienie Niepokalanego Serca NMP
7.00

Niedziela 10.06.2018
10 Niedziela Zwykła

8.00 + Wincentego, Antoniny Kuśmierskich

10.00
+ Henryka 20 r. śm., Heleny 8 r. śm., Kowal
+ Grzegorza Dziubczyk od Szymona Grądys z rodziną
+ Bogdana Sikory od córki Anny z mężem i dziećmi
+ Władysławy 14 r. śm., Bolesława Krupińskich, Heleny Złotkowskiej
+ Janiny Różańskiej od Władysławy Kowalskiej
+ Danuty Trzepizur od wnuka Arkadiusza z żoną i dziećmi
+ Zofii Gajzner 5 r. śm.,
+ Alfredy Kwiatkowskiej od Reni i Włodka Mastalerz
+ Karoliny Słowik od wójta gminy Konopiska Jerzego Żurka z pracownikami
urzędu
+ Dariusza Cierpiał od siostrzeńca Roberta z rodziną
+ Adama 9 r. śm., Renaty 6 r. śm., Jędrzejczyków
+ Zofii Werner od syna Tadeusza z rodziną
+
+
+

11.30 - Msza św. o zdrowie i boże błogosławieństwo dla jubilatów:
- Davida Pożarlik 1 urodziny
- Julii Janusiak 1 urodziny, Kamila Janusiak 29 urodziny
- Mateusza Pyrkosz 18 urodziny
- Wojciecha Drabczyk 18 urodziny
- Eweliny Kucharskiej 35 urodziny, Teodozji Nowak 80 urodziny

16.00 - Za parafian

9.00 ( Kopalnia ) + Stefana Polak od wnuka Michała z rodziną

intencje mszalne 28.06.2018-03.06.2018

Intencje Mszalne
28.05.2018-03.06.2018r

Poniedziałek 28.05.2018
7.00 + Kazimierza Wilk ( 28 )
18.00 + Anieli, Walentego Ciurów, Walerii, Franciszka Nowaków, Mieczysława Kowalika

Wtorek 29.05.2018 - wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
7.00 + Kazimierza Wilk ( 29 )
18.00 + Alfredy Kwiatkowskiej od wnuka Pawła z rodziną

Środa 30.05.2018
7.00 + Kazimierza Wilk ( 30 )
18.00
+ Stefana Polak od chrześnicy Gieni z rodziną
+ Grzegorza Dziubczyk od rodziny Trzepizurów
+ Janiny Różańskiej od chrześniaka Andrzeja Kowal z rodziną
+ Henryka Kościelniaka 3 r. śm.,
+ Dariusza Cierpiał od chrześnicy Magdaleny z rodziną

Czwartek 31.05.2018 - Boże Ciało
8.00 + Krzysztofa Konopy od bratanicy Barbary z rodziną i bratową Haliną
10.00 – Za parafian
14.30 – Msza św. ślubna Agaty Grajcar i Damiana Pyrkosz
16.00 + Grzegorza Dziubczyk od rodziny Jandów

Piątek 01.06.2018 - wspomnienie św. Justyna
7.00
18.00 + Stanisławy Pluta, cr. Jędraków i Ślęzaków od Gabriela Ślęzaka

Sobota 02.06.2018
7.00
15.00 – Msza św. ślubna Sylwii Kowalik i Adama Włodarczyk
16.00 – Msza św. ślubna Marzeny Szymanek i Marcina Misiak

Niedziela 03.06.2018
9 Niedziela Zwykła

8.00 + Jana, Marianny Gajzner, Ryszarda Muc

10.00
+ Edwarda Cierpiał 3 r. śm., od żony Alfredy
+ Stefana Polak od rodziny Parandyków
+ Grzegorza Dziubczyk od Rafała Grądys z rodziną
+ Bogdana Sikory od Chmielewskich i Korbelów
+ Witolda Kowal od kuzynki Barbary z rodziną
+ Danuty Trzepizur od wnuczki Kariny z Przemkiem i dziećmi
+ Stanisławy Kicińskiej 1 r. śm., od męża i synów z rodzinami
+ Bogdana Lipińskiego od chrześnicy Joanny z rodziną
+ Alfredy Kwiatkowskiej od wnuka Kamila z narzeczoną Martą
+ Zofii, Tadeusza Glanc od sąsiadów Jagusiak
+ Bronisławy 9 r. śm., Tadeusza, Tadeusza Kurzak, Edwarda, Marianny Masina
+ Władysława, Lecha Donderskich, Marianny, Ludwika Kuśmierskich
od Heleny Donderskiej
+ Dariusza Cierpiał od chrzestnej z rodziną
+ Józefy, Kazimierza Leśniczek, Janiny , Władysława Hatlapa
+ Walerii, Józefa Krakowian
+ Jana Załogi od sąsiadów Herbów
+
+

11.30 - o zdrowie, boże łaski i trwanie w przyjaźni z Chrystusem dla dzieci
przeżywających rocznicę I komunii Świętej
- o zdrowie i boże błogosławieństwo dla Oliwii Kościelniak z okazji 2 urodzin
oraz Jana Waliszko z okazji 1 urodzin od rodziców

16.00
- o zdrowie i boże błogosławieństwo dla Mikołaja Boral z okazji 2 urodzin
+ Wiesława Pyrkosz 1 r. śm., od żony i dzieci z rodzinami
+ Janiny Różańskiej od Haliny Krankowskiej z rodziną
+ Antoniny Gromowicz 10 r. śm.,
+ Anieli, Franciszki, Stanisława, Jana Kawałków, Heleny, Czesława, Tadeusza
Trzepizur
+

9.00 ( Kopalnia ) + Zenona Respondek od córki Wiesławy z rodziną