"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

Intencje mszalne 28.04 - 05.05. 2019r.

Intencje Mszalne 29. 04. - 05. 05. 2019r.

Poniedziałek 29.04.2019        Uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

700  

1800 † Jerzego Zyska od Beaty z rodziną

Wtorek 30.04.2019                          wspomnienie św. Piusa V, papieża

700   †

1800 † Stefana Eljasińskiego od kolegów i koleżanek z firmy „Goliard”

Środa 01.05.2019                        wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika

700    

1800 Barbarę Tamborek od Kół Żywego Różańca w Konopiskach

         † Mariana Kłębowskiego od rodziny Urbańskich

         † Janinę Haładyn od Jadzi Klama z rodziną

         † Annę Kozieł od firmy „Eliko”

         † Rafała Poks od sąsiadów Kowalików

         † Władysława Ślusarczyka od sąsiadów Nowaków i Pyrkoszów

         † Kazimierza Brol od chrześnicy Edyty z rodziną

         † Barbarę Jerzowską od bratowej Lidii

        † Romana Pyrkosz od kuzynki Kazimiery z rodziną

         † Wiesława Szadkowskiego od rodziny Ciurów

         † Zygmunta, Bronisławę, Zenona Szymoników, Zygmunta Rutkowskiego

         †

Czwartek 02.05.2019                   wspomnienie św. Atanazego          I czwartek m-ca

700 † O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  

1800 † Jerzego Zyska od Andrzeja Atłasika z rodziną

Piątek 03.05.2019                  Uroczystość NMP Królowej Polski     I piątek m-ca

800 † Za parafian

1000  † Elżbietę Stępniak, Małgorzatę Kuban, Krzysztofa i Tadeusza Kołodziejczyka

         † Stefana Eljasińskiego od sąsiadów Blukaczy

         † Janinę Haładyn od Krystyny i Stefana Mierzwińskich z rodziną

         † Lucynę Marszał od Agnieszki i Bartka Mizerskich z Siewierza

         † Zdzisława Kruk od Zarządu i Pracowników Banku Spółdzielczego w Konopiskach

         † Wiesława Witeckiego od swata Krzysztofa z synem

         † Rafała Poks od Wioli i Andrzeja Szymanków

         † Władysława Śluasrczyka od chrześnicy Marysi z rodziną

         † Łucję Pijet od Mieczysławy Pijet z rodziną

         † Walerię, Franciszka, Romana Pyrkoszów, Eugeniusza Kromołowskiego 9 r. śm.

         †

         †

         †

1130 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Druhów Strażaków

         * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Marianny Kaczorowskiej

1600 Przemysława Chaładaj 7 r. śm. od rodziców i brata z rodziną

900     * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Kamila Janika z racji 28 rocznicy urodzin.

Sobota 04.05.2019                          św. Floriana męczennika        I sobota m-ca

700 †Msza Święta wynagradzająca

1600 Ślub: Karolina Kucharska i Jacek Sobczyk

1730 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Łukasza Hak z racji 30 urodzin i Alicji Błaszczyk z racji 8 urodzin

1800 † Mieczysława Szyja od sąsiada Tadeusza Matyja

         † Mieczysława Szyja od swatów Ociepów

         † Mieczysława Szyja od chrześnicy Anny z rodziną

Niedziela 05.05.2019r.

III Niedziela Wielkanocy

800     † Stanisławę, Ireneusza Gondro

1000 † Marię 22 r. śm., Alfreda Handrich

         † Lecha 5 r. śm., Halinę, Stefana, Stanisławę Żurek

         † Janinę Haładyn od Haładynów z dziećmi

         † Lucynę Marszał od Alicji i Henryka Orłowskich z Siewierza

         † Alinę, Władysława Kosargów i zmarłych z rodziny Kosargów

         † Irenę Pyrkosz od Zdzisława Złotkowskiego z rodziną

         † Wiesława Witeckiego od rodziny Grobelaków i Nowickich

         † Rafała Poks od Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z Konopisk

         † Alfredę Kwiatkowską 1 r. śm., od mężą Ryszarda z rodziną

         † Władysława Ślusarczyka od brata Janka z żoną Marysią i synem Jankiem z rodziną

         † Łucję Pijet od rodziny Frąszczaków

         † Barbarę Jerzowską od koleżanek

       † Helenę Morawiec od Małgorzaty i Zbigniewa Migalskich z rodziną

         † Jana Zych od kuzynki Henryki i Walentego Ślusarczyków z rodziną

         † Stanisławę, Stanisława Gorzelaków, Henryka Gorzelaka

         † Wiesława Szadkowskiego od siostry Elżbiety z rodziną

         † Annę Kozieł od chrześniaka Sylwestra z rodziną

         † Władysławę 24 r. śm., Jana 15 r. śm. Pijet

         †

1130 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Elizy Wawrzak z racji Chrztu Świętego

           * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Blanki Walentek z racji Chrztu Świętego

           * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Alexandra Walentek z racji Chrztu Świętego

           * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Nadii Higi z racji Chrztu Świętego

1600 † Za zmarłych Druhów Strażaków

900 † Genowefę Sroka od sąsiadek z ul. Małej

Intencje mszalne 22.04 - 28.04. 2019 r.

Intencje Mszalne 22. 04. - 28. 04. 2019r.

Poniedziałek 22.04.2019        

800   † Edwarda Cierpiał

1000 Annę Kosarga od Peli i Krzysztofa Pyrkoszów z rodziną

       † Barbarę Tamborek od rodziny Doboszów

         † Stefana Eljasińskiego od Koła Gospodyń Wiejskich z Jamek-Kowali

         † Janinę Haładyn od brata Adama z rodziną

         † Lucynę Marszał od Reginy Ciekot

    † Wiesława Witeckiego od szwagra Maksymiliana z rodziną

         † Rafała Poks od kuzynki Pyrkosz

         † Józefa Klame 2 r. śm., od żony z dziećmi

         † Władysława Ślusarczyka od sąsiadów Kotowiczów, Kołtunów i Koza

         † Przemysława, Antoniego 10 r. śm. Sobczyk, Ryszarda Gorzelaka

         †

1130 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Adrianny Skalik z okazji 2 rocznicy urodzin

1600 Eugeniusza Wróż 5. r. śm.

900 Genowefę Sroka od sąsiadek z ul. Małej

Wtorek 23.04.2019                  

700   * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Jarosława z racji 25 rocznicy Sakramentu Małżeństwa

1800 † Kazimierza Brol od bratowej Elżbiety z rodziną

Środa 24.04.2019                        

700    

1800 Barbarę Tamborek od rodziny Ciurów, Borowików, Nowickich

         † Marina Kłębowskiego od Witolda Kościelniaka z rodziną

         † Janinę Haładyn od chrześnicy Katarzyny

         † Annę Kozieł od sąsiadów Grzybowskich

         † Rafała Poks od sąsiadów Polaczkiewiczów

         † Władysława Ślusarczyka od barat Walentego z żoną i dziećmi

         † Władysława Ślusarczyka z racji 80tych urodzin od żony Władysławy z dziećmi

         † Łucję Pijet od chrześniaka Bogdana z żoną i dziećmi

        † Genowefę Sroka od siostry Janiny Dziubińskiej

         † Barbarę Jerzowską od Alicji Adamskiej z rodziną i Jadwigi Tkocz z rodziną

         † Romana Pyrkosz od szwagierki Mirosławy z mężem Krzysztofem i synem

         † Jerzego Zyska od kuzyna Janka Atłasika z rodziną

         † Wiesława Szadkowskiego od rodziny Klamów    

Czwartek 25.04.2019

700 *O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla p. Władysława z racji urodzin i Ks. Marka z racji imieni

1800    

Piątek 26.04.2019                      

700

1800  

Sobota 27.04.2019         

700

1600  Ślub: Ewa Mesjasz i Michał Jędrzejczyk

1800 † Anastazję Nalewajka od koleżanek Wiesi z „Polontexu”

Niedziela 28.04.2019r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

800     † Bogdana 1 r. śm., Floriana, Kazimierę Lipińskich i zmarłych z rodziny Siwek

1000 † Anastazję, Mieczysława Gajzner

         † Barbarę Tamborek od Koła Żywego Różańca św. Franciszka w Konopiskach

         † Stefana Eljasińskiego od Haliny Miedzińskiej z rodziną

         † Janinę Haładyn od Stankowskich

         † Zdzisława Kruk od Lidii i Pawła Urbańczyków z rodziną

         † Wiesława Witeckiego od swatów Konstanciak z rodziną

         † Władysława Ślusarczyka od Anety i Sławomira Bekus

         † Czesława 10 r. śm., Sobierskiego od córki Mirosławy z mężem Janem i rodziną

         † Łucję Pijet od bratowej Alfredy

         † Jadwigę 2 r. śm., Zbigniewa Lasaków

         † Kazimierza Brol od sąsiadów z ul. Kosmicznej

         † Romana Pyrkosz od rodziny Janusiaków i Urbańskich

       † Łukasza Kościelniaka od mamy

         † Wiesława Szadkowskiego o siostry Barbary z mężem i córką

         † Jana Zych od córki Marioli z mężem i córkami

         † Genowefę, Józefa Kwaśniaków, Mariannę i Piotra Lendorów

         † Zbigniewa Kościelniaka od rodziny Sinicynów

         † Helenę 24 r. śm., Jana Przybył, Barbarę, Waldemara, Andrzeja Jończyk, Edwarda, Gabriela Szymanek

         † Edmunda Kuśmierskiego 7 r. śm., Helenę i Tadeusza Kuśmierskich

         † Kazimierza, Bronisławę, Bolesława, Mirosławę, Tadeusza Wilków

1130    * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Angeliki Pyrkosz z racji 10tych urodzin od babci i chrzestnej

           * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Nadii Jakubowskiej z racji Chrztu Świętego

           * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Emilii Pawińskiej z racji Chrztu Świętego

1300 Ślub: Weronika Zaręba i Arkadiusz Zaręba

       * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Nadii Zaręba z racji Sakramentu Chrztu Świętego.

1600 † Annę Kosarga od pracowników XII Wydziału Sądu Rejonowego w Częstochowie

         † Lucynę Marszał od Hani Popczyk z Siewierza

         † Rafała Poks od kuzynek Agaty i Anny z rodzinami

         † Antoniego Kuśmierskiego 13 r. śm., od żony Heleny

         † Helenę Morawiec od Aureli z rodziną

         † Bronisławę, Stanisława Janowskich, Helenę i Henryka Morzyk

Intencje mszalne 15.04 - 21.04. 2019r.

Intencje Mszalne 15. 04. - 21. 04. 2019r.

Poniedziałek 15.04.2019        Wielki Poniedziałek    

900   † Za parafian

1800 Łucję Pijet od Bogusława Pijet z żoną i dziećmi

Wtorek 16.04.2019                   Wielki Wtorek

900   †

1000  * Masza święta za chorych z sakramentem namaszczenia.

1800 † Za parafian

Środa 17.04.2019                         Wielka Środa

900    

1800 Barbarę Tamborek od rodziny Wiewiórków i Grabowskich

         † Stefana Eljasińskiego od sąsiadów Bazanów

         † Annę Kozieł od bratowej Władysławy i rodziny Kłębowskich

       † Rafała Poks od Jurka z rodziną Wincencik

         † Łucję Pijet od Jadwigi i Zygmunta Kuliberda i od rodziny Muś

         † Kazimierza Brol od kuzyna Leszka Konopy z rodziną

         † Genowefę Sroka od synowej Marii z synem Zbigniewem

        † Barbarę Jerzowską od rodziny Ciechanowskich

         † Romana Pyrkosz od bratowej Ireny z dziećmi i wnukami

         † Jerzego Zyska od sąsiadów ze Stradomia

         †

         †

         †

        

  

Czwartek 18.04.2019             Wielki Czwartek

1800 * Msza Św. za kapłanów i misjonarzy

     * Msza Św. o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Piątek 19.04.2019                       Wielki Piątek

900 Droga Krzyżowa

1800 * Liturgia Wielkiego Piątku

        

Sobota 20.04.2019                       Wielka Sobota

1800 * Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela 21.04.2019r.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

600    † Rezurekcja za parafian

800     † Danutę 1 r. śm., Emila, Marka Trzepizur

1000 † Zbigniewa Kościelniaka od córki Weroniki

         † Edwarda, Kazimierę Skalik od dzieci

         † Jana 11 r. śm., Zofię Krakowian

         † Stefana Eljasińskiego od rodziny Cuglewskich

         † Jerzego, Edwina, Jana i całą rodzinę Pyrkoszów, Osadników i Kowalików

         † Janinę Haładyn od chrzestnej z rodziną

         † Rafała Pokos od chrzestnej

         † Władysława Ślusarczyka od sąsiadów Elżbiety i Andrzeja Musiał

         † Łucję Pijet od sąsiadów Adamusów i Trzepizurów

         † Romana Cierpiała 10 r. śm., Jana, Sabinę Cierpiałów

         † Jolantę Golanowską 10 r. śm., od męża, córki i syna z rodzinami

         † Stefanię r. śm., Antoniego Kowalik, Agnieszkę, Rocha Wilk

         † Kazimierza Brol od swatów Ewy i Wojciecha Frydrych

         † Genowefę Sroka od rodziny Błaszczyków

         † Romana Pyrkosz od swatów Zofii i Władysława Gębuś

         † Jana Zych od brata Władysława z żoną i rodziną

         † Wiesława Szadkowskiego od mamusi Krystyny

         †

         †

         †

1130    * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Juli Ledwoń z racji 1 r. urodzin i dla Grzegorza Ledwoń z racji 30 r. urodzin.

           * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jakuba Kluźniaka z racji 18tych urodzin

          * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marcela Arciszewskiego z racji Chrztu Świętego

1600 † Przemysława Chaładaj od rodziców i brata z rodziną

        † Irenę Pyrkosz od chrześnicy Aliny z rodziną

         † Lucynę Marszał od wnuka Darka z rodziną

         † Zdzisława Targosza 10 r. śm., od żony z rodziną

         † Wiesława Witeckiego od rodzeństwa z rodzinami

         † Helenę Morawiec od chrześnicy Anny Filipiak i rodziny Morawców

         † Eugeniusza Mercik 15 r. śm.

         † Eugeniusza Wróż 5 r. śm., Zofię Matuszczak 3 r. śm., Czesława 10 r. śm., Zofię Socha

Intencje mszalne 08.04 - 14.04. 2019r.

Intencje Mszalne 08. 04. - 14. 04. 2019r.

Poniedziałek 08.04.2019              

700   † Jana Zych od zakładu pogrzebowego „Arymateja”

1800 Mariana Kłębowskiego od koleżanek z pracy córki Agnieszki

Wtorek 09.04.2019          

700   † Natalię Sieradzką z racji pogrzebu

1800 † Annę Sitek od sąsiadów Bronclów i Misztal

Środa 10.04.2019      

700     † Wiesława Szadkowskiego od zakładu pogrzebowego „Arymateja”

1800 Barbarę Tamborek od Doroty Kępa z rodziną

         † Stefana Eljasińskiego od całej rodziny Szwengli i Kowali

         † Janinę Haładyn od Ewy Nabiałek z siostrą Ireną Foksowicz

         † Zdzisława Kruk od Wójta, Radnych i Pracowników Urzędu Gminy w Konopiskach

         † Annę Kozieł od Jolanty, Lucjana, Przemysława Kowalik z rodziną

         † Rafała Poks od Barbary Smela

         † Władysława Ślusarczyka od wnuczki Agnieszki z mężem i córkami

         † Łucję Pijet od Jadwigi Pijet z rodziną

        † Genowefę Sroka od chrześniaka Wojciecha z rodziną

         † Barbarę Jerzowską od rodziny Hofmanów i Tekielów

         † Romana Pyrkosza od chrześniaka Roberta z narzeczoną

         † Alojzego Bury od siostry Teresy

         † Waldemara Matyszczak od Haliny i Uli

         † Jerzego Zyska od rodziny Gładychów z Częstochowy

         † Mariana Banasiaka w 15 r. śm. od żony Stefani z dziećmi

         †

         †

  

Czwartek 11.04.2019    

700  † Waldemara Matyszczak od zakładu pogrzebowego „Cieśla” z Konopisk

1800 † Irenę Pyrkosz od rodziny Szadkowskich

Piątek 12.04.2019             

700

1800 † Kazimiezra Brol od swatki Wiesławy Kowalik

        

Sobota 13.04.2019             

700* O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Ryszarda Braszczyńskiego z racji urodzin i imienin

1800 † Annę sitek od rodziny Krętkowskich

Niedziela 14.04.2019r.

VI Niedziela Wielkiego Postu

800    † Józefa, Janinę Szyja, Janinę Fornalik

1000 † Piotra Tunkiewicza 3 r. śm., Rozalię, Józefa Tunkiewicz

         † Stefana Eljasińskiego od kolegów motocyklistów z Konopisk

         † Mariana Kłębowskiego od chrześnicy Magdaleny z rodziną

         † Janinę Haładyn od chrześniaka Janusza z rodziną

         † Lucynę Marszał od wnuka Tomka z rodziną

         † Zdzisława Kruk od sąsiadów Arkadiusza i Edyty Polak

         † Bogdana Sikora w 1 r. śm.

         † Bogdana Polak 5 r. śm., Helenę i Henryka Morzyk

         † Irenę Pyrkosz od chrześnicy Bogusławy Balwierz z rodziną

         † Wiesława Witeckiego od syna Bartłomieja z żoną Sylwią z synem i córkami

         † Rafała Poks od Kasi z Kamilem i Dawidem

         † Krystynę Wałek 4 r. śm.

       † Władysława Ślusarczyka od sąsiadki Małgorzaty Pyrkosz z dziećmi

         † Łucję Pijet od Koła Gospodyń Wiejskich Łaziec

         † Ryszard, Józefa, Antonię, Józefa Kromołowskich

         † Kazimierza Brol od Wiesława Banasiak z rodziną

         † Genowefę Sroka od syna Tadeusza z rodziną

         † Romana Pyrkosza od córki Moniki z mężem Krzysztofem i dziećmi

         † Jana Zych od rodziny Gondro i Kamińskich

         † Waldemara Matyszczak od sąsiadów z ul. Opolskiej

         † Jana, Stanisławę Kędziów, Marię Owczarek

         †

         †

1130    * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Juliusza Fijoł z racji roczku

         * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Ani z racji 8 r. urodzin i Filipa z racji 13 r. urodzin

        * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Blanki Gorzelak z racji 7 r. urodzin

         * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Igora Jagusiak z racji Chrztu Świętego

1600 † Annę Kosarga od rodziny Stachurów

        

900    † Za parafian