"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

intencje mszalne 19.03.2018-25.03.2018

Intencje Mszalne
19.03.2018-25.03.2018r

Poniedziałek 19.03.2018 – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
7.00
17.00 + Witolda Kowal od wnuczki Magdaleny z mężem Arturem

Wtorek 20.03.2018
7.00 + Henryka Klechy od ZP Oaza
17.00 + Władysławy Pyrkosz od Jacka i Michała Gębuś z żonami

Środa 21.03.2018
7.00
17.00
+ Janiny, Stefana Polak od Adama Trzyna z Agnieszką
+ Małgorzaty Adamus od Jadwigi kowal i Aliny Chaładaj z rodzinami
+ Jerzego Jakubowskiego od Haliny Pyrkosz z rodziną
+ Leszka Kościelniaka od rodziny Michalaków
+ Henryki Pasek od kuzynki Elżbiety z rodziną
+ Władysława Morawiec od Wojciecha Ociepy z rodziną
+ Janiny Sosnowskiej od Zofii i Mariana Kuśmierskich z rodziną
+ Krystyny Musiał 19 r. śm.,
17.30 – o zdrowie , boże błogosławieństwo i dobre przygotowanie do I Komunii św. dla Ewy
Fornalik z okazji 9 urodzin

Czwartek 22.03.2018
7.00
17.00 + Mieczysława Pyrkosz od siostrzeńca Zdzisława Złotkowskiego z rodziną

Piątek 23.03.2018
7.00 + Lucjana Kitlińskiego od ZP Oaza
17.00 + Stanisławy Jarosz od chrześnicy Teresy Kościelniak z rodziną

Sobota 24.03.2018
7.00 + Anieli Kaczmarek od rodziny Jarczyńskich
17.00 + Henryki Pasek od rodziny Sitarz

Niedziela 25.03.2018
Niedziela Palmowa

8.00 + Ireneusza, Stanisławy Gondro

10.00
+ Henryka, Andrzeja Janik, Wawrzyńca, Marianny, Mariana Kościelniaków
+ Janiny Polak od rodziny Musików i Ciekotów
+ Małgorzaty Adamus od rodziny Wojtka Adamus z rodziną Fryderyka i Łukasza
+ Jerzego Jakubowskiego od rodziny Kościelniaków
+ Leszka Kościelniaka od bratowej Władysławy Ciekot z córkami
+ Piotra Tunkiewicz, Rozalii, Józefa Tunkiewicz
+ Mieczysława Pyrkosz od Janiny i Mieczysława Sosnowskich z rodziną
+ Zenona Respondek od siostry Jadwigi z rodziną
+ Tadeusza Pijet od nauczycieli, pracowników, dzieci i rodziców ZSP w Kopalni
+ Zenona Janik od Danuty Kulawiak z rodziną
+ Władysława Morawiec sąsiadów Grażyny i Mirosława Nowickich
+ Lucjana Kitlińskiego od rodziny Ziółkowskich
+ Janiny Sosnowskiej od chrześnicy Danusi z mężem
+ Henryka Klechy od sąsiadów Dynerów
+ Władysławy Pyrkosz od rodziny Zwolańskich
+ Witolda Kowal od Henryki Szymonik z rodziną
+ Sławomira Sokołowskiego 1 r. śm., od żony Małgorzaty i córek Pauliny
i Angeliki
+ Kazimierza 10 r. śm., Janiny Janusiak
+
+

11.30 - o zdrowie i bożą opiekę dla Elżbiety Konopa z okazji 60 urodzin od synów
z rodzinami

16.00 - o zdrowie i boże błogosławieństwo dla Jakuba z okazji 1 urodzin, Piotra
z okazji 3 urodzin Jermałowicz

9.00 ( Kopalnia ) + Leokadii Muszyńskiej od rodziny z Kopalni

intencje mszalne 12.03.2018-18.03.2018

Intencje Mszalne
12.03.2018-18.03.2018r
Poniedziałek 12.03.2018
7.00 + Anieli Kaczmarek od rodziny Kuśmierskich
17.00 + Henryka Klechy od chrześniaka Janusza z rodziną

Wtorek 13.03.2018
7.00 + Zenona Respondek od ZP Oaza
17.00 + Janiny Sosnowskiej od Władysława Kuśmierskiego z rodziną

Środa 14.03.2018
7.00 + Marii Warwas od ZP Oaza
17.00
+ Stanisławy Jarosz od Urszuli i Renaty Przeniosło z rodzinami
+ Małgorzaty Adamus od zarządu, koleżanek i kolegów z pracy
+ Jerzego Jakubowskiego od Krzysztofa, Ani i Agnieszki Gajczyk
+ Leszka Kościelniaka od rodziny Pełków
+ Henryki Pasek od Konrada i Michała z rodzinami
+ Mirosławy Klecha od Tadeusza Klechy z rodziną
+ Władysławy Pyrkosz od Haliny Pyrkosz z rodziną

Czwartek 15.03.2018
7.00 + Janiny Polak od ZP Oaza
17.00 + Władysława Morawiec od chrześniaka Zbigniewa z rodziną

Piątek 16.03.2018
7.00
17.00 – Msza św. o Bożym Miłosierdziu
+ Stanisławy Jarosz od sąsiadki Jadwigi Stadler z rodziną
+ Małgorzaty Adamus od sąsiadów
+ Leszka Kościelniaka od rodziny Furman i Kowal
+ Mieczysława Pyrkosz od chrześnicy Urszuli z rodziną
+ Tadeusza Pijet od firmy Duolla
+ Zenona Janik od Lucyny Krupińskiej z rodziną
+ Witolda Kowal od córki Alicji z mężem Grzegorzem i synem Michałem
+ Józefa Kromołowskiego z racji imienin

Sobota 17.03.2018
7.00 + Mariana Krankowskiego od ZP Oaza
17.00 + Lucjana Kitlińskiego od Jurka, Kazi, Mirka i Marysi z rodzinami

Niedziela 18.03.2018
V Niedziela Wielkiego Postu

8.00 + Ryszarda Muc 8 r. śm.,

10.00
+ Heleny, Jana, Józefa Kwietniowskich
+ Bożeny z racji imienin, cr. Kukułów i Pakułów
+ Józefa, Krystyny, Krzysztofa Pyrkosz, Józefa, Tomasza, Antoniny, Wioletty
Bogusz, Mariana Szopy, Tadeusza Wiktorowskiego, Zenona Jaworskiego
+ Jerzego Jakubowskiego od kolegi Krzysztofa Szymanka z rodziną
+ Mieczysława Pyrkosz od Krystyny Sosnowskiej z rodziną
+ Zenona Janik od Marioli i Sylwestra Czerwików z rodziną
+ Marianny 5 r. śm., Mariana Banasiak, Genowefy 2 r. śm., Lucjana Banasiak
+ Henryki Pasek od rodziny Pyrzyńskich i Woźniaków
+ Władysława Morawiec od sąsiadów Waldemara Chudego, Doroty i Stefana
Czepaczyńskich
+ Henryka Klechy od kuzynek Walerii i Marii
+ Mirosławy Klecha od Elżbiety Klecha z rodziną
+ Władysławy Pyrkosz od siostry Marianny Pyrkosz
+ Witolda Kowal od kuzynki Henryki Orlińskiej
+ Józefa, Józefy Cierpiał z racji imienin, Zygmunta 16 r. śm., Cierpiał
+ Józefa Jarosz z racji imienin
+ Józefa, Honoraty Ciekot, Stanisława, Franciszki Bazan
+
+

11.30 - Za parafian

16.00
+ Lucjana Bryły od Andrzeja Starczewskiego z rodziną
+ Stanisławy Jarosz od Janusza Klamy z rodziną
+ Genowefy Rozpondek 1 r. śm., od rodziny
+ Marii Warwas od kuzynki Teresy Polak
+ Lucjana Kitlińskiego od synowej Alicji z dziećmi i prawnuczkiem
+ Janiny Sosnowskiej od bratowej Stanisławy z rodziną
+ Heleny, Józefa, Alicji, Tadeusza Stachura, Marianny, Henryka Kicińskich
+
+

9.00 ( Kopalnia ) + Janiny Polak od rodziny Jończyków z ul. Klonowej

intencjje mszalne 05.03.2018-11.03.2018

Intencje Mszalne
05.03.2018-11.03.2018r
Poniedziałek 05.03.2018
7.00 + Anieli Kaczmarek od Iwony i Grzegorza Nalewajków
17.00 - Msza św. za zmarłych ( intencja uczestników pogrzebu )
+ Lucjana Bryły, Stanisławy Jarosz, Małgorzaty Adamus, Jerzego Jakubowskiego, Leszka Kościelniaka, Mieczysława Pyrkosz, Stefana Polak, Zenona Respondek, Tadeusza Pijet, Zenona Janik, Henryki Pasek, Władysława Morawiec, Lucjana Kitlińskiego, Janiny Sosnowskiej, Henryka Klechy, Mariana Krankowskiego, Mirosławy Klecha, Czesławy Jagusiak, Władysławy Pyrkosz, Witolda Kowal

Wtorek 06.03.2018
7.00
17.00 + Mirosławy Klecha od syna Zbyszka z Dorotą

Środa 07.03.2018
7.00 + Mieczysława Pyrkosz od ZP Oaza
17.00
+ Janiny, Stefana Polak od bratowej Walentyny z rodziną
+ Stanisławy Jarosz od Tomka i Joli z rodziną
+ Małgorzaty Adamus od rodziny Bala
+ Tadeusza Pijet od kuzynki Zosi z rodziną
+ Krzysztofa 7 r. śm., Czesława Piwowarskich, Zofii, Stanisława Kamińskich
+ Władysławy Pyrkosz od Anny i Grzegorza Gębuś
+ Witolda Kowal od żony Henryki

Czwartek 08.03.2018
7.00
17.00 + Lucjana Kitlińskiego od wnuków Mariusza, Żanety i Arletty z rodzinami

Piątek 09.03.2018
7.00 + Władysława Morawiec od ZP Oaza
17.00 + Marii Warwas od rodziny Rozumek, Jachowicz i Ujmów

Sobota 10.03.2018
7.00 + Jerzego Jakubowskiego od ZP Concordia
17.00 + Zenona Janik od siostry Haliny z rodziną

Niedziela 11.03.2018
IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00 + Antoniny, Wincentego Kuśmierskich

10.00
+ Beaty Jończyk, Janiny, Józefa Leśniczków, Anny, Piotra Kosowskich,
Stanisława Jończyka
+ Romana, Leonardy Kochańskich
+ Barbary Musik 20 r. śm.,
+ Lucjana Bryły od Waci i Leszka Bukowskich
+ Stanisławy Jarosz od pracowników przedszkola w Konopiskach
+ Małgorzaty Adamus od sąsiadów
+ Jerzego Jakubowskiego od kolegi Leszka Banasiaka z rodziną
+ Leszka Kościelniaka od Jadwigi i Jana Kiełbasów
+ Mieczysława Pyrkosza od brata Kazimierza z rodziną
+ Teresy Celt 15 r. śm., od męża i dzieci z rodzinami
+ Tadeusza Pijet od szwagierki Jasi z rodziną
+ Zenona Janik od Barbary Nagieł z rodziną
+ Eugeniusza Sowy 12 r. śm., od rodziny
+ Henryki Pasek od rodziny Nowak i Moruś
+ Marii Warwas od rodziny Kamińskich
+ Władysława Morawiec od rodziny Kościelniaków
+ Lucjana Kitlińskiego od Zuzanny Owczarek z rodziną
+ Janiny Sosnowskiej od brata z rodziną
+ Henryka Klechy od Izabeli i Henryka Jończyków
+ Tomasza Kruk od synów
+ Antoniego , Stefanii Kościelniaków
+ Weroniki 6 r. śm., Jana Godelów od syna z rodziną
+ Jerzego Caban od kuzynki Lidii z rodziną
+ Władysławy Pyrkosz od Adeli Pyrkosz z rodziną
+ Jadwigi Kowalik 7 r. śm.,
+ Piotra 13 r. śm., Leokadii Ciuk, Henryka Dobosz
+ Marianny 22 r. śm., Władysława Pyrkosz
+
+

11.30 – o zdrowie i boże błogosławieństwo dla Jasia z okazji 2 urodzin, Gabrysia
z okazji 4 urodzin i ich prababci z okazji 87 urodzin

16.00 + Danuty Klabisz od Teresy z rodziną

9.00 ( Kopalnia ) + Janiny, Stefana Polak od rodziny Badorów i Zarzyckich

intencje mszalne 26.02.2018-04.03.2018

Intencje Mszalne
26.02.2018-04.03.2018r
Poniedziałek 26.02.2018
7.00
17.00 + Zenona Respondek od szwagierek Janiny, Stanisławy i Antoniny z Truskolas z rodzinami

Wtorek 27.02.2018
7.00 + Witolda Kowal od ZP Oaza
17.00 + Leszka Kościelniaka od szwagra Stefana z żoną

Środa 28.02.2018
7.00 + Janiny Sosnowskiej od ZP Oaza
17.00
+ Janiny, Stefana Polak od Marii Figiel z rodziną
+ Stanisławy Jarosz od koleżanki Wandzi i sąsiadki Roda
+ Jerzego Jakubowskiego od Jadwigi Szymanek z rodziną
+ Mieczysława Pyrkosz od wnuka Damiana z rodziną
+ Zenona Janik od Grażyny i Zdzisława Ciurów z rodziną
+ Marii Warwas od kuzynki Henryki Jończyk z rodziną
+ Władysława Morawiec od siostry Jadwigi z rodziną
+ Lucjana Kitlińskiego od córki Henryki z rodziną
+ Henryka Klechy od Wojciecha Szymonika z rodziną
+ Mirosławy Klecha od rodziny Kuśmierskich
+ Czesławy Jagusiak od Kazi z rodziną

Czwartek 01.03.2018
7.00 + Władysławy Pyrkosz od ZP Oaza
17.00 + Małgorzaty Adamus od rodziny Sowińskich z Częstochowy i z Marek koło Warszawy

Piątek 02.03.2018
7.00 + Anieli Kaczmarek od rodziny Janusiaków
17.00 + Tadeusza Pijet od szwagierki Teresy z rodziną

Sobota 03.03.2018
7.00 + Anieli Kaczmarek od sąsiadki Bronisławy Kita z rodziną
17.00 + Henryki Pasek od rodziny Gzików z Rększowic

Niedziela 04.03.2018
III Niedziela Wielkiego Postu

8.00 + Janiny, Józefa Szyja

10.00
+ Edwarda Tamborek
+ Józefa Jarosz z racji imienin
+ Stanisławy Jarosz od Haliny i Jurka
+ Małgorzaty Adamus od siostry Danuty z mężem i synem
+ Kazimierza, Krystyny, Przemysława i cr. Mrowiec i Urbańskich
+ Ireny Sobierskiej 10 r. śm., od córki Mirosławy z mężem Janem i rodziną
+ Mieczysława Pyrkosz od swatów Rządkowskich z rodziną
+ Kazimierza Żurek z racji imienin
+ Anny Klecha 3 r. śm., od córki z rodziną
+ Janiny, Kazimierza, Zdzisława Baorów, Franciszka, Walerii, Czesława
Pyrkoszów, Heleny Ciuk, Anitki Rogacz
+ Marii Warwas od rodziny Dróżdżów
+ Lucjana Kitlińskiego od wnuczki Anety i wnuka Tomka z rodzinami
+ Janiny Sosnowskiej od Jadwig i Wacława Sygutów
+ Kazimiery, Szczepana Kruk
+ Andrzeja Pilarz 8 r. śm., Zygmunta Kudajczyka
+ Zygmunta Ciekot 13 r. śm., Julii Machcińskiej, Euzebii 9 r. śm., Jana Kocot
+
+

11.30 – Za parafian

16.00
+ Lucjana Bryły od rodziny Mastalerz
+ Jerzego Jakubowskiego od Asi i Darka z rodziną
+ Leszka Kościelniaka od Małgorzaty i Mariusza Kiełbasów
+ Heleny, Antoniego Janik, Rafała Rędziniak
+ Tadeusza Pijet od teściowej z synem
+ Zenona Janik od Katarzyny i Piotra Szczerbaków z dziećmi
+ Henryki Pasek od Ewy i Romana Haręży
+ Władysława Morawiec od bratowej Janiny z rodziną
+ Henryka Klechy od kuzyna Janusza Kosowskiego z rodziną
+ Mariana Krankowskiego od sąsiadów Osadników i Trzepizurów
+ Mirosławy Klecha od córki Barbary z rodziną
+

9.00 ( Kopalnia ) + Janiny Polak od rodziny Janusiaków