"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

intencje mszalne 21.05.2018-27.05.2018

Intencje Mszalne
21.05.2018-27.05.2018r

Poniedziałek 21.05.2018 - Święto NMP Matki Kościoła
7.00 + Kazimierza Wilk ( 21 )
9.00 + Henryka Trzpizura 20 r. śm., Czesława Eljasińskiego
18.00 + Janiny Różańskiej od Urszuli i Marka Baur z rodziną i Wandy Kołodziejczyk

Wtorek 22.05.2018
7.00 + Kazimierza Wilk ( 22 )
18.00 + Karoliny Słowik od koleżanek i kolegów z GCKiR Konopiska

Środa 23.05.2018
7.00 + Kazimierza Wilk ( 23 )
18.00
+ Stefana Polak od rodziny Janusiaków
+ Rafała Małolepszego od rodziny Marczaków i Adaszków z Bełchatowa
+ Janiny Różańskiej od sąsiadów z ul. Szymanowskiego 7
+ Bogdana Lipińskiego od koleżanki i kolegi z pracy państwa Glajzner
+ Alfredy Kwiatkowskiej od syna Sławomira z rodziną
+ Dariusza Cierpiał od siostry Anny i Małgorzaty z rodzinami

Czwartek 24.05.2018 - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
7.00+ Kazimierza Wilk ( 24 )
18.00 + Grzegorza Dziubczyk od Haliny i Kazimierza Niemców

Piątek 25.05.2018
7.00 + Kazimierza Wilk ( 25 )
18.00 + Ludwika Pura 6 r. śm.,

Sobota 26.05.2018
7.00 + Kazimierza Wilk ( 26 )
18.00 + Danuty Trzepizur od bratowej Jadwigi z mężem i rodziną

Niedziela 27.05.2018
Niedziela Trójcy Świętej

8.00 + Janiny Józefa Brondel, Adama Gidzieli

10.00 - Msza św. w intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej

12.00

+ Wiesławy Błaszczyk z okazji Dnia Matki od syna Dominika z rodziną
+ Ignacego 25 r. śm., Franciszki, Franciszka Dróżdż
+ Tadeusza Dziubińskiego 6 r. śm., od żony i córki
+ Grzegorza Dziubczyk od matki chrzestnej Haliny Pyrkosz
+ Rafała Małolepszego od szwagra Michała Łapaj z rodziną
+ Alfredy, Antoniego Morzyk z racji urodzin od córki Zenony z rodziną
+ Janiny Różańskiej od rodziny Wasil i Styrczewskich
+ Anastazji z okazji Dnia Matki, Tadeusza 35 r. śm., Pijet od córek z rodzinami
+ Zofii Jagusiak 24 r. śm.,
+ Jana Kocher 2 r. śm.,
+ Bogdana Lipińskiego
+ Jana Pyrkosza w r. śm., od żony Kazimiery z rodziną
+ Stanisławy, Stanisława, Henryka Gorzelaków, Bogusława, Heleny, Adama
Kołodziejczyk
+ Alfredy Ciapkowskiej od firmy „ Miedziński „
+ Stanisława 7 r. śm., Mateusza, Bronisławy Kadłubek, Zofii, Bolesława Kowalik
+
+

16.00 + Bronisławy, Józefa, Lucjana, Czesławy, Romualdy, Wacława Ciurów, Wandy,
Witolda Cywińskich

9.00 ( Kopalnia ) + Stanisławy, Józefa Leśniczek, Władysławy, Walentego Skrońskich