"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie."

(J 11,25)

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

intencjje mszalne 05.03.2018-11.03.2018

Intencje Mszalne
05.03.2018-11.03.2018r
Poniedziałek 05.03.2018
7.00 + Anieli Kaczmarek od Iwony i Grzegorza Nalewajków
17.00 - Msza św. za zmarłych ( intencja uczestników pogrzebu )
+ Lucjana Bryły, Stanisławy Jarosz, Małgorzaty Adamus, Jerzego Jakubowskiego, Leszka Kościelniaka, Mieczysława Pyrkosz, Stefana Polak, Zenona Respondek, Tadeusza Pijet, Zenona Janik, Henryki Pasek, Władysława Morawiec, Lucjana Kitlińskiego, Janiny Sosnowskiej, Henryka Klechy, Mariana Krankowskiego, Mirosławy Klecha, Czesławy Jagusiak, Władysławy Pyrkosz, Witolda Kowal

Wtorek 06.03.2018
7.00
17.00 + Mirosławy Klecha od syna Zbyszka z Dorotą

Środa 07.03.2018
7.00 + Mieczysława Pyrkosz od ZP Oaza
17.00
+ Janiny, Stefana Polak od bratowej Walentyny z rodziną
+ Stanisławy Jarosz od Tomka i Joli z rodziną
+ Małgorzaty Adamus od rodziny Bala
+ Tadeusza Pijet od kuzynki Zosi z rodziną
+ Krzysztofa 7 r. śm., Czesława Piwowarskich, Zofii, Stanisława Kamińskich
+ Władysławy Pyrkosz od Anny i Grzegorza Gębuś
+ Witolda Kowal od żony Henryki

Czwartek 08.03.2018
7.00
17.00 + Lucjana Kitlińskiego od wnuków Mariusza, Żanety i Arletty z rodzinami

Piątek 09.03.2018
7.00 + Władysława Morawiec od ZP Oaza
17.00 + Marii Warwas od rodziny Rozumek, Jachowicz i Ujmów

Sobota 10.03.2018
7.00 + Jerzego Jakubowskiego od ZP Concordia
17.00 + Zenona Janik od siostry Haliny z rodziną

Niedziela 11.03.2018
IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00 + Antoniny, Wincentego Kuśmierskich

10.00
+ Beaty Jończyk, Janiny, Józefa Leśniczków, Anny, Piotra Kosowskich,
Stanisława Jończyka
+ Romana, Leonardy Kochańskich
+ Barbary Musik 20 r. śm.,
+ Lucjana Bryły od Waci i Leszka Bukowskich
+ Stanisławy Jarosz od pracowników przedszkola w Konopiskach
+ Małgorzaty Adamus od sąsiadów
+ Jerzego Jakubowskiego od kolegi Leszka Banasiaka z rodziną
+ Leszka Kościelniaka od Jadwigi i Jana Kiełbasów
+ Mieczysława Pyrkosza od brata Kazimierza z rodziną
+ Teresy Celt 15 r. śm., od męża i dzieci z rodzinami
+ Tadeusza Pijet od szwagierki Jasi z rodziną
+ Zenona Janik od Barbary Nagieł z rodziną
+ Eugeniusza Sowy 12 r. śm., od rodziny
+ Henryki Pasek od rodziny Nowak i Moruś
+ Marii Warwas od rodziny Kamińskich
+ Władysława Morawiec od rodziny Kościelniaków
+ Lucjana Kitlińskiego od Zuzanny Owczarek z rodziną
+ Janiny Sosnowskiej od brata z rodziną
+ Henryka Klechy od Izabeli i Henryka Jończyków
+ Tomasza Kruk od synów
+ Antoniego , Stefanii Kościelniaków
+ Weroniki 6 r. śm., Jana Godelów od syna z rodziną
+ Jerzego Caban od kuzynki Lidii z rodziną
+ Władysławy Pyrkosz od Adeli Pyrkosz z rodziną
+ Jadwigi Kowalik 7 r. śm.,
+ Piotra 13 r. śm., Leokadii Ciuk, Henryka Dobosz
+ Marianny 22 r. śm., Władysława Pyrkosz
+
+

11.30 – o zdrowie i boże błogosławieństwo dla Jasia z okazji 2 urodzin, Gabrysia
z okazji 4 urodzin i ich prababci z okazji 87 urodzin

16.00 + Danuty Klabisz od Teresy z rodziną

9.00 ( Kopalnia ) + Janiny, Stefana Polak od rodziny Badorów i Zarzyckich