"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

intencje mszalne 14.05.2018 - 20.05.2018

Intencje Mszalne
14.05.2018-20.05.2018r
Poniedziałek 14.05.2018
7.00 + Kazimierza Wilk ( 14 )
18.00 + Ks. Macieja Poniewiery

Wtorek 15.05.2018
7.00
1.) + Zofii Marciniak, Zofii Domańskiej
2.) + Kazimierza Wilk ( 15 )
18.00 - Za parafian

Środa 16.05.2018 – Święto św. Andrzeja Boboli
7.00
1.) + Grzegorza Dziubczyk od ZP Oaza
2.) + Kazimierza Wilk ( 16 )
18.00
+ Janiny Sosnowskiej od Krzysztofa Wolskiego z rodziną
+ Marka Caban od Jacka Kwietniowskiego z żoną
+ Bogdana Sikory od rodziny Kulisiewiczów
+ Zofii Żabińskiej z racji imienin, Zofii Makieła

Czwartek 17.05.2018
7.00
1.) + Kazimierza Wilk ( 17 )
2.) + Janiny Różańskiej od ZP Cocncordia
18.00 + Alfredy Kwiatkowskiej od męża Ryszarda

Piątek 18.05.2018
7.00 + Kazimierza Wilk ( 18 )
18.00 - Msza św. o Bożym Miłosierdziu
+ Stefana Polak od rodziny Oczkowskich
+ Danuty Trzepizur od chrześnicy Danuty
+ Bogdana Lipińskiego od Tomasza, Damiana i Marcina Węgierek
+ Ryszarda Dróżdż 19 r. śm., od żony Barbary z dziećmi
+ Józefa Kromołowskiego

Sobota 19.05.2018
7.00
1.) + Kazimierza Wilk ( 19 )
2.) + Moniki Ciuk od ZP Cieśla z Konopisk
18.00 + Rafała Małolepszego od wychowawczyni i kolegów Błażeja z klasy I z technikum

Niedziela 20.05.2018
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

8.00 + Franciszka 13 r. śm., Marianny, Władysława, Jana Kowalskich

10.00
+ Marka 26 r. śm., Danuty, Emila Trzepizur
+ Zofii, Gabriela Kowalików, Edmunda Góreckiego, Władysława Kijasa
+ Włodzimierza Konopy 2 r. śm., od żony Elżbiety i synów z rodzinami
+ Stefana Polak od brata Józefa z rodziną
+ Grzegorza Dziubczyk od rodziny Tusińskich
+ Elżbiety, Antoniego Chmielewskich, Heleny, Stanisława, Ryszarda,
Władysława, Leona Cierpiał
+ Janusza Święcickiego z okazji 40 urodzin od rodziców i siostry z rodziną
+ Bogdana Sikory od teściowej Alfredy i szwagra Bogusława
+ Danuty Trzepizur od wnuczki Otylii z mężem i dziećmi
+ Moniki 3 r. śm., Kazimierza Ciurów
+ Anny, Antoniego, cr. Nalewajków i sukienników
+ Jana Wierzbickiego 19 r.śm., Janiny 7 r. śm., Kazimierza Janusiaków
+

11.30 - z okazji urodzin syna Sławka i wnuka Macieja od rodziców i dziadków

16.00
+ Jerzego Kromołowskiego 7 r. śm.,
+ Jerzego Hewig od teściowej, Stanisława Szymczyk z racji imienin od żony
+ Eli, Tomka Nowaków, zm. z r. Nowaków i Gorzelaków
+ Bogdana Lipińskiego od siostry Małgorzaty z rodziną
+ Alfredy Kwiatkowskiej od od córki Marioli z mężem
+

9.00 ( Kopalnia ) + Stefana Mleczko 1 r. śm., od żony z dziećmi