"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

intencje mszalne 18.06.2018-24.06.2018

Intencje Mszalne
18.06.2018-24.06.2018r

Poniedziałek 18.06.2018
7.00
18.00 + Michała Podolskiego, zm. z rodziny Podolskich i Dąbrowskich

Wtorek 19.06.2018
7.00
18.00 + Dariusza Cierpiał od Wiesława Kuszewskiego i rodziny Jasińskich

Środa 20.06.2018
7.00
18.00
+ Grzegorza Dziubczyk od rodziny Troczków z Napoleona
+ Danuty Trzepizur od Lucyny Krupińskiej z rodziną
+ Alfredy Kwiatkowskiej od Ani i Mirka Mastalerz z rodziną
+ Zofii Werner od bratowej Janiny i Józefa Wernerów
+ Ireneusza Korzonek w r. śm.,

Czwartek 21.06.2018 – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi
7.00
18.00 + Danuty 8 r. śm., Bronisławy, Michała Wysockich, Andrzeja Kozik, Antoniny, Alfonsa
Perłowskich

Piątek 22.06.2018
7.00
18.00 - o zdrowie, boże łaski i błogosławieństwo dla Marysi z okazji 25 urodzin

Sobota 23.06.2018
7.00

Niedziela 24.06.2018
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

8.00 + Piotra, Bronisławy, Władysława Kowal
10.00
+ Marka Wypchlaka 5 r.śm., Stanisława Węgierka od kolegów
+ Henryka, Andrzeja Janik, Wawrzyńca, Marianny Kościelniak
+ Jana Krakowian z racji imienin
+ Eugeniusza Sowy 16 r. śm., Łukasza Kościelniaka od mamy
+ Bronisławy 19 r. śm., Józefa 41 r.śm., Laszczyk
+ Jana Frąszczaka z racji imienin od żony Grażyny, synów Adriana, Michała
i Tomasza z rodzinami
+ Stefana Polak od siostry Joli
+ Józefa, Stefana Jonczyk, zm. z r. Wernerów i Jonczyków
+ Ignacego Sosnowskiego 2 r. śm., i z okazji Dnia Ojca od syna z rodziną
+ Bogdana Sikory od rodziny Sobczyków
+ Jana Szajkowskiego z racji imienin
+ Władysława, Walerii, Władysława Kościelniaków
+ Janiny, Alojzego Mzyk
+ Andrzeja Warwasa 10 r. śm., od mamy, żony i dzieci
+ Stefana Ciuk 1 r.śm., od córki Bogusi z rodziną
+ Jana, Jerzego, Edwina, cr. Pyrkoszów, Osadników i Kowalików
+ Stanisława, Jana Cierpiał, Jana, Janiny Ciura, Zofii, Leszka Sowińskich
+ Jana, Władysławy Kozioł, Antoniego, Józefy, Sławomira Bazan
+ Genowefy, Władysława Szymanek, Stanisławy Pyrkosz
+ Jana, Władysławy, Tadeusza Pyrkoszów od rodziny
+ Andrzeja Płatkowskiego 6 r. śm., od żony Adeli i dzieci, Krystyny, Ryszarda
Gephard od synów z rodziną
+ Ryszarda Pyrkosza z okazji Dnia Ojca, od córki Agnieszki z rodziną,
Longina, Sabiny, Ryszarda, Jana Wróbel, Władysławy, Apolonii Błaszak,
Genowefy Makuch, , Jana, Tekli, Bolesława, Felicji Skalik
+
+
11.30 - o zdrowie i boże błogosławieństwo dla Julii Klecha z okazji 18 urodzin
od rodziców i brata
16.00
+ Stanisława Jurczaka, Stanisława i cr. Gzików
+ Janiny, Jana z racji imienin i w r. śmierci i cr. Kukułów i Pakułów
+ Kazimierza, Janiny, Zdzisława, Marcina, Anny Baorów, Franciszka, Walerii,
Czesława, Heleny Pyrkoszów
+ Jana z racji imienin, Weroniki Godelów
+ Tadeusza 1 r. śm., Janiny Kleszcz, Agnieszki, Karola, Zygmunta Szymanków,
Henryka Czwojdy
+ Stefana 20 r.śm., Ireny Pyrkosz, Danuty Palacz
+ Rafała Skoczylasa 15 r. śm., cr. Sikorów
+
+

9.00 ( Kopalnia ) + Romualdy 33 r. śm., Krystyny Kromołowskie