"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

Intencje mszalne 22.04 - 28.04. 2019 r.

Intencje Mszalne 22. 04. - 28. 04. 2019r.

Poniedziałek 22.04.2019        

800   † Edwarda Cierpiał

1000 Annę Kosarga od Peli i Krzysztofa Pyrkoszów z rodziną

       † Barbarę Tamborek od rodziny Doboszów

         † Stefana Eljasińskiego od Koła Gospodyń Wiejskich z Jamek-Kowali

         † Janinę Haładyn od brata Adama z rodziną

         † Lucynę Marszał od Reginy Ciekot

    † Wiesława Witeckiego od szwagra Maksymiliana z rodziną

         † Rafała Poks od kuzynki Pyrkosz

         † Józefa Klame 2 r. śm., od żony z dziećmi

         † Władysława Ślusarczyka od sąsiadów Kotowiczów, Kołtunów i Koza

         † Przemysława, Antoniego 10 r. śm. Sobczyk, Ryszarda Gorzelaka

         †

1130 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Adrianny Skalik z okazji 2 rocznicy urodzin

1600 Eugeniusza Wróż 5. r. śm.

900 Genowefę Sroka od sąsiadek z ul. Małej

Wtorek 23.04.2019                  

700   * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Jarosława z racji 25 rocznicy Sakramentu Małżeństwa

1800 † Kazimierza Brol od bratowej Elżbiety z rodziną

Środa 24.04.2019                        

700    

1800 Barbarę Tamborek od rodziny Ciurów, Borowików, Nowickich

         † Marina Kłębowskiego od Witolda Kościelniaka z rodziną

         † Janinę Haładyn od chrześnicy Katarzyny

         † Annę Kozieł od sąsiadów Grzybowskich

         † Rafała Poks od sąsiadów Polaczkiewiczów

         † Władysława Ślusarczyka od barat Walentego z żoną i dziećmi

         † Władysława Ślusarczyka z racji 80tych urodzin od żony Władysławy z dziećmi

         † Łucję Pijet od chrześniaka Bogdana z żoną i dziećmi

        † Genowefę Sroka od siostry Janiny Dziubińskiej

         † Barbarę Jerzowską od Alicji Adamskiej z rodziną i Jadwigi Tkocz z rodziną

         † Romana Pyrkosz od szwagierki Mirosławy z mężem Krzysztofem i synem

         † Jerzego Zyska od kuzyna Janka Atłasika z rodziną

         † Wiesława Szadkowskiego od rodziny Klamów    

Czwartek 25.04.2019

700 *O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla p. Władysława z racji urodzin i Ks. Marka z racji imieni

1800    

Piątek 26.04.2019                      

700

1800  

Sobota 27.04.2019         

700

1600  Ślub: Ewa Mesjasz i Michał Jędrzejczyk

1800 † Anastazję Nalewajka od koleżanek Wiesi z „Polontexu”

Niedziela 28.04.2019r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

800     † Bogdana 1 r. śm., Floriana, Kazimierę Lipińskich i zmarłych z rodziny Siwek

1000 † Anastazję, Mieczysława Gajzner

         † Barbarę Tamborek od Koła Żywego Różańca św. Franciszka w Konopiskach

         † Stefana Eljasińskiego od Haliny Miedzińskiej z rodziną

         † Janinę Haładyn od Stankowskich

         † Zdzisława Kruk od Lidii i Pawła Urbańczyków z rodziną

         † Wiesława Witeckiego od swatów Konstanciak z rodziną

         † Władysława Ślusarczyka od Anety i Sławomira Bekus

         † Czesława 10 r. śm., Sobierskiego od córki Mirosławy z mężem Janem i rodziną

         † Łucję Pijet od bratowej Alfredy

         † Jadwigę 2 r. śm., Zbigniewa Lasaków

         † Kazimierza Brol od sąsiadów z ul. Kosmicznej

         † Romana Pyrkosz od rodziny Janusiaków i Urbańskich

       † Łukasza Kościelniaka od mamy

         † Wiesława Szadkowskiego o siostry Barbary z mężem i córką

         † Jana Zych od córki Marioli z mężem i córkami

         † Genowefę, Józefa Kwaśniaków, Mariannę i Piotra Lendorów

         † Zbigniewa Kościelniaka od rodziny Sinicynów

         † Helenę 24 r. śm., Jana Przybył, Barbarę, Waldemara, Andrzeja Jończyk, Edwarda, Gabriela Szymanek

         † Edmunda Kuśmierskiego 7 r. śm., Helenę i Tadeusza Kuśmierskich

         † Kazimierza, Bronisławę, Bolesława, Mirosławę, Tadeusza Wilków

1130    * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Angeliki Pyrkosz z racji 10tych urodzin od babci i chrzestnej

           * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Nadii Jakubowskiej z racji Chrztu Świętego

           * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Emilii Pawińskiej z racji Chrztu Świętego

1300 Ślub: Weronika Zaręba i Arkadiusz Zaręba

       * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Nadii Zaręba z racji Sakramentu Chrztu Świętego.

1600 † Annę Kosarga od pracowników XII Wydziału Sądu Rejonowego w Częstochowie

         † Lucynę Marszał od Hani Popczyk z Siewierza

         † Rafała Poks od kuzynek Agaty i Anny z rodzinami

         † Antoniego Kuśmierskiego 13 r. śm., od żony Heleny

         † Helenę Morawiec od Aureli z rodziną

         † Bronisławę, Stanisława Janowskich, Helenę i Henryka Morzyk