"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

Intencje mszalne 28.04 - 05.05. 2019r.

Intencje Mszalne 29. 04. - 05. 05. 2019r.

Poniedziałek 29.04.2019        Uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

700  

1800 † Jerzego Zyska od Beaty z rodziną

Wtorek 30.04.2019                          wspomnienie św. Piusa V, papieża

700   †

1800 † Stefana Eljasińskiego od kolegów i koleżanek z firmy „Goliard”

Środa 01.05.2019                        wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika

700    

1800 Barbarę Tamborek od Kół Żywego Różańca w Konopiskach

         † Mariana Kłębowskiego od rodziny Urbańskich

         † Janinę Haładyn od Jadzi Klama z rodziną

         † Annę Kozieł od firmy „Eliko”

         † Rafała Poks od sąsiadów Kowalików

         † Władysława Ślusarczyka od sąsiadów Nowaków i Pyrkoszów

         † Kazimierza Brol od chrześnicy Edyty z rodziną

         † Barbarę Jerzowską od bratowej Lidii

        † Romana Pyrkosz od kuzynki Kazimiery z rodziną

         † Wiesława Szadkowskiego od rodziny Ciurów

         † Zygmunta, Bronisławę, Zenona Szymoników, Zygmunta Rutkowskiego

         †

Czwartek 02.05.2019                   wspomnienie św. Atanazego          I czwartek m-ca

700 † O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  

1800 † Jerzego Zyska od Andrzeja Atłasika z rodziną

Piątek 03.05.2019                  Uroczystość NMP Królowej Polski     I piątek m-ca

800 † Za parafian

1000  † Elżbietę Stępniak, Małgorzatę Kuban, Krzysztofa i Tadeusza Kołodziejczyka

         † Stefana Eljasińskiego od sąsiadów Blukaczy

         † Janinę Haładyn od Krystyny i Stefana Mierzwińskich z rodziną

         † Lucynę Marszał od Agnieszki i Bartka Mizerskich z Siewierza

         † Zdzisława Kruk od Zarządu i Pracowników Banku Spółdzielczego w Konopiskach

         † Wiesława Witeckiego od swata Krzysztofa z synem

         † Rafała Poks od Wioli i Andrzeja Szymanków

         † Władysława Śluasrczyka od chrześnicy Marysi z rodziną

         † Łucję Pijet od Mieczysławy Pijet z rodziną

         † Walerię, Franciszka, Romana Pyrkoszów, Eugeniusza Kromołowskiego 9 r. śm.

         †

         †

         †

1130 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Druhów Strażaków

         * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Marianny Kaczorowskiej

1600 Przemysława Chaładaj 7 r. śm. od rodziców i brata z rodziną

900     * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Kamila Janika z racji 28 rocznicy urodzin.

Sobota 04.05.2019                          św. Floriana męczennika        I sobota m-ca

700 †Msza Święta wynagradzająca

1600 Ślub: Karolina Kucharska i Jacek Sobczyk

1730 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Łukasza Hak z racji 30 urodzin i Alicji Błaszczyk z racji 8 urodzin

1800 † Mieczysława Szyja od sąsiada Tadeusza Matyja

         † Mieczysława Szyja od swatów Ociepów

         † Mieczysława Szyja od chrześnicy Anny z rodziną

Niedziela 05.05.2019r.

III Niedziela Wielkanocy

800     † Stanisławę, Ireneusza Gondro

1000 † Marię 22 r. śm., Alfreda Handrich

         † Lecha 5 r. śm., Halinę, Stefana, Stanisławę Żurek

         † Janinę Haładyn od Haładynów z dziećmi

         † Lucynę Marszał od Alicji i Henryka Orłowskich z Siewierza

         † Alinę, Władysława Kosargów i zmarłych z rodziny Kosargów

         † Irenę Pyrkosz od Zdzisława Złotkowskiego z rodziną

         † Wiesława Witeckiego od rodziny Grobelaków i Nowickich

         † Rafała Poks od Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z Konopisk

         † Alfredę Kwiatkowską 1 r. śm., od mężą Ryszarda z rodziną

         † Władysława Ślusarczyka od brata Janka z żoną Marysią i synem Jankiem z rodziną

         † Łucję Pijet od rodziny Frąszczaków

         † Barbarę Jerzowską od koleżanek

       † Helenę Morawiec od Małgorzaty i Zbigniewa Migalskich z rodziną

         † Jana Zych od kuzynki Henryki i Walentego Ślusarczyków z rodziną

         † Stanisławę, Stanisława Gorzelaków, Henryka Gorzelaka

         † Wiesława Szadkowskiego od siostry Elżbiety z rodziną

         † Annę Kozieł od chrześniaka Sylwestra z rodziną

         † Władysławę 24 r. śm., Jana 15 r. śm. Pijet

         †

1130 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Elizy Wawrzak z racji Chrztu Świętego

           * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Blanki Walentek z racji Chrztu Świętego

           * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Alexandra Walentek z racji Chrztu Świętego

           * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Nadii Higi z racji Chrztu Świętego

1600 † Za zmarłych Druhów Strażaków

900 † Genowefę Sroka od sąsiadek z ul. Małej