"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

Intencje mszalne 05.08 - 11.08. 2019r.

Intencje Mszalne 05. 08. - 11. 08. 2019r.

Poniedziałek 05.08.2019                

700

1800 † Ks. Stanisława Jarosza, Stefana Eljasińskiego, Wiesława Pyrzynę, Stanisławę Kowalik, Adama Mercika, Emanuela-Tomasza Pierz, Teofilę Kościelniak, Bolesława Pustuł, Władysławę Ślęzak, Zenona Ciurę, Janinę Kościelniak, Krystynę Kosowską, Jerzego Haładyn, Stanisława Błaszczyka, Jerzego Chrząstka, Barbarę Kościelniak, Mirosława Kościelniaka, Danielę Polak, Stanisława Rozpondka, Halina Rycombel od uczestników pogrzebu

Wtorek 06.08.2019                          Święto Przemienienia Pańskiego                    

700   † W intencji Bogu wiadomej

Środa 07.08.2019                           

700    

1800 † Zenona Ciurę od swatki Marii z synem

         † Bolesława Pustuł od Jana Atłasika z rodziną

         † Jerzego Haładyn od rodziny Kurowskich i Grodów

         † Stanisława Błaszczyka od brata Zygmunta z rodziną

         † Barbarę Kościelniak od siostrzenicy Mieczysławy z rodziną

         † Mirosława Kościelniaka od brata Jacka z rodziną

         † Danielę Polak od Joanny Jaworskiej z rodziną

         † Stanisława Rozpondka od rodziny Michalaków

         †

         †

        

Czwartek 08.08.2019                              wspomnienie św. Dominka

700 *

1800 † Krystynę Kosowską od Krysi, Mariana Bardygi i Mariusza Kościelniaka z rodziną

Piątek 09.08.2019           Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy

700 † Stanisława Rozpondek od pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

1800 † Zenona Ciurę od rodziny Cierników

Sobota 10.08.2019                         Uroczystość św. Wawrzyńca – patrona parafii

700

1300 Chrzest: Jakub Bralich

1400 Ślub: Krzysztof Puchała i Sylwia Modrzyńska

1800 † Za parafian

Niedziela 11.08.2019r.

19 Niedziela Zwykła

800     † Natalię, Stanisława Kowalik

1000 † Ks. Stanisława Jarosza od Zosi Wierzbickiej i rodziny Sosnowskich

         † Henrykę Sznejder z racji urodzin

         † Wojciecha 30 r. śm., Annę Koterba od syna Mirosława z rodziną

         † Bolesława Pustuł od Jadwigi Hauer z rodziną

         † Magdalenę 15 r. śm., Wiesława 12 r. śm., Gajznerów od dzieci

         † Krystynę Kosowską od rodziny Kornasiów

         † Daniela, Jerzego, Edmunda Jakubowskich

         † Jerzego Haładyn od Elżbiety i Mirosława Wesołowskich z dziećmi

         † Stanisława Błaszczyka od swatów Szymanków

         † Jerzego Chrząstka od rodziny Chrząstek i Zemła

         † Barbarę Kościelniak od kuzynki Pyrkosz

         † Hieronima Nalewajka 15 r. śm.

         † Danielę Polak od córki Jolanty z mężem i wnuczki Anny

         † Stanisława Rozpondek od syna Marka z rodziną

         †

         †

         †

         †

         †

         †

         †

1130 * O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Kazimiery Kruk z racji 100tnej rocznicy urodzin  

       * O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Stefana Szyja z racji 80tych urodzin oraz dla Emilii Szyja od dzieci, wnuków
i prawnuczki

       * O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Łukasza Kowalika z racji 18tych urodzin

       * O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Zuzanny Jakubowskiej z racji Chrztu Świętego

       * O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Igi Grzyb z racji Chrztu Świętego

       *

1600 † Alfreda Kamińskiego 1 r. śm. od żony i córki z rodziną, Marię, Józefa Liszczyk, Romana, Wacława, Sławomira Liszczyków, Henryka, Andrzeja Hurasów

         † Bogumiła Koniecznego

         †

         †

         †