"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Ogłoszenia parafii w Konopiskach

Ogłoszenia duszpasterskie 25 Niedziela Zwykła 2020

Ogłoszenia duszpasterskie

XXV Niedziela Zwykła

20 września 2020

 

1. Dziś dzieci ze szkoły w Łaźcu, Kopalni i Korzonku w naszej świątyni po raz pierwszy do swoich serc przyjmą Pana Jezusa podczas I Komunii Świętej. Otoczmy ich naszą modlitwą, aby byli wierni Chrystusowi na zawsze. Rodzicom życzymy a zarazem prosimy, aby stawali się wobec swoich dzieci pierwszymi świadkami wiary. Dziękujemy rodzicom za posprzątanie i przygotowanie kościoła i terenu wokół kościoła na tę piękną uroczystość.

 

2. Dziękujemy dzieciom pierwszokomunijnym ze wszystkich szkół i ich rodzicom za dar obrusów, które widzimy na naszych ołtarzach.

 

3. W tym tygodniu będziemy z dziećmi przeżywać ich Biały Tydzień. Dzieci z rodzicami i najbliższymi zapraszamy codziennie na Msze Świętą o godz. 18.00.

 

4. Dziękujemy wszystkim, którzy poprzez swoją obecność i modlitwę uczestniczyli w zeszłą niedzielę w odpuście na Kopalni.

 

5. Parafia organizuje wyjazd dla dzieci i młodzieży 26 września do ZOO w Ostravie. Wymagany jest paszport lub dowód tymczasowy. Koszt wyjazdu 40 zł + 30 koron ( 1 korona = 17 groszy) na wstęp do Safari. Zapisy do 22 września. Jeśli nie zbierze się odpowiednia ilość osób lub w sobotę nie będzie pogody wyjazd przełożymy na inny termin. Wraz z dziećmi mogą jechać również rodzice. O tym czy wyjazd się odbędzie zainteresowanych powiadomimy w środę.

 

6. Wszystkich parafian, którzy nie przyjęli sakramentu bierzmowania z różnych powodów a chcieliby to teraz uczynić bardzo serdecznie zapraszamy, aby skontaktowali się z duszpasterzami parafii.

 

7. Dziękujemy za ofiary na kościół: 300zł z Wąsosza, 100zł z Łaźca, 500zł z Korzonka.

 

8. Wznawiamy spotkania Oazy Dzieci Bożych w naszej parafii. Wspólnota ta jest skierowana dla dzieci od klasy I do V SP. Tych, którzy chcieliby uczestniczyć w tych spotkaniach prosimy o kontakt abyśmy wspólnie ustalili odpowiedni dzień i godzinę naszych spotkań.

 

9. Chcielibyśmy, aby w naszej parafii na nowo powstała wspólnota Domowego Kościoła, która istniała za czasów ks. Bogusia Skupień, dziś misjonarza, i łączyła wówczas kilka małżeństw naszej parafii, które do tej pory się przyjaźnią. Oni sami świadczą o tym, jakim wielkim dobrem była dla nich samych i ich dzieci ta wspólnota. Wspólnota ta jest przeznaczona dla małżeństw sakramentalnych. Dla wielu par Domowy Kościół stał się – dosłownie – miejscem nowego życia, nierzadko wsparcia w życiowych kryzysach, a niekiedy po prostu miejscem odnalezienia swojej drogi do Boga i zawarcia nowych przyjaźni. Wielu pomógł we właściwy sposób łączyć aktywność zawodową z życiem rodzinnym i religijnym. Dla dzieci stał się miejscem alternatywnego dobrego środowiska rówieśniczego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z duszpasterzami. Spotkanie tych rodziny odbywa się tylko raz w miesiącu. W najbliższym czasie, będziemy gościć w naszej parafii rodzinny, które podzielą się świadectwem przynależności do tej wspólnoty.

 

10. W piątek o godz. 18.00 Oaza dla młodzieży.

 

11. W sobotę kancelaria nieczynna ze względu na spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin.

 

12. W przyszłą niedzielę o godz. 13.15 I Komunia Święta dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Konopiskach.

 

13. Przypominamy wszystkim przygotowującym się do bierzmowania i I Komunii Świętej, że Msza Święta niedzielna i spotkania formacyjne są główną formą przygotowania. Jeśli ktoś nie będzie uczestniczył w spotkaniach i niedzielnej Mszy Świętej nie ma możliwości aby przystąpił do tych sakramentów. Rodzicom i przygotowującym się do bierzmowania przypomnianym, że jeśli ktoś nie uczestniczy w lekcjach religii nie może być bierzmowany ani nie może dostąpić godności rodzica chrzestnego. Jeśli, ktoś nie będzie uczestniczył w przygotowaniu z obawy przed pandemią prosimy o informację, abyśmy przygotowanie i Sakrament tej osoby odroczyć w czasie.

 

 

14. Przy wyjściu z Kościoła u lektorów i ministrantów zachęcamy do nabycia i lektury tygodnika katolickiego „Niedziela” i parafialnej gazetki „Święty Walenty”.

 

15. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek podczas wszelkich sprawowanych obrzędów w Kościele

Ogłoszenia duszpasterskie 24 Niedziela Zwykła 2020

Ogłoszenia duszpasterskie

XXIV Niedziela Zwykła

13 września 2020

 

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania  i kwartalne dni

 

modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Dziś przypada również Dzień Środków Społecznego

 

Przekazu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o pracownikach mass mediów i starajmy się sięgać

 

po prasę katolicką.

 

 

2. Tegoroczna zbiórka na Ziemię Świętą, która odbywa się zawsze w Wielki Piątek ze względu na

 

pandemię koronawirusa, decyzją papieża Franciszka została przeniesiona na niedzielę

 

poprzedzającą święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Dlatego też, taca z dzisiejszej niedzieli

 

przeznaczona jest na ten cel.

 

 

3. Dziś suma odpustowa na Kopalni o godz. 12.30 a Nabożeństwo Fatimskie o godz. 16.00.

 

 

4. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”.

 

 

5. W poniedziałek również zapraszamy do wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo św. Walentego naszego patrona w intencji znalezienia dobrego męża lub dobrej żony. Do modlitwy zachęcamy nie tylko młodzież i dorosłych stanu wolnego, ale również starszych, którzy chcą modlić się w tej intencji dla swoich bliskich, np. dzieci, wnuków lub członków rodziny. Świętemu Walentemu powierzajmy również nasze rodziny, chorych i całą parafię.

 

 

6. W piątek 18 września zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę Świętą o godz. 18.00 do naszego parafialnego Kościoła. W tym dniu przeżywać będziemy wspomnienie św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Tego dnia dzieci z III klasy SP rozpoczną swoje przygotowanie bliższe do Komunii Świętej. Otrzymają wówczas książeczki do nabożeństwa. Na tę Mszę Świętom w ramach przygotowania zapraszamy wszystką młodzież przygotowującą się do bierzmowania.

 

Przypominamy wszystkim przygotowującym się do bierzmowania
i I Komunii Świętej, że Msza Święta niedzielna i spotkania formacyjne są główną formą przygotowania. Jeśli ktoś nie będzie uczestniczył w spotkaniach
i niedzielnej Mszy Świętej nie ma możliwości aby przystąpił do tych sakramentów. Rodzicom i przygotowującym się do bierzmowania przypomnianym, że jeśli ktoś nie uczestniczy w lekcjach religii nie może być bierzmowany ani nie może dostąpić godności rodzica chrzestnego.          Jeśli, ktoś nie będzie uczestniczył w przygotowaniu z obawy przed pandemią prosimy o informację, abyśmy przygotowanie i Sakrament tej osoby odroczyć w czasie.

7. Wszystkich parafian, którzy nie przyjęli sakramentu bierzmowania z różnych powodów a chcieliby to teraz uczynić bardzo serdecznie zapraszamy, aby skontaktowali się z duszpasterzami parafii.

8. Spotkania dla dzieci mających przystąpić do I Komunii Świętej odbywać się będą w następującym porządku:

15. 09. 2020r. godz. 16.30 – SP w Łaźcu, Korzonku i Kopalni

16. 09. 2020r. godz. 16.30 – SP w Konopiskach

17. 09. 2020r. godz. 16.30 – SP w Łaźcu, Korzonku i Kopalni

23. 09. 2020r. godz. 16.30 – SP w Konopiskach

24. 09. 2020r. godz. 16.30 – SP w Konopiskach

9. W sobotę o godzinie 11.00 zbiórka dla kandydatów, ministrantów i lektorów.

 

10. W przyszłą niedzielę o godz. 13.15 I Komunia Święta dla uczniów ze Szkoły w Kopalni, Korzonku i Łaźcu.

 

11. Dziękujemy tym rodzicom, którzy podjęli już częściowy trud przygotowania placu wokół kościoła na uroczystość I Komunii Świętej. Pozostałych rodziców prosimy o włączenie się w dalsze przygotowania kościoła i otoczenia na uroczystość pierwszokomunijne swoich dzieci.

 

12. Parafia organizuje wyjazd dla dzieci i młodzieży 26 września do ZOO w Ostravie. Wymagany jest paszport lub dowód tymczasowy. Koszt wyjazdu 40 zł + 30 koron ( 1 korona = 17 groszy) na wstęp do Safari. Zapisy do przyszłej niedzieli.

 

13. Przy wyjściu z Kościoła u lektorów i ministrantów zachęcamy do nabycia i lektury tygodnika katolickiego „Niedziela” i parafialnej gazetki „Święty Walenty”.

14. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek podczas wszelkich sprawowanych obrzędów w Kościele.

15. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli: śp. Jan Kołaczyk, śp. Halina Lewicka Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia duszpasterskie 23 Niedziela Zwykła 2020

Ogłoszenia duszpasterskie

XXIII Niedziela Zwykła

06 września 2020

 

       1. Dziś na Mszy Świętej o godz. 11.30 odbędzie się poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych dla uczniów klas pierwszej. Po Mszy Świętej spotkanie dla uczniów  i rodziców klasy IV SP a po Mszy Świętej o godz. 16.00 spotkanie do bierzmowania dla I i II klasy szkoły średniej. 

 

          2. Dziś również w naszej świątyni Adoracja Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych o godz. 15.15.

           

             3.Wracamy do regularnych spotkań przygotowawczych do bierzmowania.

 

Odbędą się one następującym porządku:

 

Klasa 6 – w poniedziałek 7 września o godz. 19.00

Klasa 7 i 8 – we wtorek 8 września o godz. 19.00 

Przypominamy wszystkim przygotowującym się do bierzmowania i I Komunii Świętej, że Msza Święta niedzielna i spotkania formacyjne są główną formą przygotowania. Jeśli ktoś nie będzie uczestniczył w spotkaniach i niedzielnej Mszy Świętej nie ma możliwości aby przystąpił do tych sakramentów. Rodzicom i przygotowującym się do bierzmowania przypomnianym, że jeśli ktoś nie uczestniczy w lekcjach religii nie może być bierzmowany ani nie może dostąpić godności rodzica chrzestnego. Jeśli, ktoś nie będzie uczestniczył w przygotowaniu z obawy przed pandemią prosimy o informację, abyśmy przygotowanie i Sakrament tej osoby odroczyć w czasie.

4. Wszystkich parafian, którzy nie przyjęli sakramentu bierzmowania z różnych powodów a chcieliby to teraz uczynić bardzo serdecznie zapraszamy, aby skontaktowali się z duszpasterzami parafii.

5. Spotkania dla dzieci mających przystąpić do I Komunii Świętej odbywać się będą w następującym porządku:

08. 09. 2020r. godz. 16.30 – SP w Łaźcu, Korzonku i Kopalni

09. 09. 2020r. godz. 16.30 – SP w Konopiskach

10. 09. 2020r. godz. 16.30 – SP w Łaźcu, Korzonku i Kopalni

15. 09. 2020r. godz. 16.30 – SP w Łaźcu, Korzonku i Kopalni

16. 09. 2020r. godz. 16.30 – SP w Konopiskach

17. 09. 2020r. godz. 16.30 – SP w Łaźcu, Korzonku i Kopalni

23. 09. 2020r. godz. 16.30 – SP w Konopiskach

24. 09. 2020r. godz. 16.30 – SP w Konopiskach

           6. Zapraszamy na spotkanie Oazy w piątek o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w dawnym budynku agronomówki.

                   7. W sobotę o godzinie 11.00 zbiórka dla kandydatów, ministrantów i lektorów.

                   8. W przyszłą niedzielę suma odpustowa na Kopalni o godz. 12.30.

             9. W przyszłą niedzielę przypada 13 września. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na Mszę Świętą i nabożeństwo fatimskie o godz. 16.00.

                10. Już dziś bardzo serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę Świętą 18 września o godz. 18.00. do naszego parafialnego Kościoła. W tym dniu przeżywać będziemy wspomnienie św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Będziemy modlić się szczególnie w intencji dzieci i młodzieży z naszej parafii. 

            11. W tym dniu dzieci z III klasy SP rozpoczną swoje przygotowanie bliższe do Komunii Świętej. Otrzymają wówczas książeczki do nabożeństwa.

          12. Przy wyjściu z Kościoła u lektorów i ministrantów zachęcamy do nabycia i lektury tygodnika katolickiego „Niedziela”.

                   13. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek podczas wszelkich sprawowanych obrzędów w Kościele.

              14. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli: śp. Kazimierz Minkina, śp. Wiesław Fraszczyk Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia duszpasterskie 21 Niedziela Zwykła 2020

Ogłoszenia duszpasterskie

XXI Niedziela Zwykła

23 sierpnia 2020

 

1. W poniedziałek o godz. 17.30 spotkanie dla młodzieży wyjeżdżającej do Sokółki i na Mazury. Jeśli, ktoś chciałby dołączyć do tego wyjazdu mamy jeszcze kilka wolnych miejsc.

 

2. Zapraszamy do uczestnictwa Nowennie do Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

 

3. We wtorek w naszej świątyni o godz. 20.00 Wieczór Uwielbienia. Jak już wspominaliśmy niech ten wieczór modlitewny będzie naszym duchowym przygotowaniem do pielgrzymki. Podczas tego wieczoru będzie można złożyć na kartkach intencje modlitewne, które zabierzemy ze sobą na pielgrzymi szlak i w tych intencjach będziemy się modlić. Podczas Wieczoru Uwielbienia, będzie również możliwość spowiedzi.

4. W środę o godz. 6.00 nasza pielgrzymka wyrusza na Jasną Górę. Bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy by podjąć pielgrzymi trud i z naszymi prośbami wędrować do Matki Najświętszej. Zachęcamy wszystkich, którzy będą pielgrzymować, by skorzystali z Sakramentu Pokuty, by z czystym sercem stanąć u tronu Matki.

5. Parafia organizuje 3 dniowy wyjazd do Sokółki i na Mazury dla młodzieży na zakończenie wakacji w dniach 27-29 sierpnia. Koszt wyjazdu 450zł. Program wyjazdu jest następujący: Góra Krzyży w Świętej Wodzie, Sokółka – nawiedzenie kościoła św. Antoniego Padewskiego w którym miał miejsce cud Eucharystyczny, Różanystok, zwiedzanie Augustowa, rejs statkiem, kajaki i rowerki wodne, Wilczy Szaniec, Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce. Szczegółowe informacje i zapisy w zakrystii.

 

6. Dziękujemy za ofiary złożone na rzecz ofiar w Bejrucie.

 

7. Trwa okres letniego wypoczynku. Odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radości i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

 

8. Przypominamy, że Ks. Arcybiskup Wacław Depo odwołał ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.

9. Przy wyjściu z Kościoła u lektorów i ministrantów zachęcamy do nabycia i lektury tygodnika katolickiego „Niedziela”.

Ogłoszenia duszpasterskie 20 Niedziela Zwykła 2020

Ogłoszenia duszpasterskie

XX Niedziela Zwykła

16 sierpnia 2020

1. Dzisiejsza niedziela jest dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. We wszystkich kościołach w Polsce modlimy się za żywe i zmarłe ofiary tragedii. Po Mszach Świętych odbywa się zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych.

2. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w Mszy Świętej odpustowej ku czci św. Wawrzyńca, patrona naszej parafii.

3. Od jutro po każdej Mszy Świętej przeżywać będziemy Nowennę przed uroczystością NMP Częstochowskiej. Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tej Nowennie wszystkich parafian.

4. W piątek zapraszamy wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia na Mszę Świętą i nabożeństwo o godz. 18.00.

5. Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę dnia 26 sierpnia. W związku z obecną sytuacją każdy pielgrzym musi wypełnić deklarację zgłoszeniową. Deklaracje są już dostępne w zakrystii. Przygotowaniem do naszej pielgrzymki będzie Wieczór Uwielbienia 25 sierpnia o godz. 20.00. Podczas Wieczoru Uwielbienia będzie można złożyć na kartkach intencje modlitewne, które zabierzemy ze sobą na drogę pielgrzymki i w tych intencjach będziemy się modlić i pielgrzymować oraz będzie można skorzystać ze spowiedzi świętej.

6. Parafia organizuje 3 dniowy wyjazd do Sokółki i na Mazury dla młodzieży na zakończenie wakacji w dniach 27-29 sierpnia. Koszt wyjazdu 450zł. Program wyjazdu jest następujący: Góra Krzyży w Świętej Wodzie, Sokółka – nawiedzenie kościoła św. Antoniego Padewskiego w którym miał miejsce cud Eucharystyczny, Różanystok, zwiedzanie Augustowa, rejs statkiem, kajaki i rowerki wodne, Wilczy Szaniec, Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce. Szczegółowe informacje i zapisy w zakrystii.

7. Trwa okres letniego wypoczynku. Odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radości i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

8.  Przypominamy, że Ks. Arcybiskup Wacław Depo odwołał ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.

9. Przy wyjściu z Kościoła u lektorów i ministrantów zachęcamy do nabycia i lektury tygodnika katolickiego „Niedziela”.