Trzecia Niedziela AdwentuTrzecia Niedziela Adwentu

Losowe zdjęcie z galerii

Ogłoszenia parafii w Konopiskach

wypominki roczne godzina 8.00

Wypominki Roczne 2017 – godzina 8.00
Bożemu miłosierdziu polecamy naszych zmarłych: Walentyny, Antoniego Leśniczek, Heleny, Teodora Ochla, Heleny, Józefa Wysockich, Lucyny, Stanisława Błaszczyk, Józefy, Stefana Wieczorek, Jakuba, Walerii Paczkowskich, Adama, Tadeusza Szymanek, Jana, anieli Pyrkoszów, Bogdana Polak, Heleny, Henryka Morzyk, Edwarda Cierpiał, Władysława, Józefy Cierpiał, Marii, Ludwika Kuśmierskich, Heleny, Stanisława Kuśmierskich, Czesława Kulawiak, Rozalii, Józefa Kołodziejczyk, Tadeusza Pijet, Janiny Fornalik, zm. z r. Fornalików, Ciekotów i Kleć, Anny, Władysława Pyrkoszów, Genowefy, Konstantego Leśniczków, Cr. Pyrkoszów i Leśniczków, Stefana Jończyka, Jana Szymonika, Grażyny Gorzelak, Adama Dąbrowskiego, Władysława, Zofii, Henryka Ociepów, Haliny, Wandy, Józefa Pyrkosz, Marii, Michała Zemła, Cecylii, Antoniego Kuśmierskich, Stanisława Kisteli, Leonardy, Romana Kochańskich, Hieronima, Zbigniewa, Marianny Kościelniaków, Jana, Marianny Gajzner, Janiny, Władysława Solarz, Heleny, Waleriana, Włodzimierza Szymonik, Marianny Szczepanik,
Genowefy, Jana Janik, Władysława, Heleny Kędziorów, Janusza Wojciechowskiego, Henryka, Włodzimierza Klechów, Zdzisława Kościelniaka, Urszuli, Józefa Jędryków, Genowefy, Władysława, Grzegorza, Marianny Szymczyk, Piotra Kromołowskiego, Henryka Krassuskiego, Tadeusza, Bronisławy, Tadeusza Kurzak, Edwarda, Marianny Masina, zm. z r. Masinów i Kurzaków, Józefa Kromołowskiego, Kazimiery, Floriana Lipińskich, Marty, Mariana Pasek, zm. z r. Siwek, Bogdana Ciuk, Emilii, Bronisława Sochów, Ryszarda Muc, Daniela, Edmunda Jakubowskich, cr. Jakubowskich, Urbańskich i Gajczyków, Kazimierza, Heleny, Józefa Szymanków, Ignacego, Pauliny Głowackich, Antoniego Nowaka, Jana Krakowiana, Kazimierza Cuglewskiego, Janiny, Józefa Brondel, Adama Gidzieli, Jadwigi, Mieczysława Wagner, Kazimierza Żurek,
Władysławy, Józefa Furmanek, Kazimierza, Adeli Idziak, Marianny, Ewarysta, Krzysztofa Musik, Zofii, Władysława, Romana Jarosz, Haliny, Lecha, Stanisławy, Stefana Żurek, Anny, Walentego Ciuk, Stanisławy, Pawła Blukacz, Franciszka, Marianny, Jana, Władysława Kowalskich, Bronisławy, Piotra, Władysława Kowal, zm. z r. Kowalskich, Kowal, Socha, Janiny, Edwarda, Wincentego, Walerii, Stefana Pytel, Włodzimierza Klechy, zm. z r. Pytel, Wilk, Socha, Józefy, Stanisława, Feliksy, Władysława, Jana Górniak, Stefana Słabosz, Stanisławy, Doroty, Zofii, Józefa Kańskich, Stefanii, Franciszka Radziejewskich, Antoniego Szadkowskiego, Stefana, Domiceli, Franciszka Góralów, Kazimiery, Jana Wójtowiczów, Łukasza Kościelniaka, Marianny Szadkowskiej, Heleny, Tadeusza Lewandowskich, Katarzyny Futoma, Zygmunta Kołaczyka, Aleksandry, Henryka Żelazko, Andrzeja Kołaczyka, Władysława, Heleny Janik, Zofii, Franciszka Biedrunka, Zofii, Józefa, Antoniny Grabka, Anastazji, Antoniego Mońka, Władysławy, Bolesława Krupińskich, cr. Skalików i Błaszaków, Ryszarda Pyrkosza, Natalii, Bolesława, Natalii Nowickich, Agnieszki, Wacława Paczyńskich, Stanisława Szymanka, Heleny, Jana Banasiak, Grzegorza Szymczyk, Sabiny, Walentego Muś, Józefa Brycht, Stanisława, Alfredy, Stanisława Morzyków, Stanisława Cisowskiego, Zofii, Józefa, Izabelli, Józefa Gorzelaków, Kazimierza Morzyk, Stanisławy, Romana, Zygmunta Kołodziejczyk, Józefa i cr. Jędryków, Franciszki, Franciszka Sabatów, Bronisławy, Wiesława Piątkowskich, Józefy i zm. z r. Kosmalów, Józefa, Adama Mańka, zm. z r. Mańka, Mieczysława Zych, Anny, Stefana, Romana Klabisz, Bożeny Kukuła, cr. Kukułów i Pakułów, Jadwigi, Józefa Bartłomiejczyk, Józefa Strach, Kazimierza Gorzelaka, Heleny, Stanisława Lisowskich, Janiny, Jana Ciura, Ireny Bednarek, Stefana Kamińskiego, Zofii, Eugeniusza, Janusza Kaczmarskich, Jana, Marianny Kołaczyk, Elżbiety, Antoniego Chmielewskich, Antoniny, Aleksandra, Adama Kromołowskich, Haliny Mazanek, cr. Pyrkoszów, Kędziów, Janików i Kudajczyków, Lucyny, Mirosława Szymanek, Władysławy, Bronisława Tomalskich, cr. Świerczyńskich i Bałdysów, Zofii, Stanisławy, Władysława Gajzner, Stanisława, Stanisławy, Ryszarda Pyrkoszów, Bronisławy, Karola Imiełowskich, Kazimierza Stobieckiego, Włodzimierza Konopy, cr. Ciurów, Eleonory, Jana Pyrkoszów, Janiny, Władysława Włodarczyk, Kazimiery Świercz, cr. Świerczów, Henryka Kwasa, cr. Kwasów i Nalewajków, Weroniki, Teofila Nalewajków, Marii, Stanisława Matyszczak, Jana Uchacza, Stanisława Kruk, Stanisławy, Ireneusza Gondro, Marianny, Joachima Jelonek, Danuty, Jana Klama, zm. z r. Stadler, Rozalii, Teofila Kołaczyk, Marka, Emila Trzepizur, Weroniki, Zofii, Bolesława Krupińskich, Haliny Michalik, Stanisławy, Józefa Smyła, Wandy, Alfredy, Tadeusza Ciuk, zm. z r. Ciuk, Smyła, Pytel i Pakuła, Olgi, Zygmunta Frania, Józefy, Jana Susza, Zdzisława Święcickiego

Nowa książka o Konopiskach

Konopiska. B.Herba

Czytaj więcej: Nowa książka o Konopiskach