Trzecia Niedziela AdwentuTrzecia Niedziela Adwentu

Losowe zdjęcie z galerii

Ogłoszenia parafii w Konopiskach

wypominki roczne godzina 10.00

Wypominki Roczne 2017 – godzina 10.00
Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii, zmarłych chórzystów, organistów, zmarłe członkinie Żywego Różańca, Heleny, Ludwika Jeziorskich, Andrzeja Wolniaka, Bronisławy Pyrkosz, Henryki Pietrzyk, Marianny, Leszka Brędzel, Reginy Kuzior, Marka Kościelniaka, Jana, Heleny Pliszke, Kazimiery, Edwarda Skalik, Waldemara Myśliwiec, zm. z r. Janików i Skalików, Edwarda Tamborka, Kazimierza Mrowiec, Alfredy, Antoniego Morzyk, Józefy, Władysława Komender, Antoniny, Antoniego Morzyk, Andrzeja Szczerbak, Zenony, Zygmunta Pijet, Marii, Kazimierza Paulińskich, Pelagii, Władysława Dziubińskich, Mieczysława Cierpiał cr. Cierpiałów i Janików, Kazimierza Janusiaka, Henryka Ledwonia, Longiny Załoga, Janiny Fornalik, Janiny, Józefa Szyja, zm. z r. Szyjów i Halemskich, Waldemara Caban, Heleny, Stanisława Świtała, Leona Szadkowskiego, cr. Szadkowskich, Stefana Szymanka cr. Szymanków, Henryka, Heleny Porębińskich, cr. Porębińskich, Józefy Nawrockiej, Zygmunta Chmielewskiego cr. Stoparków, Eugeniusza Wróż, Zbigniewa Kościelniaka, Wandy, Czesława Urbańskich, Zofii, Andrzeja Urbańskich, Marianny, Jana Adamskich, Tadeusza Kościelniaka, Michała Broncel, Anny, Zygmunta Klecha, Ryszarda Jasińskiego, zm. z r. Janików i Bisagów, Antoniny, Wincentego Kuśmierskich, Henryka, Grzegorza Gajdów, Kazimiery, Ignacego Dróżdż,
Eugeniusza Kromołowskiego, Walerii, Franciszka, Romana Pyrkoszów, Pawła, Bronisławy, Pawła Kitów, Czesława Trzepizura, Zenony Kuta, cr. Trzepizurów i Kitów, Anny, Anastazego, Danuty, Franciszka Kocher, Sabiny, Jana Cuglowskich, Genowefy Kamińskiej, Heleny, Jana, Mieczysława, Zenona, Edwarda Juszczak, Damiana, Józefa Ślusarczyk, Józefy, Kazimierza Chmielewskich, Henryka, Andrzeja Janik, Wawrzyńca, Marianny Kościelniaków, Zofii Krakowian, Bronisławy, Danuty, Michała Wysockich, Andrzeja Kozik, Antoniny, Alfonsa Perłowskich, Władysławy, Jana Pijet, Romana Kościelniaka, Krystyny Kosiorowskiej, Anny Trzepizur, Wiesława Pyrkosza, Heleny, Stanisława Rokickich, Feliksa Pyrkosza, Bronisława Szczerbak, Mirosława Kromołowskiego, Anastazji, Tadeusza Pijet, Bronisławy, Jana Kozieł, Zygmunta Janiszewskiego, Stanisława Piwowarczuk, Stanisławy, Józefa Smyła, Kazimierza cr. Górniaków i Cierpiałów, Zbigniewa Figzał, Jana, Marianny, Aleksandra Wierzbickich, Janiny, Kazimierza Janusiak, , Marianny, Jana Sosnowskich, Marianny, Jana Banasiak, Piotra Tunkiewicz, Teofilii, Kazimierza Dudek, Haliny Janik, Bożeny Golanowskiej,
Józefa Benduch, Franciszka, Józefy Musiałów, zm. z r. Benduchów, Musiałów i Sobalów, Henryka Kościelniaka, Wiktora Komender, Apolonii, Bronisława Walentek, Mieczysława Maj, Heleny, Kazimierza, Henryki Sznejder, Marty, Józefa Jagusiak, Józefa Jagusiak, Henryki Sznejder, Czesławy, Antoniego, Ryszarda Leśniczek, Bogdana Jelonka, Andrzeja Wysockiego, Przemysława, Antoniego Sobczyk, Ryszarda Gorzelaka, Romana Januszki, Józefy, Antoniego Kowal, Kazimierza Łobacz, zm. z r. Łobaczów i Węzków, Józefa Jarosz, Mieczysława, Władysława, Marianny Bednarek, Weroniki i zm. z r. Chmielewskich, Przemysława Chaładaj, Władysławy, Stanisława, Henryka Pyrkoszów, Józefa, Witolda, Henryki Kołodziejczyk, Franciszka, Józefy Kozak, Heleny, Józefa Ciekot, Zofii, Jana Kowackich, Antoniny, Jana Klamów, Stanisławy, Andrzeja Kowackich, Rozalii, Władysława, Lecha Polanowicz, Kazimiery, Szczepana Kruk, Krystyny, Józefa Szymoników, Haliny, Zenona Bejm, Krystyny, Józefa, Krzysztofa Pyrkoszów, Mariana Szopy, Marianny, Stanisława Szwaczka, Józefa Bogusz, Janiny, Mieczysława Kościelniaków, Marianny, Władysława Fikrów, Heleny, Walentego, Mariana, cr. Ciuków i Pyrkoszów, Walentego i cr. Kozieł, Leokadii, Mariana Boczkowskich, Henryka, Tomasza Sobczyk, cr. Cierpiałów, Mateusza Frydrych, Cecylii, Stefana Ciekot, Tadeusza Brącel, zm. z r. Polaków, Brąclów i Jończyków, Eugeniusza, Walerii, Jana Sowa, Zygmunta, Bogdana Makles, Walentego, Władysławy Ceglarek, Mieczysławy, Czesława Cierpiał, Waldemara Kamińskiego, Roberta Sieradzkiego, Stanisława Janik, Wojciecha, Zofii Polak, Teresy, Edwarda Sieradzkich, Antoniny, Ignacego Dziubińskich, Stanisławy, Ireneusza Wachelka, Marianny, Mariana Gruszczyńskich, Adama Sowy, Władysławy, Jerzego Fornalików, Marka, Tomasza, Edmunda, Walerii, Stanisława Kruk, Anny, Władysława Chalembskich,
Tadeusza Kosargi, Stanisława, Gabrieli Prysak, Eugeniusza, Krystyny Gomoluch, Stanisława, Czesławy, Zenona Kosmalów, Ewy Kościelniak, Eugeniusza Tomali, Heleny Dziubczyk, Mieczysławy, Kazimierza Trzyna, Stanisława, Heleny, Antoniego Kowalików, Janusza Ozimka, Janiny, Wiktora Jędryków, Piotra, Józefy, Myślikowskich, Stefana Szymonika, Rafała, Izabeli, Jana Rędziniak, Zofii Machoś, Michała Rędziniaka, Włodzimierza Korbeli, Mariana Skrzypek, Stefanii, Zygfryda Zarembów, Heleny, Władysława Skrzypek, Mieczysława Jagusiak, Anny, Jana, Kazimierza Kosowskich, Katarzyny, Walentego Gidziela, Józefa, Weroniki, Anny Jagusiak, Witolda, Jerzego, Czesławy, Jana Hauerów, Janiny Jarosz, Stanisława, Henryka, Jolanty Wysockich, Heleny, Antoniego Janik, Zofii, Władysława Droś, Krzysztofa, Czesława Piwowarskich, Zofii, Stanisława Kamińskich, cr. Kamińskich i Piwowarskich, Tadeusza Sosnowskiego, Józefy, Andrzeja, Jana Kamińskich, Sabiny Ciura, Zofii, Gabriela Kowalików, Władysława Kijasa, Edmunda Góreckiego, Kazimierza, Józefy Leśniczek, Janiny, Władysława Hatlapa, Stefana Mleczko, Tadeusza, Marianny, Zygmunta Jarosz, Jana, Edwina, Jerzego Pyrkoszów, cr. Pyrkoszów, Osadników i Kowalików, Józefa, Zofii, Kazimierza, Jana i cr. Pyrkoszów, Mariana, Anny, Stanisława Łosin, Mieczysława Kowalika, Heleny, Piotra Wolnych, Mariana Wolnego, Janiny, Franciszka Dyner, Mariana Woźniak, Marianny, Teofila Kołodziejczyk, Heleny, Edmunda Kuśmierskich, Zofii, Stefanii, Jana Lizurej, Władysławy, Ignacego Ryś, Janiny Zofii Gajzner – Pydzik, Karola Gajzner