Trzecia Niedziela AdwentuTrzecia Niedziela Adwentu

Losowe zdjęcie z galerii

Ogłoszenia parafii w Konopiskach

wypominki roczne godzina 11.30

Wypominki Roczne 2017 – godzina 11.30
Miłosierdziu Bożemu polecamy wieczne zbawienie naszych zmarłych: Stafanii, Henryka Jagusiak, Zbigniewa Jagusiak, Marianny, Władysława Ziora, Anny Gzik, cr. Gajów i Pachów, Stanisławy, Józefa Smyła, Romana, Heleny Pyrkoszów, cr. Pyrkoszów, Trzepizurów i Lewandowskich, Leszka, Artura Szyja, Jana Krupińskiego, Jerzego Kukuły, Weroniki, Zygmunta Rakowskich, Teresy Kijo, Jadwigi Kowalik, Zofii Bula, Stanisławy, Stefana Ciuk, Teresy Celt, Julii Machcińskiej, Zygmunta Ciekot, Euzebii, Jana Kocot, Stanisława Szymanka, Zygmunta, Tadeusza Kosakowskich, Marianny, Zygmunta Gorzelak, Józefa Majer, Jana, Marianny Kapitan, Jadwigi, Zbigniewa Lasak, Cezarego Klabisz, Heleny, Mariana Adamus, , Zofii, Edwarda Matuszczak, Anety Pilawka, Anieli, Henryka, Zofii Filipek, Stanisława, Romana, Marioli Bugaj, Jana Rosół, Klary Pajestka, Leokadii, Władysława Ciurów, Marianny, Stanisława Kurek, Stanisława Purgal, Pelagii Michałczyk, Zofii, Ignacego Gromadzkich, Jadwigi, Ludwika Pindus, Józefa Kabat, Łukasza Gromadzkiego, Zofii, Mariana Braszczyńskich, Pelagii, Romana Szczygłowskich, ks. Mirosława Suchosza, ks. Rajmunda Frydrych, Emila Benduch, Antoniny, Franciszka Morzyk, Jana Cierpiał, Władysława Lisowskiego, Macieja Szlefarskiego, zm. rodziców Walczaków, Władysława, Genowefy Szymanek, Weroniki, Piotra Warwas, Józefa Klamy, Stefana, Bronisławy Ciuk, Józefa, Marianny Ciuk, Józefy, Józefa Gorzelak, Zofii, Józefa Dziubińskich, Jerzego, Walerii, Bronisława Górniak, Piotra, Walerii Jończyk, Zofii, Katarzyny Marciniak, zm. z r. Marciniaków i Lichosików, Ryszardy, Mariana Kubacik, zm z r. Kubacików i Piaseckich, Petroneli, Franciszka, Bronisława Kościelniaków, Józefy, Konstantego Kołaczyków, Lucyny, Zygmunta Golisów, Krystyny Musiał, Weroniki, Jana Kosargów, Krystyny, Przemysława Mrowiec,
Ludwika Parkitnego, Zbigniewa, Józefa Matyszczak, Władysława Wdowiak, Jana, Władysławy Kozioł, Antoniego, Józefy, Sławomira Bazan, Andrzeja Andryszczak, Hermana, Mariana Trzepizurów, cr. Bednarków, Anny, Konstantego Jagusiak, Antoniny, Stanisława, Jana, Antoniego Kocher, Marianny, Jana Jaszczyk, Henryka Andrzejkowicz, , Weroniki, Jana Godelów, Bolesława Kosendarskiego, Mirosława Miedzińskiego, Cecylii, Józefa Badorów, Mariana Banasiak, Stanisławy, Władysława Szymanek, Heleny, Stanisława Urbańskich, Anieli, Stefana Kościelniak, Kazimiery, Jana, Wiesława Pyrkoszów, Marii, Andrzeja, Krzysztofa Trzos, Heleny, Henryki, Leona, Marianny, Walerii, Aleksandra Jagusiak, Marcina, Marianny Leśko, Wandy Węglińskiej, Tadeusza Pyrkosza, Cr. Pyrkoszów, Kościelniaków, Gorzelaków, Kamila, Edyty, Eugeniusza Budzik, Heleny, Konstantego Giełzak, Stanisławy, Józefa Płaneta, Stanisława Polaczkiewicz, Heleny, Jana, Ryszarda Sobczyk, Genowefy, Józefa Myślikowskich, Martyny Morawiec, zm. z r. Nowaków i Gorzelaków