"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Losowe zdjęcie z galerii

Ogłoszenia parafii w Konopiskach

ogłoszenia 11 marca 2018

Ogłoszenia duszpasterskie
IV Niedziela Wielkiego Postu
11 marca 2018

1. Zgodnie z prośbą księdza arcybiskupa, którą kierował do nas w ostatnim swoim liście, pragniemy włączyć się w nowennę modlitewną w intencji naszej Ojczyzny i do listopada każdego 11 dnia miesiąca uczestniczyć w nocnym czuwaniu na Jasnej Górze. Zachęcamy do licznego wyjazdu na nasze czuwanie. Od tego miesiąca spod kościoła o godzinie 20.10 będzie odjeżdżał autokar, który zapewni nam transport do sanktuarium. Osoby pragnące wziąć udział prosimy o zgłoszenie się w zakrystii.

2. Przyszła niedziela to niedziela Krzyża. Tego dnia zgodnie z zapowiedzią pragniemy zorganizować Drogę Krzyżową ulicami naszej miejscowości połączoną z odegraniem Misterium Męki Pańskiej. Msza św. o godzinie 16.00 będzie bez kazania i o godzinie 16.30 rozpoczniemy nasze Misterium w kościele od odegrania Ostatniej Wieczerzy i Zdrady Judasza. Potem udamy się na ulicę Śląską. Zakończymy tradycyjnie sceną Ukrzyżowania Chrystusa na naszej Golgocie przy przedszkolu. Włączmy się w przeżywanie tego Misterium i razem z naszymi aktorami, którzy się wcielą w biblijne postacie : Uczniów, Żołnierzy, Piłata, Kajfasza, Annasza, Płaczących Niewiast, Szymona z Cyreny, Weroniki, Matki Bolesnej, Jezusa dźwigającego krzyż idźmy na Golgotę. Zapraszamy całe rodziny i gości do licznego udziału.

3. Nieustannie zapraszamy do Sztafety Postu o chlebie i wodzie oraz do wzięcia udziału w nocnej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Kochcic do Częstochowy. Czym jest EDK można dowiedzieć się kupując najnowszy numer „ Niedzieli".

4. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego . KŻR św. Teresy z Wąsosza złożyło 100 zł.