BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Losowe zdjęcie z galerii

Ogłoszenia parafii w Konopiskach

ogłoszenia 18 marca 2018

Ogłoszenia duszpasterskie
V Niedziela Wielkiego Postu
18 marca 2018.

1. Dziś ze względu na zimową aurę zapowiadane Misterium Męki Pańskiej odegramy w kościele. Zapraszamy o godzinie 16.30 do naszej świątyni na tę wyjątkową Drogę Krzyżową. Rozpoczniemy od sceny Ostatniej Wieczerzy i Zdrady Judasza. Włączmy się w przeżywanie tego Misterium i razem z naszymi aktorami, którzy się wcielą w biblijne postacie : Uczniów, Żołnierzy, Piłata, Kajfasza, Annasza, Płaczących Niewiast, Szymona z Cyreny, Weroniki, Matki Bolesnej, Jezusa dźwigającego krzyż idźmy na Golgotę. Zapraszamy całe rodziny i gości do licznego udziału.

2. Dziś też zapraszamy na śpiewanie Gorzkich Żali i wysłuchanie nauki pasyjnej o godzinie 15.30. W piątki o godzinie 16.15 lub 19.00 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

3. Za tydzień Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. Tego dnia rozpoczniemy w naszej wspólnocie czas świętych rekolekcji. Pamiętajmy o udziale, słuchajmy nauk rekolekcyjnych, korzystajmy z Sakramentu Pokuty, aby prawdziwie cieszyć się ze Zmartwychwstania Jezusa. Programy w najbliższym czasie dotrą do naszych domów. Rekolekcje poprowadzi ks. Wojciech Drobiec, były wikariusz naszej parafii .

4. Spotkanie organizacyjne dla osób odważnych wyruszających na nocną Ekstremalną Drogę Krzyżową w środę o godzinie 17.30.

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Mieszkańcy Łaźca ofiarowali 200 zł, mieszkańcy Walaszczyków 240 zł, chór parafialny ofiarował 100 zł, KŻR św. Franciszka z Konopisk 200 zł, KŻR św. Maksymiliana z Kopalni 100 zł, rodzina z Korzonka 100 zł, z Kopalni 250 zł, z Częstochowy 50 zł, z Jamek 50 zł, z ul. Ogrodowej 30 zł.

6. W dniu 30 marca w Ośrodku Zdrowia odbędą się badania USG różnych narządów ciała. Zainteresowanych odsyłamy do gabloty.

7. Za tydzień do nabycia paschaliki w cenie 5 zł, do poświęcenia w Wigilię Paschalną na nasz wielkanocny stół, które będzie można zanieść później na groby naszych bliskich.