BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Służba liturgiczna parafii pw.św.Walentego w Konopiskach

MODLITWA MINISTRANTA

Modlitwa przed Mszą Świętą.

K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
M. Który stworzył Niebo i Ziemię

M.

 

 

 

 

 

 

 

Oto za chwilę przystąpię "do ołtarza Bożego,

do Boga, który rozwesela młodość moją".

Do świętej przystępuję służby.

Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,

by myśli moje były przy Tobie,

by oczy moje były zwrócone na Ołtarz,

a serce moje oddane tylko Tobie. Amen

Modlitwa po Mszy Świętej

M. Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, 

spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach

przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą Zbawienia,

przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.